[UA] Всичко за функцията User-ID

Свързване на множество устройства, сесии и данни за ангажираността с едни и същи потребители.
В тази статия се разяснява как работи функцията User-ID в Universal Analytics. За информация относно начина на идентифициране на потребителите в Google Анализ 4 отворете [GA4] Идентичност за отчитане.

User-ID Ви дава възможност да свържете постоянен идентификатор за отделен потребител с данните за ангажираността на съответния потребител за една или няколко сесии, осъществени от едно или няколко устройства.

Анализ счита всеки отделен User ID за отделен потребител, което предоставя по-точен брой потребители в отчетите Ви.

Когато изпращате до Анализ идентификационен номер и свързани данни за няколко сесии, отчетите Ви дават по-обединена и цялостна картина за връзката на даден потребител с бизнеса Ви.

В тази статия:

Как функционира User ID

User ID позволява свързването на една или повече сесии (както и на активностите в рамките тези сесии) с уникален и постоянен идентификатор, който изпращате до Анализ.

За да внедрите User ID, трябва да сте в състояние да генерирате собствени отделни идентификационни номера, да присвоявате такива номера последователно на потребителите и да ги включвате винаги, когато изпращате данни на Анализ.

Например бихте могли да изпращате до Анализ уникалните идентификационни номера, генерирани от системата Ви за удостоверяване, като стойности за User ID. Всяко ангажиране, като кликване върху връзка или навигация в страница или екран, което се извършва при наличие на присвоен уникален идентификационен номер, може да бъде изпратено до Анализ и свързано чрез User ID.

При внедряване на Анализ без функцията User ID отделен потребител се отчита при всеки достъп до съдържанието Ви от различно устройство и при всяка нова сесия. Например търсене от телефон един ден, покупка от лаптоп три дни по-късно и заявка за обслужване на клиенти от таблет след месец се отчитат като трима отделни потребители при стандартно внедряване на Анализ – дори ако всички тези действия са били извършени, докато потребителят е бил в профила си. Макар че можете да събирате данни за всяко от тези взаимодействия и устройства, не можете да определите взаимовръзката помежду им Виждате само отделни независими данни.

Когато внедрите User ID, можете да идентифицирате свързани действия и устройства и да установявате връзка между тези привидно независими данни. Същите търсене от телефон, покупка от лаптоп и повторно ангажиране от таблет, които по-рано изглеждаха като три несвързани действия на несвързани устройства, вече могат да се разбират като взаимодействия с бизнеса Ви от един потребител.

Обединяване на сесии

Обединяването на сесии е настройка в User ID, която дава възможност за свързване на идентификационния номер с посещенията, събрани преди задаването на User ID.

Научете повече

Следващи стъпки

За да настроите User ID, първо трябва да активирате функцията в профила си в Анализ (изисква се роля на редактор) и след това да промените проследяващия си код. Научете повече

Можете да потвърдите настройката си, като проверите данните в отчета „Покритие на User ID“.

Сродни ресурси

Направете справка с документацията за програмисти за информация как да добавите User ID към проследяващия си код.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Изберете свой собствен учебен курс

Разгледайте страницата google.com/analytics/learn – нов ресурс, който ще Ви помогне да се възползвате максимално от Google Анализ 4. Новият уебсайт включва видеоклипове, статии и навигации с напътствия и предоставя връзки към канала на Google Анализ в Discord, блога на Google Анализ, канала на Google Анализ в YouTube и хранилището на Google Анализ в GitHub.

Започнете обучението си още днес!

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню