Trechterweergave vs. Doelprocesstroom

Wanneer u de rapporten Trechterweergave en Doelprocesstroom bekijkt, ziet u mogelijk enkele afwijkingen. In de onderstaande tabel ziet u enkele van de belangrijkste functies van de twee rapporten en wordt aangeduid waarom bepaalde verschillen kunnen optreden. Het rapport Doelprocesstroom is doorgaans flexibeler en het vormt de nauwkeurigste weergave van het pad van gebruikers vóór het voltooien van een bestemmingsdoel.

  Trechterweergave Doelprocesstroom

Lussen

Wat gebeurt er als iemand navigeert van /stap1 > /stap2 > /stap1?

In het rapport Trechterweergave wordt slechts één sessie voor elke stap in de trechter weergegeven, dus als een gebruiker dezelfde stap twee keer ziet (doordat de gebruiker is teruggegaan na een andere stap of de pagina/het scherm heeft vernieuwd), wordt de tweede sessie weergegeven als een uitstappunt voor de pagina/het scherm die/dat aan deze stap is gekoppeld.

In het voorbeeld ziet u één sessie voor /stap1, één sessie voor /stap2 en een uitstappunt van /stap2 naar /stap1.

In het rapport Doelprocesstroom worden lussen weergegeven. Als een gebruiker teruggaat of een bepaalde pagina/scherm vernieuwt, worden twee paginaweergaven/schermweergaven getoond. (Mogelijk moet u het detailniveau verhogen om meer connecties weer te geven.)

In het voorbeeld ziet u een paginaweergave van /stap1 naar /stap2 en een lus naar /stap1.

Trechterstappen aanvullen

Wat gebeurt er als een bezoeker een van de stappen in de trechter overslaat?

Het rapport Trechterweergave vult overgeslagen stappen aan tussen de stap waarbij de gebruiker de trechter binnengaat en de stap waarbij de gebruiker de trechter verlaat.

Stel uw trechter wordt gedefinieerd als /stap1 > /stap2 > /stap3 > Doel, en een gebruiker navigeert van /stap2 naar Doel, waarbij deze /stap1 en /stap3 overslaat. In het rapport Trechterweergave ziet u een instappunt voor /stap 2, een voortgang naar /stap 3 en een voortgang naar het doel.

Het rapport Doelprocesstroom vult stappen niet aan. U ziet stromen van de oorspronkelijke dimensie naar de eerste stap in de trechter die de gebruiker te zien kreeg. Mogelijk ziet u stromen waarbij de stap in zijn geheel wordt overgeslagen.

De volgorde van trechterstappen

Wordt de volgorde waarin de stappen in mijn trechter werden weergegeven, weerspiegeld in het rapport?

Nee. De volgorde waarin de stappen daadwerkelijk zijn weergegeven, wordt niet in het rapport Trechterweergave weergegeven. Analytics scant elke sessie, controleert of een bepaalde stap is weergegeven en verhoogt de stap vervolgens met 1 in het rapport Trechterweergave.

Het instappunt voor de trechter wordt altijd toegewezen aan de stap in het gebruikerspad op het hoogste niveau in de trechter (dus de stap met het laagste getal), zelfs wanneer de gebruiker de trechter op een lager niveau is binnengegaan. Het verlaten van de trechter wordt toegewezen aan de stap in het gebruikerspad op het laagste niveau in de trechter (dus de stap met het hoogste getal), zelfs wanneer de gebruiker de trechter op een hoger niveau heeft verlaten. Dit verklaart waarom veel instappunten en uitstappunten worden aangegeven voor onverwachte pagina's.

Stel dat uw trechter is gedefinieerd als /stap1 > /stap2 > /stap3.html > doel.html. Een gebruiker doorloopt vervolgens deze sessie: /xyz > /stap3 > /stap2 > /abc. In het rapport Trechterweergave wordt een instappunt weergegeven van /xyz naar /stap2, een voortgang naar /stap3 en een uitstappunt van /stap3 naar /abc.

Ja. Als we het voorbeeld van de kolom Trechterweergave gebruiken, zou het rapport Doelprocesstroom een instappunt naar /stap3 vanuit de oorspronkelijke dimensie, een lus naar /stap2 en een uitstappunt (rode waterval) van /stap2 naar /abc weergeven.

Historische informatie

Als ik een nieuwe trechter toevoeg aan een doel of een bestaande trechter wijzig, kan ik dan de historische informatie voor de trechter weergeven?

Nee. Het rapport Trechterweergave bevat alleen gegevens vanaf dit moment en bevat geen gegevens met terugwerkende kracht.

Ja. Het rapport Doelprocesstroom bevat gegevens met terugwerkende kracht.

100% uitstappercentage of voortgangspercentage

Waarom zie ik soms een uitstappercentage van 100 procent voor een stap of een voortgangspercentage van 100 procent?

In het rapport Trechterweergave wordt mogelijk een uitstappercentage van 100 procent vanaf de eerste stap weergegeven of een voortgangspercentage van 100 procent als meerdere stappen dezelfde pagina's of schermen bevatten. Houd er rekening mee dat voor trechterstappen reguliere expressies kunnen worden gebruikt. Als uw eerste stap bijvoorbeeld uw startpagina is (dus '/'), komt deze overeen met alle pagina's die '/' bevatten of hiermee beginnen. In dit voorbeeld ziet u een uitstappercentage van 100 op basis van deze eerste stap. U kunt dit probleem oplossen door de reguliere expressies die u voor trechterstappen gebruikt, aan te passen.

In het rapport Doelprocesstroom worden paginaweergaven/schermweergaven voor elke stap van de trechter weergeven. Een uitstappercentage van 100 procent of een voortgangspercentage van 100 procent zou dus zelden of nooit moeten voorkomen.

