Rozwiązywanie problemów z remarketingiem w Analytics

Jeśli grupa odbiorców remarketingu jest mniejsza lub większa, niż oczekujesz, wykonaj poniższe czynności, by znaleźć przyczynę problemu.

Tematy w tym artykule:

Sprawdź, czy zostały spełnione wszystkie wymagania

Przeczytaj i zaakceptuj warunki korzystania z usługi Analytics, gdyż mogły się zmienić.

Przestrzegaj zasad korzystania z Funkcji reklamowych Analytics.

Sprawdź, czy masz uprawnienia do edycji w każdej usłudze Analytics, w której chcesz włączyć remarketing oraz tworzyć i edytować grupy odbiorców.

Upewnij się, że masz połączone konta Google Ads i Analytics.

 

Sprawdź, czy Funkcje reklamowe są włączone

Aby sprawdzić, czy Funkcje reklamowe są włączone:

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, w której chcesz włączyć te funkcje.
 3. W kolumnie Usługa kliknij Informacje o śledzeniu, a następnie kliknij Zbieranie danych.
 4. W obszarze Zbieranie danych w ramach Funkcji reklamowych:
  • Aby włączyć remarketing, wybierz dla opcji Remarketing i Funkcje raportowania o reklamach ustawienie WŁ.
  • Aby włączyć same funkcje raportowania o reklamach, wybierz ustawienie WŁ. tylko dla opcji Funkcje raportowania o reklamach.
Jeśli lista odbiorców remarketingu gromadzi użytkowników tylko z sieci reklamowej (a nie z sieci wyszukiwania), sprawdź, czy ustawienie Remarketing jest w pozycji WŁ. Przy wyłączonym ustawieniu remarketingu lista odbiorców może wciąż gromadzić użytkowników z sieci reklamowej, jeśli masz a) ręcznie zaktualizowany kod śledzenia do obsługi Funkcji raportowania o reklamach lub b) Funkcje raportowania o reklamach ustawione w pozycji WŁ.

 

Sprawdź szacowaną wielkość grupy odbiorców

Aby sprawdzić szacowany rozmiar grupy odbiorców:

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Wybierz konto i usługę, w których masz włączone Funkcje reklamowe.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Remarketing > Odbiorcy.
 4. Na liście odbiorców kliknij nazwę grupy odbiorców.
 5. Obok Określ listę odbiorców kliknij Edytuj.
 6. Sprawdź wartość w sekcji Użytkownicy w ostatnich 7 dniach.

Jest kilka rzeczy, o których trzeba pamiętać przy porównywaniu prognoz z rzeczywistym rozmiarem w Google Ads:

 • Dane historyczne mogą nie odzwierciedlać precyzyjnie przyszłych zachowań. Funkcja Szacowany rozmiar podaje jedynie orientacyjną liczbę użytkowników Twojej witryny, którzy spełniają zdefiniowane kryteria odbiorców. Jest ona oparta na danych historycznych, a nie prawdziwych danych o ruchu w witrynie w przyszłości. Zatem dane szacunkowe nie będą dokładnie odpowiadać rozmiarowi Twojej grupy odbiorców w Google Ads.
 • Dane szacunkowe są oparte na danych z poprzednich siedmiu dni. Dane szacunkowe są oparte na liczbie unikalnych użytkowników, którzy spełniali kryteria listy w ciągu ostatnich siedmiu dni. Analytics próbuje wypełnić listę danymi sięgającymi maksymalnie 30 dni, jednak Twoja lista może być początkowo krótsza, niż szacuje to Analytics. Wraz z upływem czasu, gdy lista Google Ads będzie już aktywna przez ponad 7 dni, może mieć więcej użytkowników, niż wynika z szacunków, w zależności od okresu członkostwa. Możesz skrócić zakres dat w Google Ads do ostatnich 7 dni, zanim zaczniesz porównywać wielkość listy z danymi szacunkowymi.
 • Pliki cookie reklam są niezbędne do remarketingu. Nie wszyscy unikalni użytkownicy uwzględnieni w danych szacunkowych Google Analytics będą mieli niezbędne pliki cookie, dzięki którym zostaną uwzględnieni na liście remarketingowej Google Ads. Funkcja remarketingowa używa zarówno własnych plików cookie, jak i plików cookie firm zewnętrznych, dlatego użytkownicy, którzy nie mają tych plików, nie zostaną umieszczeni na liście remarketingowej.
 • Sprawdź, czy masz włączone zbieranie danych do remarketingu. Możesz włączyć zbieranie danych w Analytics na karcie Administracja lub modyfikując kod śledzenia dla swojej witryny bądź aplikacji. Więcej informacji

 

Dostosuj strategię remarketingową

Jeśli szacowana liczba użytkowników w grupie odbiorców jest niższa niż powinna, czasem warto poszerzyć grupę docelowych odbiorców. Możesz np. uwzględnić użytkowników, którzy odwiedzili inne strony, wykonali inne działania albo znajdują się w innych lokalizacjach geograficznych.

Jeśli dane szacunkowe Analytics są znacznie zawyżone w stosunku do prawdziwej liczby użytkowników na Twojej liście w Google Ads, sprawdź dane Analytics, by zobaczyć, czy w ostatnim czasie nastąpiła jakaś zmiana w zachowaniu użytkowników, która mogła negatywnie wpłynąć na wielkość listy Zastanów się nad dostosowaniem strategii remarketingowej, by lepiej współgrała z tymi zmianami w zachowaniu.

 

Powiązane materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?