Vi bruker våre egne produkter

Bruken av Google Analytics krever vanligvis at tre parter er involvert: 1) Google Analytics-produktet, 2) kunden som implementerer Google Analytics, og 3) den besøkende eller brukeren av et nettsted, en app eller annen kundeteknologi som har implementert Google Analytics. Dokumentasjonen vår, innbefattet materialet i brukerstøtten, YouTube-kanalen, utviklernettstedet og eventuelle andre innholdslagre, er skrevet med den hensikt å kommunisere til Google Analytics-kunden og til Google Analytics-kundens målgruppe, besøkende eller bruker.

Vi bruker Google Analytics (innbefattet funksjonene i Universal Analytics) selv i henhold til personvernreglene våre. Ettersom vår bruk av Google Analytics ikke krever at tre parter er involvert, kan det hende at enkelte av beskrivelsene våre om Google Analytics-produktet ikke gjelder. Google Analytics-kunder har for eksempel ikke lov til å sende personlig identifiserbar informasjon til Google, men dette prinsippet gjelder ikke i enkelte tilfeller der Google Analytics blir brukt for å analysere hvordan Googles produkter og tjenester blir benyttet av påloggede kontoinnehavere.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?