Ar pārskatiem Piltuves vizualizācija un Mērķa plūsma saistītās bieži sastopamās problēmas

Skatot pārskatus Piltuves vizualizācija un Mērķa plūsma, varat konstatēt dažas neatbilstības. Tālāk esošajā tabulā ir uzskaitītas abu pārskatu galvenās funkcijas un izceltas iespējamās atšķirības. Kopumā pārskats Mērķa plūsma ir vieglāk piemērojams un visprecīzāk attēlo lietotāju ceļu pirms galamērķa izpildes.

  Piltuves vizualizācija Mērķa plūsma

Atgriezeniskās cilpas

Kas notiek, ja lietotājs pārvietojas virzienā /solis1 > /solis2 > /solis1?

Pārskatā Piltuves vizualizācija tiek attēlota tikai viena sesija katrā piltuves solī, tāpēc, ja lietotājs vienu un to pašu soli skata divas reizes — pārvietojoties atpakaļ no cita soļa vai atsvaidzinot lapu/ekrānu —, otrā sesija tiek attēlota kā iziešana no šī soļa lapas/ekrāna.

Piemērā tiktu rādīta viena sesija uz /solis1, viena — uz /solis2, bet izeja — no /solis2 uz /solis1.

Pārskatā Mērķa plūsma ir redzamas atgriezeniskās cilpas. Ja lietotājs atgriežas vai atsvaidzina konkrētu lapu/ekrānu, jūs redzat divus lapas/ekrāna skatījumus. (Lai skatītu vairāk savienojumu, pārskats ir jāaplūko detalizētāk.)

Minētajā piemērā jūs redzētu lapas skatījumu no /solis1 uz /solis2 un pēc tam atgriezenisko saiti uz /solis1.

Piltuves soļu aizpildīšana

Kas notiek, ja lietotājs izlaiž piltuves soli?

Pārskatā Piltuves vizualizācija tiek aizpildīti visi izlaistie soļi starp soli, kurā lietotājs ienāca piltuvē, un soli, kurā lietotājs izgāja no piltuves.

Pieņemsim, ka jūsu piltuve ir definēta kā /solis1 > /solis2 > /solis3 > mērķis un lietotājs pārvietojas no /solis2 uz mērķi, izlaižot /solis1 un /solis3. Pārskatā Piltuves vizualizācija jūs redzētu ieeju /solis2, pārvietošanos uz /solis3 un pārvietošanos uz mērķi.

Pārskatā Mērķa plūsma soļi netiek aizpildīti. Jūs redzēsiet plūsmas no sākotnējās kategorijas uz pirmo piltuves soli, kuru lietotājs skatīja. Varat skatīt plūsmas, kurās izlaists kāds solis.

Piltuves soļu secība

Vai piltuves soļu skatīšanas secība tiek atainota pārskatā?

Nē. Faktiskā soļu skatīšanas secība pārskatā Piltuves vizualizācija netiek atainota. Google Analytics pārmeklē katru sesiju, pārbauda, vai ir skatīts noteikts solis, un pēc tam šim solim pārskatā Piltuves vizualizācija pieskaita 1.

Ieeja piltuvē vienmēr tiek saistīta ar to soli lietotāja ceļā, kurš piltuvē ir vēlākais (t.i., solis ar mazāko skaitli), pat ja faktiski lietotājs piltuvē iegāja agrākā solī. Izeja no piltuves tiek saistīta ar soli lietotāja ceļā, kas ir vēlākais piltuvē (t.i., solis ar lielāko skaitli), pat ja lietotājs izgāja agrākā piltuves solī. Tāpēc ieejas vai izejas var būt no negaidītām lapām/ekrāniem.

Pieņemsim, ka jūsu piltuve ir definēta kā /solis1 > /solis2 > /solis3.html > mērķis.html. Pēc tam lietotājs veica šādu sesiju: /xyz > /solis3 > /solis2 > /abc. Pārskatā Piltuves vizualizācija būtu redzama ieeja no /xyz uz /posms2, pārvietošanās uz /posms3 un izeja no /posms3 uz /abc.

