Cách người dùng được xác định cho chỉ số người dùng

Chỉ số Người dùng và Người dùng đang hoạt động hiển thị số người dùng đã tương tác với trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Để Google Analytics xác định lưu lượng truy cập nào thuộc về người dùng nào, một mã nhận diện duy nhất được kết hợp với từng người dùng sẽ được gửi kèm theo mỗi lần truy cập. Mã nhận diện này có thể là một cookie duy nhất của bên nhứ nhất có tên _ga sẽ lưu trữ ID ứng dụng khách của Google Analytics hoặc bạn có thể sử dụng Tính năng User ID kết hợp với ID ứng dụng khách để xác định người dùng chính xác hơn trên tất cả các thiết bị mà họ sử dụng để truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của bạn. Để biết thêm thông tin về mã nhận diện, hãy đọc về cookie và nhận diện người dùng trong tài liệu dành cho nhà phát triển của chúng tôi.

Vào đầu năm 2017, Google Analytics đã bắt đầu cập nhật tính toán cho chỉ số Người dùng và Người dùng đang hoạt động để tính số người dùng hiệu quả hơn với độ chính xác cao và tỷ lệ lỗi thấp (thường nhỏ hơn 2%). Chỉ số có sẵn trong các báo cáo chuẩn của bạn. Bạn có thể nhận thấy sự khác biệt nhỏ trong số người dùng từ phương pháp tính toán trước (được giải thích bên dưới), ngoại trừ Báo cáo chưa được lấy mẫuBigQuery Export, sẽ tiếp tục sử dụng phương pháp tính toán trước.

Cách tính toán mới này được áp dụng cho dữ liệu người dùng từ tháng 9 năm 2016. Nếu phạm vi ngày cho báo cáo của bạn bao gồm dữ liệu từ trước tháng 9 năm 2016 thì cần thực hiện lấy mẫu. Nếu bạn muốn báo cáo chưa được lấy mẫu bao gồm dữ liệu trước năm 2016, thì hãy sử dụng hướng dẫn bên dưới để tắt phương pháp tính toán mới.

Kể từ tháng 8 năm 2017, tính toán mới được áp dụng cho dữ liệu trong Bảng tùy chỉnh.

 

Phương pháp tính toán trước đây
Bài viết này giải thích lý do khiến chế độ xem đã lọc có thể hiển thị Số người dùng không chính xác và lý do khiến bạn có thể nhận thấy sự khác biệt về Số người dùng trong các báo cáo khác nhau. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn chuyển sang chế độ xem chưa được lọc:
  1. Đăng nhập vào Google Analytics..
  2. Nhấp vào Quản trị
  3. Trong cột CHẾ ĐỘ XEM, sử dụng menu để chọn chế độ xem chưa được lọc. Nếu bạn không chắc chắn liệu chế độ xem đã được lọc hay chưa, hãy chọn chế độ xem trong danh sách. Sau đó, cũng trong cột CHẾ ĐỘ XEM, hãy nhấp vào Bộ lọc. Bạn sẽ thấy danh sách các bộ lọc (nếu có) được áp dụng cho chế độ xem đó.
  4. Khi bạn đã chọn chế độ xem, hãy mở Báo cáo để quay lại báo cáo của bạn.

Thông tin nhanh

Chỉ số Người dùngNgười dùng đang hoạt động hiển thị số người dùng đã xem hoặc đã tương tác với trang web/ứng dụng của bạn.

Analytics sử dụng hai kỹ thuật khác nhau để tính toán Số người dùng cho các loại yêu cầu báo cáo khác nhau. Do đó, bạn có thể nhận thấy sự khác biệt về Số người dùng trong các báo cáo khác nhau. Thông tin trong bài viết này cũng áp dụng cho các chỉ số Người dùng đang hoạt động.

