[UA] Over de functie Gebruikers-ID

Meerdere apparaten, sessies en engagementgegevens koppelen aan dezelfde bezoekers.
In dit artikel wordt beschreven hoe Gebruikers-ID werkt in Universal Analytics. Ga naar [GA4] Identiteit voor rapportage voor meer informatie over hoe gebruikers worden geïdentificeerd in Google Analytics 4.

Met Gebruikers-ID kunt u een permanente ID voor één gebruiker koppelen aan de betrokkenheidsgegevens van die gebruiker, voor een of meer sessies die zijn gestart vanaf een of meer apparaten.

Analytics interpreteert elke unieke Gebruikers-ID als een afzonderlijke gebruiker, wat een nauwkeurigere telling van gebruikers oplevert in uw rapporten.

Wanneer u Analytics een ID en daaraan gerelateerde gegevens van meerdere sessies stuurt, geven uw rapporten een meer samenhangend, holistisch beeld van de relatie van een gebruiker met uw bedrijf.

In dit artikel vindt u de volgende informatie:

Hoe Gebruikers-ID werkt

Met Gebruikers-ID kunt u een of meer sessies (en alle activiteiten binnen die sessies) koppelen aan een unieke en permanente ID die u naar Analytics stuurt.

Als u Gebruikers-ID wilt implementeren, moet u uw eigen unieke ID's kunnen maken, deze ID's op consistente wijze toewijzen aan gebruikers en deze ID's opnemen wanneer u gegevens naar Analytics stuurt.

U kunt bijvoorbeeld de unieke ID's die door uw eigen verificatiesysteem zijn gemaakt, versturen naar Analytics als waarden voor Gebruikers-ID. Betrokkenheid (zoals klikken op links en navigatie op pagina's of schermen) die plaatsvindt terwijl een unieke ID is toegewezen, kan worden verstuurd en gekoppeld in Analytics via Gebruikers-ID.

In een Analytics-implementatie zonder de functie Gebruikers-ID, wordt telkens wanneer uw content vanaf een ander apparaat wordt geopend en bij elke nieuwe sessie een unieke gebruiker geteld. Zo worden bijvoorbeeld een zoekopdracht op een telefoon op de ene dag, een aankoop vanaf een laptop drie dagen later en een serviceverzoek vanaf een tablet een maand later geteld als drie unieke gebruikers in een standaardimplementatie van Analytics, zelfs als al deze acties plaatsvinden nadat een gebruiker was ingelogd op een account. U kunt wel gegevens verzamelen over elk van deze interacties en apparaten, maar u kunt niet bepalen of ze met elkaar samenhangen. U ziet alleen onafhankelijke gegevenspunten.

Wanneer u Gebruikers-ID implementeert, kunt u acties en apparaten identificeren die met elkaar samenhangen, en deze op het eerste gezicht onafhankelijke gegevenspunten met elkaar in verband brengen. Diezelfde zoekopdracht op de telefoon, de aankoop op de laptop en het serviceverzoek op de tablet die eerst drie op zichzelf staande acties op niet bij elkaar horende apparaten leken te zijn, kunnen nu worden geïnterpreteerd als drie met elkaar verband houdende acties op bij elkaar horende apparaten.

Sessie-unificatie

Sessie-unificatie is een instelling van Gebruikers-ID waarmee hits die zijn verzameld voordat een gebruikers-ID is toegewezen, aan de ID worden gekoppeld.

Meer informatie

Volgende stappen

Als u Gebruikers-ID wilt instellen, moet u de functie eerst aanzetten in uw Analytics-account (bewerkingsrechten vereist) en vervolgens uw trackingcode aanpassen. Meer informatie

U kunt de instellingen verifiëren door de gegevens in het rapport Dekking gebruikers-ID te controleren.

Gerelateerde bronnen

Bekijk de documentatie voor ontwikkelaars voor informatie over hoe u de gebruikers-ID aan uw trackingcode kunt toevoegen.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Uw eigen leertraject kiezen

Ga naar google.com/analytics/learn, een nieuwe bron waarmee u het maximale uit Google Analytics 4 kunt halen. De nieuwe website bevat video's, artikelen en begeleide processen en biedt links naar de Discord, de blog, het YouTube-kanaal en de GitHub-repository van Google Analytics.

Direct aan de slag

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
2074755161360743101
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
69256