Over de functie User ID

Meerdere apparaten, sessies en betrokkenheidsgegevens koppelen aan dezelfde bezoekers.

Met User ID kunt u een permanente ID voor één gebruiker koppelen aan de betrokkenheidsgegevens van die gebruiker voor een of meer sessies die zijn gestart vanaf een of meer apparaten.

Analytics interpreteert elke unieke User ID als een afzonderlijke gebruiker, wat een nauwkeurigere telling van gebruikers oplevert in uw rapporten.

Wanneer u Analytics een ID en daaraan gerelateerde gegevens van meerdere sessies stuurt, geven uw rapporten een meer samenhangend, holistisch beeld van de relatie van een gebruiker met uw bedrijf.

In dit artikel:

Hoe User ID werkt

Met User ID kunt u een of meer sessies (en alle activiteiten binnen die sessies) koppelen aan een unieke en permanente ID die u naar Analytics verzendt.

Als u User ID wilt implementeren, moet u uw eigen unieke ID's kunnen genereren, deze ID's op consistente wijze toewijzen aan gebruikers en deze ID's opnemen wanneer u gegevens naar Analytics verzendt.

U kunt bijvoorbeeld de unieke ID's die zijn gegenereerd door uw eigen verificatiesysteem verzenden naar Analytics als waarden voor User ID. Betrokkenheid (zoals klikken op links en navigatie op pagina's of schermen) die plaatsvindt terwijl een unieke ID is toegewezen, kan worden verzonden en gekoppeld in Analytics via User ID.

In een Analytics-implementatie zonder de functie User ID wordt er telkens een unieke gebruiker geteld wanneer uw content wordt geopend vanaf een ander apparaat en bij een nieuwe sessie. Zo worden bijvoorbeeld een zoekopdracht op een telefoon op de ene dag, een aankoop vanaf een laptop drie dagen later en een serviceverzoek vanaf een tablet een maand later geteld als drie unieke gebruikers in een standaardimplementatie van Analytics, zelfs als al deze acties plaatsvinden nadat een gebruiker was ingelogd op een account. U kunt wel gegevens verzamelen over elk van deze interacties en apparaten, maar u kunt niet bepalen of ze met elkaar samenhangen. U ziet alleen onafhankelijke gegevenspunten.

Wanneer u User ID implementeert, kunt u acties en apparaten identificeren die met elkaar samenhangen, en deze op het eerste gezicht onafhankelijke gegevenspunten met elkaar in verband brengen. Diezelfde zoekopdracht op de telefoon, de aankoop op de laptop en het serviceverzoek op de tablet die eerst drie op zichzelf staande acties op niet bij elkaar horende apparaten leken te zijn, kunnen nu worden geïnterpreteerd als drie met elkaar verband houdende acties op bij elkaar horende apparaten.

Sessie-unificatie

Sessie-unificatie is een User ID-instelling waarmee hits die zijn verzameld voordat een User ID is toegewezen, worden gekoppeld aan de ID.

Meer informatie

Volgende stappen

Als u User ID wilt instellen, moet u eerst de functie inschakelen in uw Analytics-account (bewerkingsrechten vereist) en vervolgens uw trackingcode aanpassen. Meer informatie

U kunt de instellingen verifiëren door de gegevens in het rapport Dekking User ID te controleren.

Gerelateerde bronnen

Raadpleeg de documentatie voor ontwikkelaars voor informatie over hoe u de User ID aan uw trackingcode kunt toevoegen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?