Thông tin chuyên sâu

Thông tin cơ bản

Để nhanh chóng phân phát dữ liệu cho báo cáo của bạn, Analytics tạo ra tập hợp bảng dữ liệu tổng hợp trước, chưa được lấy mẫu, được cập nhật hàng ngày. (Để biết thêm thông tin về cách làm này, đọc cách lấy mẫu như thế nào.) Các bảng dữ liệu được tổng hợp trước được trang bị tốt để xử lý các yêu cầu báo cáo thông thường, bao gồm cả thay đổi với phạm vi ngày trong các báo cáo chuẩn. Ví dụ: khi bạn yêu cầu một bản báo cáo, Analytics tra cứu từng chỉ số trong các bảng dữ liệu tổng hợp trước và cung cấp những kết quả này vào báo cáo của bạn. Nếu bạn điều chỉnh phạm vi ngày từ 1 Tháng Tám - 31 Tháng 8 đến 1 Tháng Tám - 1 Tháng 9, Analytics sẽ tra cứu từng chỉ số trong bảng dữ liệu tổng hợp trước ngày 01 Tháng 9 và thêm dữ liệu mới vào tổng số dữ liệu hiện có.

Điều này có hiệu quả cho hầu hết các chỉ số. Nhiều chỉ số, như Lượt xem trang hoặc Lượt xem màn hình là phép tính cộng đơn giản qua các ngày. Tuy nhiên, chỉ số Người dùng được dựa trên các phép tính phức tạp hơn. Thay vì chỉ đơn giản là cộng (hoặc trừ) dữ liệu đã xử lý từ các bảng tổng hợp trước, Analytics phải tính toán lại chỉ số Người dùng cho mỗi phạm vi ngày mà bạn chọn trong báo cáo. Ví dụ: nếu người dùng truy cập một trang web vào ngày 31 và ngày 01 Tháng 9, Analytics sẽ nhận dạng người dùng này là một người dùng duy nhất trong suốt hai ngày. Nếu bạn thay đổi phạm vi ngày của bạn từ 1 Tháng 8 - 31 Tháng 8 thành 1 Tháng 8 - 1 Tháng 9, Analytics không thể chỉ đơn giản thêm phần chênh lệch vào giá trị Người dùng mà bạn nhìn thấy trong các báo cáo của mình bởi vì con số này được dựa trên phép tính phức tạp và không chỉ được thêm vào tổng số trong các bảng dữ liệu tổng hợp trước. Thay vào đó, chỉ số này phải được tính toán nhanh mỗi khi bạn yêu cầu nó trong báo cáo của bạn.

Để giải quyết thách thức này, có hai phương pháp tính Người dùng. Phương pháp tính tối ưu được lựa chọn tùy thuộc vào báo cáo đang được xem.

Phương pháp tính toán 1: Dữ liệu đã được tính toán trước

Phương pháp tính này chỉ dựa vào số lượng phiên trong phạm vi ngày nhất định và thời gian của mỗi phiên. (Điều này được quyết định bởi công nghệ được quản lý trên thiết bị, như trình duyệt web và thường được gọi là thời gian phía máy khách.) Do kết quả của phép tính này có thể được thêm vào bảng dữ liệu tổng hợp trước, Analytics có thể tham khảo bảng này để nhanh chóng truy lục và cung cấp dữ liệu này trong báo cáo, kể cả khi bạn thay đổi phạm vi ngày.

Phương pháp tính # 1 được sử dụng riêng trong báo cáo khi tham số duy nhất là khung thời gian, như Ngày, Tuần trong năm hoặc Tháng trong năm. Điều này có nghĩa là bạn chỉ nhìn thấy nó trong báo cáo Tổng quan về đối tượng khi không có Phân đoạn nào được áp dụng hoặc trong báo cáo tùy chỉnh có một trong những tham số này là tham số được áp dụng duy nhất. Khi xem Người dùng trên bất kỳ tham số không có ngày nào, Analytics sử dụng bảng thứ hai được mô tả bên dưới, để nhanh chóng tính toán chỉ số Người dùng.

