Bruk av og begrensninger for databaserte attribusjonsmodeller

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Google Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.
Denne artikkelen omhandler disse emnene:

Minimumsgrense

En modell for konverteringstypen du velger, kan genereres av databasert attribusjon hvis du har ligget over minimumsgrensen for konvertering de siste 28 dagene. Den nåværende grensen er på:

 • 400 konverteringer per konverteringstype med en banelengde på to konverteringer eller mer (dvs. 400 konverteringer for et bestemt mål eller en bestemt transaksjon, ikke totalt 400 for alle konverteringstypene).
  OG
 • 10 000 baner i det valgte datautvalget for rapportering (tilsvarer omtrent 10 000 brukere, selv om en enkeltbruker kan generere flere baner).

Hvis du har aktivert databasert attribusjon, men ikke ligger over minimumsgrensen, får du se et varsel i Attribusjon-rapportene om at det ikke kan genereres noen databasert modell på grunn av for lite data.

Oppdatering av modellen

Den databaserte modellen brukes fortløpende og oppdateres ukentlig. Vektingene i modellen (som du kan se i Modellutforsker-rapporten) oppdateres hver uke og omfatter et tidsvindu for konverteringshistorikk (for tiden 28 dager).

Maksimalt antall interaksjoner og historikkvindu

Opptil 4 interaksjoner innenfor 90 dager før hver konvertering innlemmes i modellen. Kontakt 360-brukerstøtteteamet hvis du har spørsmål.

Interaksjonstyper som tas med

Alle de databaserte modellene omfatter klikk og direkte trafikk. Hvis du 1) har bedt kontoadministratoren din om å knytte Campaign Manager-kontoen din til Analytics, eller 2) står på godkjenningslisten for visningsrapportering for Google Displaynettverk, omfatter de databaserte modellene dine også visninger og rich media-interaksjoner, for eksempel TrueView-annonser.

Slik blir direkte trafikk behandlet

Med databasert attribusjon fjernes det siste døgnet med antatte direkteøkter for hver konvertering. Det vil si at direktekanalen ikke krediteres av modellen hvis det har forekommet markedsføringsaktivitet det siste døgnet før direkteøkten.

Manglende data

Hvis det mangler data og det ikke kan genereres noen modell for den aktuelle tidsperioden, erstattes de manglende dataene av den siste databaserte modellen. Hvis du for eksempel havner under konverteringsgrensen i en kort periode, kan det ikke opprettes noen modell for denne tidsperioden ved hjelp av databasert attribusjon. Da brukes den databaserte modellen for den forrige tidsperioden i stedet.

Ikke nok data til å generere en modell

Hvis det ikke finnes nok data for en konverteringstype, kan ikke algoritmen for databasert attribusjons lage noen modell for den konverteringstypen.

Dette kan skje i følgende situasjoner:

 • Et stort antall konverteringstrakter som vurderes for modellen, har ett enkelt kontaktpunkt.
  For å bekrefte at dette er årsaken til at det mangler data, sjekk Banelengde-rapporten for å se om en stor prosentandel av banene har et interaksjonstall på 1.
 • Den spesifikke banen er så lite brukt at den databaserte algoritmen for attribusjon ikke gir noen garanti statistisk sett for at modellen for den valgte konverteringstypen er gyldig (selv om banen fortsatt er gyldig).
  • For å bekrefte at dette er årsaken til at det mangler data, sjekk Toppbaner for konvertering-rapporten for å se om en stor prosentandel av banene har et interaksjonstall på 1.
  • Konfigurer en standard kanalgruppering for Analytics for å slå sammen flere kanaldefinisjoner med lite trafikk til én enkelt definisjon. Dette gir færre baner med lave interaksjonstall.

Varsler i rapportene

Når du bruker rapportene for databasert attribusjon, kan det hende at du mottar varsler om tilgjengeligheten av den databaserte attribusjonsmodellen i programmene.

En databasert modell er ikke laget ennå.
Du mottar denne meldingen hvis du nylig har slått på databasert attribusjon. Det kan ta opptil sju dager å opprette den første databaserte modellen, så du bør vente litt før du sjekker igjen.
Kan ikke opprette databasert modell på grunn av utilstrekkelige data.
Du mottar kanskje dette varselet hvis minst ett av følgende er tilfelle:
 1. Det trengs mer tid til datainnsamling for konverteringen du valgte. Hvis du nylig har konfigurert mål eller sporing av netthandel, kan det ta litt tid før du overskrider minimumsgrensen for konverteringer.
 2. Det er et midlertidig opphold i konverteringer av den valgte konverteringstypen, og du har ennå ikke overskredet minimumsgrensen.

Hvis du fortsetter å se dette varselet, kan det bety at konverteringstypen du har valgt, ikke kommer til å overskride minimumsgrensen. Da bør du vurdere å bruke en annen konverteringstype i stedet.

Kan ikke opprette databasert modell på grunn av intern feil.
Du får denne meldingen hvis det oppstår en intern feil i den databaserte attribusjonen. Sjekk på nytt senere, og kontakt 360-brukerstøtteteamet hvis problemet fortsetter.
Ingen databasert modell er tilgjengelig for den valgte uken, og den seneste modellen blir vist.
Du får se denne meldingen hvis det ikke kan genereres noen databasert modell for den aktuelle uken og det finnes en databasert modell for minst én forutgående uke. Den sist genererte modellen vises i stedet.
En databasert modell kan ikke genereres for én eller flere av de valgte konverteringene, fordi det ikke finnes nok data.
Du får se denne feilmeldingen hvis det ikke kan genereres noen databasert modell for minst én av konverteringstypene dine. Les varselet om ikke nok data (ovenfor) for å finne ut hvorfor det ikke finnes nok data.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?