Používanie a výklad atribúcie na základe dát

Objavenie možností optimalizácie
Táto funkcia je k dispozícii iba v službe Google Analytics 360, ktorá je súčasťou súpravy služieb Google Marketing Platform.
Ďalšie informácie o súprave služieb Google Marketing Platform

Atribúcia na základe dát môžete použiť na odhalenie nových spôsobov optimalizácie NI do reklamy. Na úvod vám odporúčame niekoľko krokov:

  1. Zvoľte si typ konverzie, ktorý chcete analyzovať: prezrite si svoje ciele Analytics a transakcie elektronického obchodu a určte, ktorý typ konverzie chcete zlepšiť. Povedzme napríklad, že chcete, aby viac ľudí vyplnilo váš formulár určený na získavanie potenciálnych zákazníkov, a že to ste nastavili ako cieľ. Ak sa chcete v analýze zamerať na tento typ konverzie, môžete použiť nástroj na výber Typ konverzie v prehľadoch Atribúcia.
  2. Vyberte kampaň, kanál alebo skupinu kľúčových slov, ktoré chcete optimalizovať: pozrite sa na svoj cieľ (vyplnené formuláre na získavanie potenciálnych zákazníkov) a vyhodnoťte techniky, ktoré momentálne používate na získavanie konverzií. Povedzme, že inzerujete v Obsahovej sieti a že chcete zlepšiť výsledky z tohto kanála.
  3. Porovnajte hodnoty z atribúcie na základe dát s hodnotami zo štandardného atribučného modelu: mnohí inzerenti používajú ako predvolený atribučný model posledné kliknutie, mali by ste však porovnať nové hodnoty s tým modelom, ktorý používate. Pozrite si Prieskumník modelov, aby ste zistili spôsob výpočtu hodnôt na základe dát.
  4. Identifikujte prístupové body s najväčšími zmenami v rôznych modeloch: pomocou Nástroja na porovnávanie modelov porovnajte kredit za konverzie v modeli na základe dát voči dvom ďalším modelom. Zotrieďte svoje údaje na základe percentuálnej zmeny v CZA (cena za akvizíciu) a vyhľadajte kanály alebo kampane, kde zmeny budú mať najväčší vplyv.
  5. Presuňte rozpočet a zdroje na podporu príležitostí s vysokou NI: teraz, keď ste identifikovali kanály (alebo kampane či kľúčové slová) s najväčším potenciálom, upravte svoje programy a otestujte výsledky.
  6. Prijmite model na základe dát: po prezretí Prieskumníka modelov a zistení vplyvu zmien v rozpočte a zdrojoch sa dozviete, ako atribučný model na základe dát súvisí s vaším predošlým predvoleným modelom. Nebude nutné už ďalej porovnávať. Môžete využívať prehľad Analýza NI, ktorý vám umožňuje sústrediť sa na informácie o optimalizácii len na základe vášho vlastného atribučného modelu na základe dát.

Upozornenie:

Ukázalo sa, že východiskové pravdepodobnostné modely využívané v atribúcii na základe dát predpovedajú výsledky konverzií lepšie než metodiky prvého a posledného kliknutia. Žiaden model však nie je dokonalý. Atribúcia na základe dát sa snaží čo najlepšie predstaviť skutočné správanie zákazníkov v reálnom svete, je to však stále len odhad, ktorý by sa mal čo najviac overovať pomocou takých metód, ako je kontrolovaný experiment.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory