Dönüşüm Hunisi Görselleştirme ve Hedef Akışı

Dönüşüm Hunisi Görselleştirme ve Hedef Akışı raporlarını görüntülerken bazı farklılıklar dikkatinizi çekebilir. Aşağıdaki tabloda, bu iki raporun bazı temel özellikleri özetlenmiş ve görebileceğiniz bazı farkların nedenleri açıklanmıştır. Genel anlamda, Hedef Akışı raporu daha esnektir ve kullanıcılarınızın Hedef URL'ye dayalı bir hedefi tamamlamadan önce izledikleri yolu en doğru şekilde yansıtan rapordur.

  Dönüşüm Hunisi Görselleştirme Hedef Akışı

Geri Dönüşler

Bir ziyaretçi /adım1 > /adım2 > /adım1 şeklinde gezinirse ne olur?

Dönüşüm Hunisi Görselleştirme raporu, dönüşüm hunisindeki her bir adım için yalnızca bir oturum görüntülediğinden, bir kullanıcı aynı adımı iki defa görürse (başka bir adımdan geri gelerek veya sayfayı/ekranı yenileyerek), ikinci oturum o adımın sayfasına/ekranına bir çıkış gösterir.

Bu örnekte, /adım1'e bir oturum, /adım2'ye bir oturum ve /adım2'den /adım1'e bir çıkış görürsünüz.

Hedef Akışı raporu geri dönüşleri gösterir. Bir kullanıcı belirli bir sayfada/ekranda geri dönüş yaparsa veya belirli bir sayfayı/ekranı yenilerse, iki sayfa/ekran görüntüleme görürsünüz. (Daha fazla bağlantı görmek için ayrıntı düzeyini yükseltmeniz gerekebilir.)

Bu örnekte, /adım1'den /adım2'ye bir sayfa görüntüleme ve ardından /adım1'e bir geri dönüş görürsünü.

Dönüşüm Hunisi Adımlarını Doldurma

Bir kullanıcı dönüşüm hunisindeki adımlardan birini atlarsa ne olur?

Dönüşüm Hunisi Görselleştirme raporu, kullanıcının dönüşüm hunisine girdiği adım ile huniden çıktığı adım arasındaki atlanmış adımları doldurur.

Örneğin, dönüşüm huninizin /adım1 > /adım2 > /adım3 > hedef şeklinde tanımlandığını ve bir kullanıcının /adım1 ve /adım3'ü atlayarak /adım2'den hedefe gittiğini varsayalım. Dönüşüm Hunisi Görselleştirme raporunda, /adım2'ye giriş, /adım3'e geçiş ve hedefe geçiş aşamalarını görürsünüz.

Hedef Akışı raporu adımları doldurmaz. Kaynak boyuttan, dönüşüm hunisinde kullanıcının gördüğü ilk adıma akışlar görürsünüz. Bir adımı olduğu gibi atlayan akışlar görebilirsiniz.

Dönüşüm Hunisi Adımlarının Sırası

Dönüşüm hunimdeki adımların görüntülenme sırası rapora yansır mı?

Hayır. Adımların görüntülendiği gerçek sıra Dönüşüm Hunisi Görselleştirme raporunda yer almaz. Analytics her bir oturumu tarar, belirli bir adımın görüntülenip görüntülenmediğini kontrol eder ve ardından Dönüşüm Hunisi Görselleştirme raporunda o adımı 1 artırır.

Kullanıcı dönüşüm hunisine daha alt bir seviyeden giriş yapmış olsa bile, dönüşüm hunisine giriş her zaman, kullanıcının yolundaki adımlardan dönüşüm hunisinin en üst seviyesinde yer alana (yani en küçük sayıyla gösterilen adım) atanır. Kullanıcı dönüşüm hunisinden daha üst bir seviyede çıkış yapmış olsa bile, dönüşüm hunisinden çıkış, kullanıcının yolundaki adımlardan dönüşüm hunisinin en alt seviyesinde yer alana (yani en büyük sayıyla gösterilen adım) atanır. Bu nedenle, beklenmeyen sayfalara/ekranlara girişler veya buralardan çıkışlar görebilirsiniz.

