Riešenie problémov s remarketingom v službe Analytics

Ak je vaše remarketingové publikum menšie alebo väčšie, než ste očakávali, tento problém môžete vyriešiť podľa krokov uvedených nižšie.

Obsah tohto článku:

Zabezpečenie splnenia všetkých požiadaviek na používanie

Skontrolujte zmluvné podmienky služby Analytics a vyjadrite svoj súhlas s nimi, pretože je možné, že sa zmenili.

Dodržujte pravidlá inzertných funkcií v službe Analytics.

Ubezpečte sa, že pre každé vlastníctvo Analytics, v ktorom chcete povoliť remarketing a vytvárať a upravovať publiká, máte povolenie na úpravy.

Skontrolujte, či je váš účet Google Ads prepojený s účtom Analytics.

 

Overenie aktivácie funkcií pre inzerentov

Ak chcete overiť, či máte povolené inzertné funkcie, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Analytics.
 2. Kliknite na kartu Správca a prejdite na vlastníctvo, v ktorom chcete povoliť tieto funkcie.
 3. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na položku Informácie o sledovaní, potom kliknite na položku Zhromažďovanie údajov.
 4. V sekcii Zhromažďovanie údajov pre inzertné funkcie:
  • Ak chcete aktivovať remarketing, položky Remarketing a Prehľady inzertných funkcií nastavte na možnosť ZAPNUTÉ.
  • Ak chcete aktivovať iba prehľady inzertných funkcií, na možnosť ZAPNUTÉ nastavte iba položku Prehľady inzertných funkcií.
Ak vaše remarketingové publikum zhromažďuje používateľov iba pre Obsahovú sieť (nie pre Vyhľadávaciu sieť), ubezpečte sa, že možnosť Remarketing je nastavená na hodnotu ZAPNUTÉ. Ak je vypnutá, vaše publikum môže ďalej zhromažďovať používateľov pre Obsahovú sieť, ak: a) ste manuálne aktualizovali kód sledovania tak, aby podporoval inzertné funkcie prehľadov, alebo b) ste nastavili možnosť Inzertné funkcie prehľadov na hodnotu ZAPNUTÉ.

 

Kontrola odhadovanej veľkosti publika

Ak chcete skontrolovať odhadovanú veľkosť publika, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Analytics.
 2. Prejdite na účet a vlastníctvo, v ktorom ste povolili inzertné funkcie.
 3. V stĺpci VLASTNÍCTVO kliknite na položky Remarketing > Publikum.
 4. V zozname publík kliknite na názov publika.
 5. Kliknite na položku Upraviť vedľa položky Definovať publikum.
 6. Skontrolujte hodnotu v časti Používatelia za posledných 7 dní.

Pri porovnávaní odhadu so skutočnou veľkosťou v službe Google Ads je potrebné vziať do úvahy nasledujúce skutočnosti:

 • Historické údaje nemusia presne zodpovedať budúcemu správaniu. Funkcia Odhadovaná veľkosť je určená len na poskytnutie približnej predstavy o počte používateľov na vašom webe, ktorí vyhovujú definícii vášho publika. Odhad je založený na historických údajoch, nie na skutočných údajoch, ktoré váš web môže dosiahnuť v budúcnosti, a preto sa neočakáva, že sa bude presne zhodovať s veľkosťou vášho publika v službe Google Ads.
 • Odhady sú založené na predchádzajúcich siedmich dňoch. Tento odhad je založený na počte jedinečných používateľov za posledných sedem dní, ktorí vyhovujú vašim kritériám pre publikum. Analytics sa pokúša zoznam spätne zaplniť údajmi až za 30 dní, hoci váš zoznam môže mať spočiatku menej položiek, než je odhad služby Analytics. Keď bude zoznam služby Google Ads aktívny viac ako sedem dní, postupne môže mať viac používateľov, ako sa odhaduje. Závisí to od trvania členstva. Pri porovnávaní veľkosti zoznamu s odhadom služby Analytics môžete vyskúšať skrátiť rozsah dátumov v službe Google Ads na posledných sedem dní.
 • Na remarketing sú potrebné súbory cookie pre reklamy. Nie všetci jedineční používatelia zahrnutí do odhadu služby Analytics budú mať súbory cookie, ktoré sú potrebné na ich zahrnutie do remarketingového zoznamu služby Google Ads. Keďže funkcia remarketingu používa súbory cookie prvej aj tretej strany, používatelia, ktorí nemajú oba tieto súbory cookie, nebudú zahrnutí do vášho remarketingového zoznamu.
 • Skontrolujte, či ste aktivovali zhromažďovanie údajov pre remarketing. Zhromažďovanie údajov môžete aktivovať na karte Správca svojho účtu Analytics alebo úpravou kódu sledovania pre web či aplikáciu. Prečítajte si ďalšie informácie.

 

Úprava remarketingovej stratégie

Ak je odhadovaný počet používateľov vo vašom publiku nižší, než ste očakávali, možno budete chcieť rozšíriť cieľové publikum. Môžete pridať napríklad používateľov, ktorí navštívili iné stránky, vykonali iné akcie alebo sa nachádzajú v iných geografických oblastiach.

Ak sa v službe Analytics zobrazuje významne vyšší odhad, než je skutočný počet, ktorý sa zobrazuje v zozname služby Google Ads, v údajoch služby Analytics skontrolujte, či v poslednej dobe nedošlo k zmenám v správaní používateľov, ktoré môže viesť k pridávaniu menšieho počtu používateľov do tohto zoznamu. Remarketingovú stratégiu môžete upraviť tak, aby lepšie zodpovedala zmenám správania.

 

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?