Поширені проблеми зі звітами "Візуалізація послідовності" й "Карта цілі"

Під час перегляду звітів "Візуалізація послідовності" й Карта цілі ви можете помітити деякі розбіжності. У таблиці нижче наведено деякі основні функції обох звітів, а також можливі причини таких розбіжностей. Загалом звіт "Карта цілі" є універсальнішим і надає точніші дані про шлях, який проходить користувач, перш ніж досягти цільової URL-адреси.

  Візуалізація послідовності Карта цілі

Повернення до попереднього кроку

Що станеться, якщо користувач виконає такий перехід: /крок 1 > /крок 2 > /крок 1?

У звіті "Візуалізація послідовності" наводиться лише один сеанс для кожного кроку послідовності. Отже, якщо користувач виконує той самий крок двічі (повернувшись з іншого кроку або оновивши сторінку чи екран), другий сеанс відображається як вихід на сторінку або екран цього кроку.

За наведених у прикладі умов відобразиться один сеанс для /кроку 1, один сеанс для /кроку 2, а також вихід із /кроку 2 до /кроку 1.

У звіті "Карта цілі" такі дані відображаються як повернення до попереднього кроку. Якщо користувач повертається на початок або оновлює певні сторінку чи екран, у звіті буде подано дані про два перегляди сторінки чи екрана. (Щоб переглянути додаткові відомості про з’єднання, можливо, потрібно буде підвищити рівень деталізації у звіті.)

За наведених у приладі умов у звіті відобразиться перегляд сторінки в проміжку від /кроку 1 до /кроку 2, а потім повернення до /кроку 1.

Заповнення кроків послідовності

Що станеться, якщо користувач пропустить один із кроків послідовності?

Звіт "Візуалізація послідовності" заповнює всі пропущені кроки між етапом, на якому користувач входить у послідовність, і етапом, на якому він виходить із неї.

Наприклад, ви маєте таку послідовність: /крок 1 > /крок 2 > /крок 3 > ціль, а користувач переходить від /кроку 2 до цілі, пропускаючи /крок 1 і /крок 3. У звіті "Візуалізація послідовності" дані буде подано так: вхід у /крок 2, продовження до /кроку 3, продовження до цілі.

У звіті "Карта цілі" кроки не заповнюються. У ньому ви побачите карту від вихідного параметра до першого кроку в послідовності, який пройшов користувач. Також можуть відображатися карти з цілком пропущеним кроком.

Порядок кроків послідовності

Чи відображається у звіті порядок, за яким переглядалися кроки в послідовності конверсії?

Ні. Фактичний порядок, за яким виконувалися кроки, не показується у звіті "Візуалізація послідовності". Сервіс Analytics перевіряє кожен сеанс, визначає, чи переглядався конкретний крок, а потім додає 1 до значення цього кроку у звіті "Візуалізація послідовності".

Вхід у послідовність конверсії завжди призначається найвищому кроку в шляху користувача (тобто кроку з найменшим числовим значенням), навіть якщо користувач увійшов у послідовність на кроці з меншим значенням. Вихід із послідовності призначається найнижчому кроку в шляху користувача (тобто кроку з найбільшим числовим значенням), навіть якщо користувач фактично вийшов із послідовності на вищому кроці. Саме тому ви можете спостерігати виходи й входи на неочікувані сторінки або екрани.

Скажімо, ваша послідовність має такий вигляд: /крок 1 > /крок 2 > /крок 3.html > ціль.html. У такому разі сеанс користувача був таким: /ьюя > /крок 3 > /крок 2 > /абв. Дані у звіті "Візуалізація послідовності" виглядатимуть так: вхід із /ьюя в /крок 2, перехід до /кроку 3, вихід із /кроку 3 до /абв.

Так. У звіті "Карта цілі" подана в прикладі ситуація виглядатиме так: вхід у /крок 3 з вихідного параметра, повернення до /кроку 2 та вихід (червона каскадна діаграма) з /кроку 2 до /абв.

Історичні дані

Чи будуть доступними для перегляду історичні дані, якщо додати нову послідовність до цілі або змінити наявну послідовність?

Ні. У звіті "Візуалізація послідовності" відображаються лише дані за подальший період. Дані за попередній період недоступні.

Так. У звіті "Карта цілі" відображаються дані за попередній період.

100% показник виходів або показник продовження

Чому іноді показник виходів із кроку або показник продовження у звіті має значення 100%?

У звіті "Візуалізація послідовності" ви можете побачити значення 100% для показника виходів із першого кроку або значення 100% для показника продовження, якщо в кількох кроках вказуються однакові сторінки або екрани. Пам'ятайте, що кроки послідовності конверсії враховують регулярні вирази. Наприклад, якщо першим кроком є ваша домашня сторінка, тобто "/", тоді цей крок відповідає всім сторінкам, що містять символ "/" або починаються з нього. У цьому випадку показник виходів із першого кроку буде мати значенням 100%. Щоб вирішити цю проблему, налаштуйте регулярні вирази, які використовуються для кроків послідовності конверсії.

У звіті "Карта цілі" відображаються перегляди сторінок чи екранів на кожному кроці послідовності. Тому малоймовірно (хоча можливо), що показник виходів із кроку або показник продовження становитиме 100%.

Розширена сегментація

Чи можна переглянути послідовність для певного сегмента сеансів?