Örneğin, dönüşüm huninizin /adım1 > /adım2 > /adım3.html > hedef.html olarak tanımlandığını varsayalım. Bir kullanıcının da şöyle bir oturumu olsun: /xyz > /adım3 > /adım2 > /abc. Dönüşüm Hunisi Görselleştirme raporunda, /xyz adımından /adım2'ye bir giriş, /adım3'e bir geçiş ve /adım3'ten /abc adımına bir çıkış görürsünüz.

Evet. Dönüşüm Hunisi Görselleştirme sütunundaki örneği kullanırsak, Hedef Akışı raporunda kaynak boyuttan /adım3'e bir giriş, /adım2'ye bir geri dönüş ve /adım2'den /abc'ye bir çıkış (kırmızı şelale) gösterilir.

Geçmiş Bilgileri

Bir hedefe yeni bir dönüşüm hunisi eklersem veya mevcut bir dönüşüm hunisini değiştirirsem, o dönüşüm hunisine ilişkin geçmiş bilgilerini görebilir miyim?

Hayır. Dönüşüm Hunisi Görselleştirme raporunda yalnızca ileriye dönük veriler sunulmakta, geriye dönük veriler gösterilmemektedir.

Evet. Hedef Akışı raporu size verileri geriye dönük olarak gösterir.

%100 Çıkış Oranı veya Geçiş Oranı

Neden bazen bir adımdan %100 çıkış oranı veya %100 geçiş oranı görüyorum?

Dönüşüm Hunisi Görselleştirme raporunda, birden fazla adım aynı sayfaları ya da ekranları içeriyorsa ilk adımınızdan %100 çıkış oranı veya %100 geçiş oranı görebilirsiniz. Dönüşüm hunisi adımlarının normal ifadeleri kabul ettiğini unutmayın. Örneğin, ilk adımınız ana sayfa ise (yani, "/"), "/" içeren veya bununla başlayan tüm sayfaları eşleştirir. Bu örnekte, söz konusu ilk adımdan %100'lük bir çıkış oranı görürsünüz. Bu sorunu gidermek amacıyla, dönüşüm hunisi adımlarınız için kullandığınız normal ifadeleri düzeltin.

Hedef Akışı raporu dönüşüm hunisinin her bir adımındaki sayfa görüntülemeleri/ekran görüntülemeleri gösterdiğinden, bir adımdan %100'lük çıkış oranı veya %100'lük bir geçiş oranı görmeniz çok nadir karşılaşılacak, büyük olasılıkla hiç ortaya çıkmayacak bir durumdur.

Gelişmiş Segmentasyon

Dönüşüm hunisini oturumların belirli bir segmenti için görüntüleyebilir miyim?

Hayır. Dönüşüm Hunisi Görselleştirme raporu, gelişmiş segmentasyonu desteklemez.

Evet. Hedef Akışı raporu gelişmiş segmentasyonu destekler. Bu rapora bir defada yalnızca bir tane standart veya özel gelişmiş segment uygulayabilirsiniz. Raporun segmentlere ayrıldığı boyutu değiştirmek için, raporun sol üst kısmındaki boyut seçicisini de kullanabilirsiniz.

Tarih Karşılaştırma

İki tarih aralığını karşılaştırabilir miyim?

Dönüşüm Hunisi Görselleştirme raporunun tarih karşılaştırma özelliği sayesinde, belirli bir hedefin toplam dönüşüm oranındaki farkı görebilirsiniz ancak bu farkı değişik dönüşüm hunisi adımları için göremezsiniz.

Evet. Dönüşüm hunisinin tüm adımları için iki tarih aralığını karşılaştırmak üzere Hedef Akışı raporunun takvim özelliğini kullanın.

Zorunlu 1. Adım

Dönüşüm hunisinin ilk adımını ayarlarda zorunlu olarak işaretlersem ne olur?

Zorunlu ilk adım yalnızca Dönüşüm Hunisi Görselleştirme raporu için geçerlidir. Bir ilk adımı zorunlu olarak işaretlediğinizde, Dönüşüm Hunisi Görselleştirme raporu yalnızca bu zorunlu adımdan geçen hedef dönüşümlerini içerir. Diğer oturumlar rapordan çıkarılır.

Diğer raporlarda bir dönüşüm oranı görüyor, ancak Dönüşüm Hunisi Görselleştirme raporunda dönüşüm oranını sıfır olarak görüyorsanız bu, dönüşümün gerçekleştiği oturumlar sırasında zorunlu adımın görüntülenmediğini gösterir.

