Používanie a výklad atribúcie na základe dát

Objavenie možností optimalizácie
Táto funkcia je k dispozícii iba v službe Google Analytics 360, ktorá je súčasťou súpravy služieb Google Marketing Platform.
Ďalšie informácie o súprave služieb Google Marketing Platform

Atribúcia na základe dát môžete použiť na odhalenie nových spôsobov optimalizácie NI do reklamy. Na úvod vám odporúčame niekoľko krokov:

  1. Zvoľte si typ konverzie, ktorý chcete analyzovať: prezrite si svoje ciele Analytics a transakcie elektronického obchodu a určte, ktorý typ konverzie chcete zlepšiť. Povedzme napríklad, že chcete, aby viac ľudí vyplnilo váš formulár určený na získavanie potenciálnych zákazníkov, a že to ste nastavili ako cieľ. Ak sa chcete v analýze zamerať na tento typ konverzie, môžete použiť nástroj na výber Typ konverzie v prehľadoch Atribúcia.
  2. Vyberte kampaň, kanál alebo skupinu kľúčových slov, ktoré chcete optimalizovať: pozrite sa na svoj cieľ (vyplnené formuláre na získavanie potenciálnych zákazníkov) a vyhodnoťte techniky, ktoré momentálne používate na získavanie konverzií. Povedzme, že inzerujete v Obsahovej sieti a že chcete zlepšiť výsledky z tohto kanála.
  3. Porovnajte hodnoty z atribúcie na základe dát s hodnotami zo štandardného atribučného modelu: mnohí inzerenti používajú ako predvolený atribučný model posledné kliknutie, mali by ste však porovnať nové hodnoty s tým modelom, ktorý používate. Pozrite si Prieskumník modelov, aby ste zistili spôsob výpočtu hodnôt na základe dát.
  4. Identifikujte prístupové body s najväčšími zmenami v rôznych modeloch: pomocou Nástroja na porovnávanie modelov porovnajte kredit za konverzie v modeli na základe dát voči dvom ďalším modelom. Zotrieďte svoje údaje na základe percentuálnej zmeny v CZA (cena za akvizíciu) a vyhľadajte kanály alebo kampane, kde zmeny budú mať najväčší vplyv.
  5. Presuňte rozpočet a zdroje na podporu príležitostí s vysokou NI: teraz, keď ste identifikovali kanály (alebo kampane či kľúčové slová) s najväčším potenciálom, upravte svoje programy a otestujte výsledky.
  6. Prijmite model na základe dát: po prezretí Prieskumníka modelov a zistení vplyvu zmien v rozpočte a zdrojoch sa dozviete, ako atribučný model na základe dát súvisí s vaším predošlým predvoleným modelom. Nebude nutné už ďalej porovnávať. Môžete využívať prehľad Analýza NI, ktorý vám umožňuje sústrediť sa na informácie o optimalizácii len na základe vášho vlastného atribučného modelu na základe dát.

Upozornenie:

Ukázalo sa, že východiskové pravdepodobnostné modely využívané v atribúcii na základe dát predpovedajú výsledky konverzií lepšie než metodiky prvého a posledného kliknutia. Žiaden model však nie je dokonalý. Atribúcia na základe dát sa snaží čo najlepšie predstaviť skutočné správanie zákazníkov v reálnom svete, je to však stále len odhad, ktorý by sa mal čo najviac overovať pomocou takých metód, ako je kontrolovaný experiment.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?