Funkcja User ID – informacje

Przypisuj dane o wielu urządzeniach, sesjach i interakcjach do tych samych użytkowników.

Funkcja User ID pozwala powiązywać dane o interakcjach z wielu urządzeń i różnych sesji z niepowtarzalnymi identyfikatorami.

Każdy niepowtarzalny identyfikator User ID jest traktowany jako unikalny użytkownik w Analytics, dzięki czemu dane o liczbie użytkowników w Twoich raportach są dokładniejsze. Gdy przesyłasz do Analytics identyfikator i powiązane z nim dane na przestrzeni wielu sesji, możesz zobaczyć poszczególne działania użytkowników w kontekście i analizować zachodzące między nimi zależności.

Jak działa User ID: podsumowanie

Funkcja User ID pozwala na przypisywanie jednej lub wielu sesji (wraz z całą aktywnością w tych sesjach) do niepowtarzalnego i trwałego identyfikatora, który jest przesyłany do Analytics.

Aby zaimplementować funkcję User ID, musisz wygenerować swoje unikalne identyfikatory, stale przypisywać identyfikatory do użytkowników i przesyłać je wraz z danymi do Analytics.

Na przykład możesz wysłać do Analytics unikalne identyfikatory, wygenerowane przez własny system uwierzytelnienia jako wartości dla User ID. Wszelkie formy zaangażowania, takie jak kliknięcie linku lub strony, albo nawigacja na ekranie, które mają miejsce w czasie, gdy unikalny identyfikator jest przypisany, można wysłać i połączyć w Analytics przez User ID.

Porównanie danych z funkcją User ID i bez niej

Jeśli funkcja User ID nie jest używana w implementacji Analytics, unikalny użytkownik liczony jest za każdym razem, gdy ktoś korzysta z Twoich treści na innym urządzeniu, oraz przy każdej nowej sesji. Dla przykładu, w standardowej implementacji Analytics wyszukiwanie na telefonie w danym dniu, zakup na laptopie trzy dni później i zgłoszenie do działu obsługi klienta na tablecie miesiąc później traktowane są jako trzej unikalni użytkownicy, nawet jeśli wszystkie te działania wykonywane są przez jednego zalogowanego użytkownika. Możesz więc zbierać dane o każdej z tych interakcji i każdym urządzeniu, ale niemożliwe jest określenie, czy występują pomiędzy nimi jakiekolwiek zależności. Widzisz jedynie niezależne od siebie punkty danych

Implementacja funkcji User ID pozwala Ci identyfikować powiązane ze sobą działania i urządzenia, które z pozoru są od siebie niezależne. Opisana wcześniej sytuacja, czyli wyszukiwanie na telefonie, zakup na laptopie i ponowne zaangażowanie na tablecie, która wyglądała wcześniej na trzy niepowiązane działania na niepowiązanych urządzeniach, może być teraz interpretowana jako trzy powiązane działania na powiązanych ze sobą urządzeniach. Dzięki temu Twoja analiza zyskuje kontekst, a Ty holistyczne spojrzenie na użytkowników i ich zachowania.

Ujednolicanie sesji

Ujednolicenie sesji to ustawienie funkcji User ID, które pozwala na powiązanie z identyfikatorem działań zgromadzonych przed przypisaniem funkcji User ID. Możesz WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ ujednolicenie sesji i to ustawienie spowoduje zmianę danych, które są powiązanie z funkcją User ID. Więcej informacji o ujednoliceniu sesji.

Skonfiguruj funkcję User ID

Aby skonfigurować funkcję User ID, najpierw włącz ją na koncie Analytics, a następnie zmodyfikuj kod śledzenia.

Postępuj zgodnie z omówieniem konfiguracji User ID, aby uzyskać wskazówki dotyczące włączenia funkcji na koncie. Informacje o tym, jak dodać funkcję User ID do kodu śledzenia, są dostępne w podręczniku programisty.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?