Geavanceerde segmentatie

Kan ik de trechter weergeven voor een specifiek segment met sessies?

Nee. Voor het rapport Trechterweergave wordt geavanceerde segmentatie niet ondersteund.

Ja. Voor het rapport Doelprocesstroom wordt geavanceerde segmentering ondersteund. U kunt één standaard of aangepast geavanceerd segment tegelijk op een rapport toepassen. U kunt ook de dimensiekiezer links boven in het rapport gebruiken om de dimensie te wijzigen waarop het rapport wordt gesegmenteerd.

Datumvergelijking

Kan ik twee perioden vergelijken?

Met de datumvergelijkingsfunctie in het rapport Trechterweergave ziet u het verschil in de totale conversieratio voor een specifiek doel, maar wordt het verschil niet weergegeven voor verschillende trechterstappen.

Ja. Met de kalenderfunctie van het rapport Doelprocesstroom kunt u twee perioden met elkaar vergelijken voor alle stappen in de trechter.

Vereiste eerste stap

Wat gebeurt er als ik de eerste stap in de trechter als vereist markeer in de instellingen?

De vereiste eerste stap is alleen van toepassing op het rapport Trechterweergave. Als u een eerste stap als vereist markeert, worden in het rapport alleen doelconversies opgenomen die de vereiste eerste stap hebben doorlopen. Alle andere sessies worden uit het rapport weggelaten.

Als een conversieratio wordt weergegeven in andere rapporten, maar een conversieratio van nul in het rapport Trechterweergave, duidt dit aan dat de vereiste stap niet is weergegeven tijdens sessies die tot een conversie hebben geleid.

Met de vereiste eerste stap wordt geen rekening gehouden bij weergave van het rapport Doelprocesstroom. Als de gebruiker bijvoorbeeld de eerste stap overslaat, ziet u een stroom van de oorspronkelijke dimensie naar de tweede stap.

Algemene conversieratio

Waarom verschilt de conversieratio tussen rapporten?

De conversieratio voor het rapport Trechterweergave is het aantal sessies waarbij het doel is voltooid, gedeeld door het aantal sessies dat de trechter is binnengegaan. Het aantal sessies dat de trechter is binnengegaan, kan kleiner zijn dan het totale aantal sessies voor de site. U kunt het totale aantal sessies dat de trechter is binnengegaan, berekenen door de vetgedrukte getallen links van elke stap bij elkaar op te tellen.

Houd er rekening mee dat wanneer de eerste stap vereist is, dit van invloed is op hoeveel gebruikers de trechter binnengaan en het doel voltooien in het rapport Trechterweergave.

De conversieratio voor het rapport Doelprocesstroom wordt op dezelfde manier berekend als voor Analytics-rapporten. Dit bestaat uit het aantal sessies waarbij het doel is voltooid, gedeeld door het totale aantal sessies voor de site.

Steekproeven

Wanneer worden voor de gegevens in het rapport steekproefgegevens gebruikt?

In het rapport Trechterweergave worden per dag maximaal 50.000 unieke paden weergegeven. Heeft u meer dan 50.000 unieke paden per dag, dan wordt mogelijk (other) gerapporteerd.

Voor het rapport Doelprocesstroom wordt een steekproef genomen op basis van 100.000 sessies. Probeer de perioden te verkorten als u de invloed van steekproefgegevens wilt verminderen.

Recentheid van gegevens

Wanneer worden in het rapport gegevens weergegeven?

De gegevens in het rapport Trechterweergave zouden moeten voldoen aan uw normale verwachtingen met betrekking tot recentheid van gegevens. Voor standaardaccounts kan het maximaal 24 uur duren en voor 360-accounts kan het vier uur duren voordat het rapport met gegevens wordt gevuld.

In het rapport Doelprocesstroom zijn de gegevens in het algemeen minder recent. Voor standaard- en 360-accounts worden mogelijk geen gegevens voor de huidige dag weergegeven.

Doel meerdere keren behaald in één sessie

Worden doelen telkens opgehoogd als een gebruiker hetzelfde doel voltooit tijdens één sessie?

Nee. Elk doel wordt slechts één keer per sessie opgehoogd.

Nee. Elk doel wordt slechts één keer per sessie opgehoogd.

In het onderstaande diagram ziet u het aantal sessies waarbij elke stap is voltooid.

Unieke paginaweergaven/schermweergaven

Waarom komt het aantal behaalde doelen niet altijd overeen met het aantal unieke paginaweergaven of schermweergaven?

Doelen bestaan uit het aantal sessies dat een bepaalde pagina/bepaald scherm of groep met pagina's/schermen heeft bereikt. Dit komt mogelijk niet exact overeen met het aantal unieke pagina- en schermweergaven. Uw gebruiker is bijvoorbeeld naar /index > /stap1 > /danku > /danku/bevestiging gegaan en u heeft uw doel gedefinieerd als /danku op basis van 'Kop zoeken' of 'Overeenkomst reguliere expressie'. In dit voorbeeld zijn er twee unieke paginaweergaven voor /danku en wordt één doel behaald.

In webweergaven worden unieke paginaweergaven bepaald op basis van de combinatie URI en paginanaam. Als u bijvoorbeeld een URI /dankubevestiging heeft met de namen 'Dank u' en 'Bevestiging', is er sprake van 2 unieke paginaweergaven maar slechts 1 behaald doel.

(Idem)

Typen doelen

Kan ik trechters maken voor alle typen doelen?

Nee. U kunt alleen trechters maken voor bestemmingsdoelen. Trechters werken momenteel niet voor andere typen doelen.

(Idem)

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?