เราใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเอง

โดยปกติ การใช้ Google Analytics จะต้องประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยสามฝ่าย ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ Google Analytics 2) ลูกค้าที่ติดตั้งใช้งาน Google Analytics และ 3) ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ของลูกค้าที่ใช้งาน Google Analytics เอกสารของเรา ซึ่งรวมถึงเอกสารต่างๆ ในศูนย์ช่วยเหลือ ช่อง YouTube เว็บไซต์สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และที่จัดเก็บเนื้อหาอื่นใด ถูกเขียนขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อสื่อสารกับลูกค้าของ Google Analytics และผู้ชม ผู้เข้าชม หรือผู้ใช้ของลูกค้า Google Analytics ดังกล่าว

เราใช้ Google Analytics (รวมถึงคุณลักษณะของ Universal Analytics) ด้วยตัวเราเองอย่างสอดคล้องกับนโยบายส่วนบุคคลของเรา เนื่องจากการใช้งาน Google Analytics ไม่จำเป็นต้องมีผู้เกี่ยวข้องถึงสามฝ่าย คำอธิบายบางส่วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Google Analytics จึงอาจไม่มีความเกี่ยวข้องในที่นี้ ตัวอย่างเช่น Google Analytics ไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้มายัง Google แต่หลักการนี้อาจไม่ถูกนำมาใช้ในบางกรณีที่มีการใช้ Google Analytics เพื่อวิเคราะห์วิธีการที่เจ้าของบัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้ใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของ Google

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
69256
false
false