Jā. Izmantojot slejā Piltuves vizualizācija esošo piemēru, pārskatā Mērķa plūsma būtu redzama ieeja /solis3 no sākotnējās kategorijas, atgriezeniskā cilpa uz /solis2 un izeja (sarkana ūdenskrituma ikona) no /solis2 uz /abc.

Vēsturiskā informācija

Ja mērķim pievienoju jaunu piltuvi vai mainu esošu piltuvi, vai varēšu skatīt piltuves vēsturisko informāciju?

Nē. Pārskatā Piltuves vizualizācija tiek atainoti tikai pašreizējie dati, bet vēsturiskie dati nav pieejami.

Jā. Pārskatā mērķa plūsma ir pieejami vēsturiskie dati.

100% iziešanas rādītājs vai darbības turpināšanas rādītājs

Kāpēc dažkārt solī ir redzams 100% iziešanas rādītājs vai 100% darbības turpināšanas rādītājs?

Pārskatā Piltuves vizualizācija varat redzēt 100% iziešanas rādītāju no pirmā soļa vai 100% darbības turpināšanas rādītāju, ja vairākos soļos ir iekļautas vienas un tās pašas lapas vai ekrāni. Atcerieties, ka piltuves soļos iespējams ievietot regulārās izteiksmes. Piemēram, ja jūsu pirmais solis ir jūsu sākumlapa, t. i., “/”, tad tas atbilst visām lapām, kuras satur vai sākas ar “/”. Minētajā piemērā jūs redzētu 100% iziešanas rādītāju no šī pirmā soļa. Lai atrisinātu šo problēmu, pielāgojiet regulārās izteiksmes, kuras izmantojat piltuves soļos.

Pārskatā Mērķa plūsma tiek attēloti katra piltuves soļa lapas/ekrāna skatījumi, tāpēc 100% iziešanas rādītāju no soļa vai 100% darbības turpināšanas rādītāju jūs redzēsiet reti vai pat nekad.

Izvērsta segmentēšana

Vai varu skatīt kāda konkrēta sesiju segmenta piltuvi?

Nē. Pārskatā Piltuves vizualizācija izvērstā segmentācija netiek atbalstīta.

Jā. Pārskatā Mērķa plūsma tiek atbalstīta izvērstā segmentēšana. Pārskatā vienlaikus varat piemērot vienu standarta vai pielāgotu izvērsto segmentu. Varat izmantot arī kategoriju atlasītāju, kas atrodas pārskata augšējā kreisajā stūrī, lai mainītu kategoriju, pēc kuras pārskats ir segmentēts.

Datumu salīdzināšana

Vai varu salīdzināt divus datumu diapazonus?

Pārskatā Piltuves vizualizācija datumu salīdzināšanas funkcija parāda atšķirību starp konkrēta mērķa kopējo reklāmguvumu līmeni, taču nerāda atšķirības starp dažādiem piltuves posmiem.

Jā. Izmantojiet pārskata Mērķa plūsma kalendāra funkciju, lai visus piltuves soļus salīdzinātu divos datumu diapazonos.

Obligātais pirmais solis

Kas notiek, ja iestatījumos atzīmēju piltuves pirmo soli kā obligātu?

Obligātais pirmais solis attiecas tikai uz pārskatu Piltuves vizualizācija. Ja atzīmējat pirmo soli kā obligātu, pārskatā Piltuves vizualizācija tiek iekļauti tikai tie mērķa reklāmguvumi, kas radīti pēc obligātā pirmā soļa. Pārējās sesijas no pārskata vienkārši tiek izņemtas.

Ja citos pārskatos redzat reklāmguvumu līmeni, bet pārskatā Piltuves vizualizācija reklāmguvumu līmenis ir nulle, tas nozīmē, ka obligātais solis tās sesijas laikā, kurā tika radīts reklāmguvums, netika skatīts.

Skatot pārskatu Mērķa plūsma, obligātais pirmais solis netiek ņemts vērā. Piemēram, ja lietotājs izlaiž pirmo soli, redzēsiet plūsmu no sākotnējās kategorijas uz otro soli.

Vispārējais reklāmguvumu līmenis

Kāpēc reklāmguvumu līmenis pārskatos atšķiras?