Mặc dù phương pháp tính này có thể nhanh chóng cung cấp dữ liệu không được lấy mẫu, nhưng nó cũng có một số nhược điểm. Phương pháp tính này dựa vào số lượng phiên và thời gian phía máy khách, do vậy nếu thời gian phía máy khách không chính xác hoặc nếu bạn đang sử dụng chế độ xem báo cáo lọc một số phiên ra khỏi một người dùng (thay vì tất cả người dùng), thì dữ liệu có thể không nhất quán.

Để tránh bất kỳ phương pháp tính không chính xác tiềm tàng nào, bạn có thể tạo báo cáo tùy chỉnh có tham số không có ngày sẽ không đổi qua các phiên cho người dùng (ví dụ: Trình duyệt, Hệ điều hành hoặc Thiết bị di động). Điều này buộc Analytics phải sử dụng cách tính # 2, thay thế.

Phương pháp tính toán 2: Dữ liệu được tính toán nhanh

Phương pháp tính 2 được dựa trên cách bạn chỉ định, thu thập và lưu trữ dữ liệu liên tục về lưu lượng truy cập của bạn. Có rất nhiều giải pháp bạn có thể triển khai để tùy chỉnh phương pháp tính này, nhưng cách phổ biến nhất để dữ liệu này được chỉ định và lưu trữ là thông qua cookie được quản lý thông qua trình duyệt web.

Phương pháp tính # 2 đòi hỏi phép tính phức tạp trên tập hợp dữ liệu lớn, do đó nó tham chiếu dữ liệu trong bảng phiên gốc chứ không phải bảng tổng hợp trước. Phương pháp tính toán # 2 mất nhiều thời gian hơn so với phương pháp tính toán # 1 để xử lý và cung cấp dữ liệu vào báo cáo của bạn bởi vì các giá trị này được tính toán nhanh; Analytics không thể chỉ đơn giản tra cứu và đưa ra dữ liệu đã được xử lý và lưu trữ trong các bảng tổng hợp trước. Cách tính toán này xảy ra mỗi khi bạn yêu cầu. Lưu ý rằng nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định thì phương pháp tính này có thể thực hiện lấy mẫu, nhưng người dùng tài khoản Google Analytics 360 có thể truy cập vào báo cáo chưa được lấy mẫu.

Phương pháp tính toán số 2 được sử dụng trong báo cáo tùy chỉnh và cho phép tính toán Số người dùng trên bất kỳ thứ nguyên nào, như Trình duyệt, Thành phố hoặc Nguồn.

Lưu ý rằng đối với một số tham số, như Nguồn hoặc Phương tiện, có thể một người dùng duy nhất có thể ở trong nhiều nhóm (ví dụ: nếu người dùng truy cập từ tìm kiếm tự nhiên và tìm kiếm có trả tiền trong cùng phạm vi ngày). Do đó, khi xem Số người dùng trên thứ nguyên như vậy, tổng của các hàng cộng lại sẽ không bằng tổng số người dùng.

Chuyển đổi giữa các tính toán mới và các tính toán trước đó

  1. Đăng nhập vào Google Analytics..
  2. Nhấp vào Quản trị và điều hướng đến thuộc tính bạn muốn chỉnh sửa.
  3. Trong cột THUỘC TÍNH, hãy nhấp vào Cài đặt thuộc tính.
  4. Trong Phân tích người dùng, hãy đặt nút chuyển cho Bật chỉ số người dùng trong báo cáo thành bật hoặc tắt.
    Đặt Bật sẽ sử dụng các tính toán mới; Đặt Tắt sẽ sử dụng các tính toán trước đó.

Chuyển đổi giữa các tính toán thay đổi cách tính toán những chỉ số từ dữ liệu thô cho báo cáo của bạn nhưng không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cơ bản.

Đối với Analytics 360, cài đặt mặc định cho nút chuyển là Bật.

Đối với Analytics Chuẩn, cài đặt mặc định cho nút chuyển là Tắt.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?