De functie User-ID

Meerdere apparaten, sessies en betrokkenheidsgegevens koppelen aan dezelfde bezoekers.

Met User-ID kunt u betrokkenheidsgegevens van meerdere apparaten en verschillende sessies koppelen aan unieke ID's.

Elke unieke User-ID wordt beschouwd als een unieke gebruiker binnen Analytics. Hierdoor krijgt u een nauwkeurigere telling van gebruikers in uw rapporten. Wanneer u in de loop van meerdere sessies een ID en de daaraan gerelateerde gegevens naar Analytics stuurt, kunt u acties van individuele gebruikers in een context plaatsen en voortdurende relaties analyseren.

Hoe User-ID werkt: een overzicht

Met User-ID kunt u een of meer sessies (en alle activiteit tijdens die sessies) koppelen aan een unieke en permanente ID die u naar Analytics stuurt.

Om User-ID te implementeren moet u uw eigen unieke ID's kunnen maken, ID's op consistente wijze kunnen toewijzen aan gebruikers en deze ID's kunnen meesturen telkens wanneer u gegevens naar Analytics verstuurt.

U kunt bijvoorbeeld de unieke ID's die zijn gegenereerd door uw eigen verificatiesysteem, verzenden naar Analytics als waarden voor de functie User-ID. Betrokkenheid, zoals klikken op links en navigatie op pagina's of schermen, die plaatsvindt terwijl een unieke ID is toegewezen, kan worden verzonden en gekoppeld in Analytics via de User-ID.

Een vergelijking van uw gegevens met en zonder User-ID

In een Analytics-implementatie zonder de functie User-ID wordt er telkens een unieke gebruiker geteld wanneer uw inhoud wordt geraadpleegd vanaf een ander apparaat en bij elke nieuwe sessie. Zo worden bijvoorbeeld een zoekopdracht op een telefoon op de ene dag, een aankoop vanaf een laptop drie dagen later en een serviceverzoek vanaf een tablet een maand later, geteld als drie unieke gebruikers in een standaardimplementatie van Analytics, zelfs als al deze acties plaatsvinden na inloggen bij een account. U kunt wel gegevens verzamelen over elk van deze interacties en apparaten, maar u kunt niet bepalen of ze met elkaar samenhangen. U ziet enkel onafhankelijke gegevenspunten.

Als u User-ID implementeert, kunt u acties en apparaten die met elkaar samenhangen, identificeren en deze op het eerste gezicht onafhankelijke gegevenspunten met elkaar in verband brengen. Diezelfde zoekopdracht op de telefoon, de aankoop op de laptop en het serviceverzoek op de tablet, die eerst drie op zichzelf staande acties op niet bij elkaar horende apparaten leken te zijn, kunnen nu worden begrepen als drie met elkaar verband houdende acties op bij elkaar horende apparaten. Hierdoor krijgt uw analyse een context, waardoor u een samenhangend beeld krijgt van uw gebruikers en hun gedrag,

Sessie-unificatie

Sessie-unificatie is een User-ID-instelling waarmee treffers die zijn verzameld voordat de User-ID is toegewezen, kunnen worden gekoppeld aan de ID. Zo kunt u het gebruikersgedrag analyseren dat heeft geleid tot de actie waarmee de User-ID-toewijzing is geactiveerd. U kunt sessie-unificatie in- of uitschakelen. Met deze instelling kunt u veranderen welke gegevens worden gekoppeld aan de User-ID. Meer informatie over sessie-unificatie.

De functie User-ID instellen

Als u de functie User-ID wilt instellen, moet u de functie eerst inschakelen in uw Analytics-account en vervolgens uw trackingcode aanpassen.

Volg het overzicht voor het instellen van de functie User-ID voor hulp bij het inschakelen van de functie in uw account. Bekijk onze handleidingen voor ontwikkelaars voor informatie over hoe u de User-ID kunt toevoegen aan uw trackingcode.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?