Hedef Akışı raporu görüntülenirken zorunlu ilk adım dikkate alınmaz. Örneğin, bir kullanıcı ilk adımı atlarsa, ilk boyuttan ikinci adıma bir akış görürsünüz.

Genel Dönüşüm Oranı

Dönüşüm oranı raporlar arasında neden farklılık gösteriyor?

Dönüşüm Hunisi Görselleştirme raporundaki dönüşüm oranı, hedefin tamamlandığı oturumların sayısının dönüşüm hunisine giren oturumların sayısına bölünmesiyle elde edilir. Dönüşüm hunisine giren oturumların sayısı, sitenin aldığı toplam oturum sayısından daha az olabilir. Dönüşüm hunisine giren oturumların toplam sayısını, her bir adımın sol tarafında bulunan kalın gösterilmiş sayıları toplayarak hesaplayabilirsiniz.

İlk adım zorunluysa, Dönüşüm Hunisi Görselleştirme raporunda, giriş yapıp hedefi tamamlayan kullanıcı sayısının bundan etkileneceğini de unutmayın.

Hedef Akışı raporu için dönüşüm oranı, diğer Analytics raporlarındaki gibi hesaplanır; hedefin tamamlandığı oturumların sayısının, sitede gerçekleşen toplam oturum sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Örnekleme

Rapordaki veriler ne zaman örneklenir?

Dönüşüm Hunisi Görselleştirme raporu günlük en fazla 50.000 benzersiz yol görüntüler. Günlük benzersiz yol sayınız 50.000'den fazlaysa, raporda (diğer) ifadesini görebilirsiniz.

Hedef Akışı raporu, 100.000 oturuma dayalı olarak örneklenir. Örneklemenin etkilerini azaltmak için, tarih aralığını daraltmayı deneyin.

Verilerin Güncelliği

Raporda ne zaman verilerin görüntülenmesini bekleyebilirim?

Dönüşüm Hunisi Görselleştirme raporu, verilerin güncelliği konusundaki normal beklentilerinizi karşılayabilecek özelliktedir. Standart hesaplar için verilerin doldurulması en fazla 24 saat, 360 hesaplar içinse 4 saat sürecektir.

Hedef Akışı raporunda verilerin güncelliğine ilişkin gecikme genellikle daha uzundur. Hem Standart hem de 360 hesaplar için, içinde bulunulan güne ait veriler görüntülenmeyebilir.

1 Oturumda Birden Fazla Kez hedef tamamlama

Bir kullanıcının tek bir oturumda aynı hedefi her tamamlayışında hedeflerde artış olur mu?

Hayır. Her bir hedef oturum başına yalnızca bir defa artırılır.

Hayır. Her bir hedef oturum başına yalnızca bir defa artırılır.

Diyagramın altındaki tabloda, her bir adımı tamamlayan oturumların sayısı gösterilir.

Benzersiz Sayfa Görüntülemeler/Ekran Görüntülemee

Hedef tamamlama sayısı neden benzersiz sayfa veya ekran görüntülemelerin sayısıyla her zaman uyumlu olmuyor?

Hedefler, kaç oturumun belirli bir sayfaya/ekrana veya sayfa/ekran grubuna eriştiğini gösteren sayıdır. Bu, benzersiz sayfa ve benzersiz ekran görüntülemelerin sayısıyla tam uyumlu olmayabilir. Örneğin, kullanıcınız /dizin > /adım1 > /teşekkürler > /teşekkürler/onay yolunu izlemiştir ve hedefinizi başlık eşleme veya normal ifade eşleme kullanarak /teşekkürler olarak tanımlamışsınızdır. Bu örnekte, /teşekkürler için 2 benzersiz sayfa görüntüleme ve 1 hedef tamamlama vardır.

Web görünümlerinde, benzersiz sayfa görüntülemeler, URI ve sayfa adı kombinasyonları tarafından belirlenir. Örneğin, adları "Teşekkürler" ve "Onay" olan bir /teşekkürleronay URI'nız varsa, 2 benzersiz sayfa görüntüleme ve yalnızca 1 hedef olacaktır.

(Aynı)

Hedef türleri

Tüm hedef türleri için dönüşüm hunileri oluşturabilir miyim?

Hayır. Yalnızca Hedef hedefleri için dönüşüm hunileri oluşturabilirsiniz. Şu an için dönüşüm hunileri başka hedef türleriyle çalışmamaktadır.

(Aynı)

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın