Hoe gebruikers worden geïdentificeerd voor de gebruikersstatistieken

De statistieken 'Gebruikers' en 'Actieve gebruikers' laten zien hoeveel gebruikers actief zijn geweest op uw site of in uw app.

Om in Google Analytics te kunnen vaststellen welk verkeer afkomstig is van welke gebruiker, wordt bij elke hit een unieke ID verzonden die aan een gebruiker is gekoppeld. Hiervoor kan een first party cookie met de naam _ga worden gebruikt, waarin een Google Analytics-client-ID is opgeslagen. U kunt ook de functie User-ID gebruiken in combinatie met de client-ID om gebruikers nauwkeuriger te identificeren op alle apparaten waarmee ze toegang krijgen tot uw site of app. Voor meer informatie over ID's leest u over cookies en gebruikersidentificatie in onze documentatie voor ontwikkelaars.

Begin 2017 is Google Analytics begonnen de berekeningsmethode voor de statistieken 'Gebruikers' en 'Actieve gebruikers' te updaten om gebruikers efficiënter te kunnen tellen, met een grote nauwkeurigheid en een laag foutpercentage (doorgaans minder dan 2%). De statistieken zijn beschikbaar in uw standaardrapporten. Mogelijk merkt u een klein verschil in de telling van gebruikers ten opzichte van de eerdere berekeningsmethode (hieronder toegelicht), met uitzondering van Volledige rapporten en BigQuery Export, waarvoor de eerdere berekeningsmethode wordt gehandhaafd.

Deze nieuwe berekening wordt toegepast op gebruikersgegevens tot september 2016. Als de periode voor uw rapport gegevens bevat van vóór september 2016, wordt gebruikgemaakt van steekproeven. Als u volledige rapporten met gegevens van vóór 2016 wilt hebben, volgt u de onderstaande aanwijzingen om de nieuwe berekeningsmethode uit te schakelen.

Vanaf augustus 2017 wordt op gegevens in Aangepaste tabellen de nieuwe berekening toegepast.

 

Eerdere berekeningsmethode
In dit artikel wordt uitgelegd waarom een gefilterde weergave tot een onjuiste statistiek Gebruikers kan leiden en waarom verschillende rapporten afwijkende statistieken Gebruikers te zien geven. U kunt echter ook rechtstreeks overschakelen naar een niet-gefilterde weergave:
  1. Log in bij Google Analytics.
  2. Klik op Beheerder.
  3. Ga in de kolom WEERGAVE naar het menu om een ongefilterde weergave te selecteren. Als u twijfelt of een bepaalde weergave ongefilterd is, selecteer u de weergave op de lijst. Klik vervolgens in dezelfde kolom WEERGAVE op Filters. Er wordt een lijst getoond van filters die zijn toegepast op die weergave (indien van toepassing).
  4. Wanneer u een weergave heeft geselecteerd, opent u Rapporten om terug te gaan naar uw rapporten.

In het kort

De statistieken Gebruikers en Actieve gebruikers laten zien hoeveel gebruikers uw site/app hebben bekeken of interacties hebben uitgevoerd.

Analytics maakt gebruik van twee verschillende technieken voor het berekenen van de statistiek Gebruikers voor verschillende soorten rapportaanvragen. Als gevolg hiervan ziet u wellicht verschillen in de statistische gegevens voor Gebruikers in verschillende rapporten. De informatie in dit artikel is ook van toepassing op de statistische gegevens voor Actieve gebruikers.

In detail

Achtergrond

Google Analytics maakt een reeks volledige en vooraf samengestelde gegevenstabellen, die dagelijks worden bijgewerkt, zodat we snel gegevens in uw rapporten kunnen weergeven. (Lees voor meer informatie over dit proces hoe steekproeven werken.) De vooraf samengestelde gegevenstabellen werken prima voor algemene rapportageverzoeken, inclusief wijzigingen in de periode in standaardrapporten. Wanneer u bijvoorbeeld een rapport aanvraagt, zoekt Google Analytics elke statistiek op in de vooraf samengestelde gegevenstabellen en worden de resultaten in uw rapporten weergegeven. Als u de periode wijzigt van 1 augustus - 31 augustus naar 1 augustus - 1 september, zoekt Google Analytics elke statistiek op in de vooraf samengestelde gegevenstabel van 1 september en worden de nieuwe gegevens toegevoegd aan het bestaande totaal.

Dit werkt voor de meeste statistieken. Veel statistieken, zoals Paginaweergaven of Schermweergaven, zijn totalen waaraan in de loop der tijd waarden worden toegevoegd. Gebruikers wordt echter op een complexere manier berekend. In plaats van het optellen (of aftrekken) van verwerkte gegevens uit de vooraf samengestelde tabellen, moet Google Analytics Gebruikers opnieuw berekenen voor elke periode die u in een rapport selecteert. Wanneer een gebruiker een website bijvoorbeeld op 31 augustus en op 1 september bezoekt, herkent Google Analytics deze gebruiker als één gebruiker tijdens de periode van twee dagen. Als u de periode wijzigt van 1 augustus - 31 augustus naar 1 augustus - 1 september kan Google Analytics niet zomaar het verschil in de waarde van 'Gebruikers' aan uw rapporten toevoegen. Dit komt omdat deze waarde voortkomt uit een complexe berekening en geen waarde is die direct kan worden toegevoegd aan een lopend totaal in de vooraf samengestelde gegevenstabellen. In plaats daarvan moet de statistiek telkens direct worden berekend wanneer u deze in uw rapporten aanvraagt.