Ні. Звіт "Візуалізація послідовності" не підтримує розширену сегментацію.

Так. Звіт "Карта цілі" підтримує розширену сегментацію. Ви можете застосувати до звіту один стандартний або спеціальний розширений сегмент за один раз. Також можна змінити параметр для сегментації звіту за допомогою засобу вибору параметрів у верхній лівій частині звіту.

Порівняння дат

Чи можна порівняти два діапазони дат?

За допомогою функції порівняння дат у звіті "Візуалізація послідовності" ви можете визначити різницю в загальному коефіцієнті конверсій для певної цілі. Але ця функція не дає змоги переглянути розбіжності в показниках для різних кроків послідовності.

Так. За допомогою функції календаря у звіті "Карта цілі" ви можете порівняти два діапазони дат для всіх кроків послідовності.

Обов’язковий перший крок

Що станеться, якщо в налаштуваннях позначити перший крок послідовності як обов’язковий?

Обов’язковий перший крок застосовується тільки до звіту "Візуалізація послідовності". Коли ви позначаєте перший крок як обов’язковий, у звіті "Візуалізація послідовності" відображаються лише ті досягнуті конверсії, що пройшли через цей крок. Інші сеанси не включаються до звіту.

Якщо в інших звітах коефіцієнт конверсії відображається, а у звіті "Візуалізація послідовності" він дорівнює нулю, це свідчить про те, що під час сеансів із конверсіями обов’язковий крок не виконувався.

Обов’язковий перший крок не береться до уваги у звіті "Карта цілі". Наприклад, якщо користувач пропускає перший крок, ви побачите карту від вихідного параметра до другого кроку.

Загальний коефіцієнт конверсії

Чому коефіцієнт конверсії у різних звітах відрізняється?

У звіті "Візуалізація послідовності" коефіцієнт конверсії – це кількість сеансів, результатом яких стало досягнення цілі, поділена на кількість сеансів із входом до послідовності. Кількість сеансів, які включаються до послідовності, може бути меншою за загальну кількість сеансів на сайті. Ви можете підрахувати загальну кількість сеансів, включену в послідовність, підсумувавши числа, виділені жирним шрифтом ліворуч від кожного кроку.

Пам'ятайте: якщо перший крок налаштовано як обов'язковий, це також вплине на подану у звіті "Візуалізація послідовності" кількість користувачів, які входять у послідовність конверсії та досягають цілі.

Коефіцієнт конверсії у звіті "Карта цілі" обчислюється за тим самим принципом, що й для решти звітів Analytics: це кількість сеансів, що призвели до досягнення цілі, поділена на загальну кількість сеансів на сайті.

Вибірка даних

Коли створюється вибірка даних для звіту?

У звіті "Візуалізація послідовності" відображається 50 000 унікальних шляхів на день. Якщо кількість унікальних шляхів на день перевищує 50 000 , у звіті може відображатися значення (інше).

Вибірка для звіту "Карта цілі" створюється на основі 100 000 сеансів. Щоб зменшити ефект вибірки, спробуйте звузити діапазон дат.

Актуальність даних

Коли можна очікувати на показ даних у звіті?

Дані у звіті "Візуалізація послідовності" мають оновлюватись у звичайному порядку. Для стандартних облікових записів дані оновлюються протягом 24 годин, а для облікових записів 360 – зазвичай протягом 4 годин.

На оновлення даних у звіті "Карта цілі" зазвичай потрібно більше часу. Тому дані за поточний день для стандартних облікових записів і облікових записів 360 можуть не показуватися.

Ціль досягнуто кілька разів протягом 1 сеансу

Чи збільшується показник цілі щоразу, коли користувач досягає однієї й тієї самої цілі протягом одного сеансу?

Ні. Показник кожної цілі підвищується лише один раз за сеанс.

Ні. Кількість цілей підвищується лише один раз протягом відвідування.

У таблиці під схемою відображається кількість сеансів, під час яких було завершено кожен крок.

Унікальні перегляди сторінок або екрана

Чому кількість досягнутих цілей не завжди відповідає кількості унікальних переглядів сторінки або екрана?

Цілі – це кількість сеансів, під час яких користувачі переходили до певної сторінки/екрана або групи сторінок/екранів. Цей показник не обов’язково точно збігається з кількістю унікальних переглядів сторінок або екранів. Наприклад, користувач відвідав сторінки /індекс > /крок 1 > /сторінка подяки > /сторінка подяки/підтвердження, тоді як визначена (за відповідністю заголовка або відповідністю регулярного виразу) ціль – /сторінка подяки. У цьому прикладі маємо 2 унікальні перегляди сторінки для /сторінки подяки та 1 досягнуту ціль.

У веб-переглядачах унікальні перегляди сторінок визначаються за комбінаціями ідентифікатора URI й назви сторінки. Наприклад, якщо ідентифікатор URI /дякуємопідтвердження поєднано з назвами "Дякуємо" та "Підтвердження", у звіті відображатимуться 2 унікальні перегляди сторінки, але лише 1 ціль.

Те саме

Типи цілей

Чи можна створити послідовності конверсій для всіх типів цілей?

Ні. Створювати послідовності конверсій можна лише для цілей "Місце призначення". Наразі послідовності конверсій не підтримуються для інших типів цілей.

Те саме

Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?