Reklāmguvumu līmenis pārskatā Piltuves vizualizācija ir sesiju skaits, kuru laikā tika izpildīts mērķis, dalīts ar to sesiju skaitu, kuru laikā lietotājs ienāca piltuvē. Sesiju skaits, kuru laikā lietotājs ienāca piltuvē, var būt mazāks nekā kopējais vietnes sesiju skaits. Varat aprēķināt kopējo sesiju skaitu, kuru laikā lietotājs ienāca piltuvē, saskaitot treknrakstā iezīmētos skaitļus katra posma kreisajā pusē.

Atcerieties! Ja pirmais solis ir obligāts, pārskatā Piltuves vizualizācija tas ietekmēs arī to, cik lietotāju ienāk un cik lietotāju izpilda mērķi.

Pārskatā Mērķa plūsma reklāmguvumu līmenis tiek aprēķināts tāpat kā citos Analytics pārskatos — to sesiju skaits, kuru laikā tika izpildīts mērķis, tiek dalīts ar kopējo vietnes sesiju skaitu.

Datu izlase

Kad tiek veikta pārskata datu izlase?

Pārskatā Piltuves vizualizācija tiek rādīts pat 50 000 unikālo ceļu katru dienu. Ja dienā unikālo ceļu skaits pārsniedz 50 000, pārskatā norādītais skaits var būt (cits).

Pārskata Mērķa plūsma izlase ir veidota, ņemot vērā 100 000 sesiju. Lai samazinātu izlases efektu, mēģiniet samazināt datumu diapazonu.

Datu vecums

Kad dati parādās pārskatā?

Pārskatā Piltuves vizualizācija jaunākie dati tiek iegūti regulāri. Var paiet 24 stundas, līdz dati parādās standarta kontā, un Google Analytics 360 kontos tas var aizņemt 4 stundas.

Pārskatā Mērķa plūsma parasti nepieciešams ilgāks laiks visjaunāko datu iegūšanai. Iespējams, ne standarta, ne Google Analytics 360 kontos netiks rādīti pašreizējās dienas dati.

1 sesijas laikā vairākas reizes izpildīts mērķis

Vai mērķis tiek pieskaitīts katru reizi, kad lietotājs izpilda to pašu mērķi vienas sesijas laikā?

Nē. Katrs mērķis vienas sesijas laikā tiek pieskaitīts tikai vienu reizi.

Nē. Katrs mērķis vienas sesijas laikā tiek pieskaitīts tikai vienu reizi.

Zem diagrammas esošajā tabulā tiek rādīts to sesiju skaits, kuru laikā tika pabeigts katrs solis.

Unikāli lapas/ekrāna skatījumi

Kāpēc mērķa izpilžu skaits ne vienmēr atbilst unikālo lapas/ekrāna skatījumu skaitam?

Mērķu skaits ir to sesiju skaits, kuru laikā ir sasniegta konkrēta lapa/ekrāns vai lapu/ekrānu kopa. Tas var precīzi nesakrist ar unikālajiem lapas skatījumiem un unikālajiem ekrāna skatījumiem. Piemēram, lietotāja ceļš bija šāds: /rādītājs > /solis1 > /paldies > /paldies/apstiprinājums, bet jūs savu mērķi definējāt kā /paldies, izmantojot pamatinformācijas atbilstību vai regulārās izteiksmes atbilstību. Šajā piemērā ir 2 unikāli lapas skatījumi /paldies un 1 mērķa izpilde.

Tīmekļa skatījumos unikālus lapas skatījumus nosaka URI un lapas nosaukuma kombinācija. Piemēram, ja izmantojāt URI /paldiesapstiprinājums ar vārdiem “paldies” un “apstiprinājums”, tiks reģistrēti 2 unikāli lapas skatījumi, bet tikai 1 mērķis.

(Tas pats.)

Mērķu veidi

Vai piltuvi var izveidot visu veidu mērķiem?

Nē. Piltuvi var izveidot tikai galamērķiem. Pašlaik piltuves nedarbojas ar citiem mērķu veidiem.

(Tas pats.)

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?