Er bestaan twee methoden voor het berekenen van de waarde voor Gebruikers. Op basis van het rapport dat wordt weergegeven, wordt de optimale berekening gekozen.

Berekening 1: vooraf berekende gegevens

Deze berekening is alleen gebaseerd op het aantal sessies in een bepaalde periode en de duur van elke sessie. (Dit wordt bepaald met technologie die op het apparaat wordt beheerd, zoals een webbrowser. Hiernaar wordt vaak verwezen als tijd aan clientzijde.) Omdat het resultaat van deze berekening kan worden toegevoegd aan de vooraf samengestelde gegevenstabellen, kan Google Analytics deze gegevens snel uit de tabel ophalen en weergeven in een rapport, ook wanneer u de periode wijzigt.

Berekening 1 wordt uitsluitend gebruikt in rapporten wanneer de enige dimensie een tijdsperiode is, zoals 'Datum', 'Week van het jaar' of 'Maand van het jaar'. Dit betekent dat deze berekening alleen wordt gebruikt in het rapport 'Doelgroepoverzicht' wanneer geen segmenten zijn toegepast, of in een aangepast rapport waarin een van deze datumdimensies de enig toegepaste dimensie is. Bij de weergave van Gebruikers met een dimensie die niet datumgebonden is, gebruikt Google Analytics een tweede tabel, die hieronder wordt beschreven, voor het direct berekenen van 'Gebruikers'.

Hoewel deze berekening snel volledige gegevens kan leveren, kleven er ook enkele nadelen aan. De berekening wordt gebaseerd op het aantal sessies en tijd aan de clientzijde. Dus als de tijd aan clientzijde van een gebruiker niet correct is, of als u een rapportageweergave gebruikt waarmee bepaalde sessies van een gebruiker worden uitgefilterd (in plaats van alle gebruikers), kunnen de gegevens inconsistent zijn.

Om onnauwkeurigheden te vermijden, kunt u een aangepast rapport maken met een niet-datumgebonden dimensie die hetzelfde is voor gebruikers tijdens alle sessies (bijvoorbeeld 'Browser', 'Besturingssysteem' of 'Mobiel apparaat'). Hierdoor moet Google Analytics berekening 2 gebruiken.

Berekening 2: gegevens worden meteen berekend

Berekening 2 is gebaseerd op de manier waarop u blijvende gegevens over uw verkeer toewijst, verzamelt en opslaat. U kunt veel oplossingen gebruiken om deze berekeningswijze aan te passen, maar de meestgebruikte manier om deze gegevens toe te wijzen en op te slaan is via cookies die door een webbrowser worden beheerd.

Voor berekening 2 zijn intensieve berekeningen op basis van grote datasets vereist. Hiervoor worden dus altijd gegevens in de onbewerkte sessietabellen en niet in de vooraf samengestelde gegevenstabellen gebruikt. Voor verwerking en weergave van gegevens voor berekening 2 is meer tijd nodig dan voor berekening 1. De waarden moeten namelijk direct worden berekend. Google Analytics kan niet simpelweg gegevens opzoeken en weergeven die al zijn verwerkt en opgeslagen in vooraf samengestelde tabellen. De berekening wordt telkens uitgevoerd wanneer u daarom vraagt. Houd er rekening mee dat als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, mogelijk steekproefgegevens worden gebruikt. Gebruikers met een Google Analytics 360-account hebben echter toegang tot volledige rapporten.

Berekening 2 wordt gebruikt in aangepaste rapporten. Gebruikers kan hiermee voor elke dimensie worden berekend, zoals Browser, Plaats of Bron.

Voor bepaalde dimensies, zoals Bron of Medium, kan dezelfde unieke gebruiker zich in meerdere segmenten bevinden (bijvoorbeeld wanneer een gebruiker in dezelfde periode een website bezoekt via organische en betaalde zoekresultaten). Wanneer u Gebruikers voor een dergelijke dimensie weergeeft, komt het totaal van de rijen niet overeen met het algehele totaal.

Schakelen tussen de nieuwe en de vorige berekeningen

  1. Log in bij Google Analytics.
  2. Klik op Beheerder en ga naar de property die u wilt bewerken.
  3. Klik in de kolom PROPERTY op Property-instellingen.
  4. Stel onder Gebruikersanalyse de optie Gebruikersstatistiek inschakelen in rapporten in op Aan of Uit.
    Bij Aan wordt de nieuwe berekeningsmethode gebruikt, bij Uit de eerdere.

Bij schakelen tussen berekeningen wordt de manier gewijzigd waarop statistieken voor uw rapporten worden berekend op basis van de onbewerkte gegevens. De onderliggende gegevens worden echter niet gewijzigd.

In Analytics 360 is de schakelaar standaard aan.

In de standaardversie van Analytics is de schakelaar standaard uit.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen