Kanalo vizualizacija ir tikslo srautas

Peržiūrėdami kanalo vizualizacijos ir tikslo srauto ataskaitas galite pastebėti neatitikimų. Toliau pateiktoje lentelėje pateikiamos kai kurios pagrindinės dviejų ataskaitų funkcijos ir informacija, kodėl galite matyti skirtumus. Apskritai, tikslo srauto ataskaita yra lankstesnė ir tiksliausiai atspindi naudotojo kelią prieš įgyvendinant paskirties tikslą.

  Kanalo vizualizacija Tikslo srautas

Sugrįžimai

Kas nutinka, jei kas nors naršo taip: /step1 > /step2 > /step1?

Kanalo vizualizacijos ataskaitoje rodoma tik vienas kiekvieno veiksmo kanale seansas, jei naudotojas du kartus mato tą patį veiksmą (grįždamas į jį iš kito veiksmo ar atnaujinęs puslapį / ekraną), antrasis seansas rodomas kaip išėjimas į to veiksmo puslapį / ekraną.

Pavyzdyje matytumėte vieną seansą į /step1, vieną seansą į /step2, ir išėjimą iš /step2 į /step1.

Tikslo srauto ataskaitose rodomi sugrįžimai. Jei naudotojas grįžta arba atnaujina konkretų puslapį / ekraną, rodomos dvi puslapio / ekrano peržiūros. (Kad matytumėte daugiau kontaktų, galbūt reikės padidinti detalumo lygį.)

Pavyzdyje matytumėte puslapio peržiūrą iš /step1 į /step2 ir tada sugrįžimą į /step1.

Kanalo veiksmų užpildymas

Kas nutinka, jei kas nors praleidžia vieną iš kanalo veiksmų?

Kanalo vizualizacijos ataskaitoje užpildomi visi praleisti veiksmai tarp veiksmo, kurį atlikdamas naudotojas įėjo į kanalą, ir veiksmo, kurį atlikdamas naudotojas iš jo išėjo.

Pavyzdžiui, tarkime, kad jūsų kanalas apibrėžtas kaip /step1 > /step2 > /step3 > tikslas, o naudotojas eina iš /step2 tikslą, praleisdamas /step1 ir/step3. Kanalo vizualizacijos ataskaitoje būtų pateiktas įėjimas į /step2, toliau perėjimas į /step3 ir į tikslą.

Tikslo srauto ataskaitoje veiksmai neužpildomi. Matysite srautus iš pirminio aspekto į pirmą veiksmą kanale, kurį matė naudotojas. Galite matyti srautus, kuriuose visai praleidžiamas veiksmas.

Kanalo veiksmų tvarka

Ar ataskaitoje nurodoma veiksmų kanale žiūrėjimo tvarka?

Ne. Tikroji veiksmų žiūrėjimo tvarka nepateikiama kanalo vizualizacijos ataskaitoje. „Analytics“ nuskaito kiekvieną seansą, patikrina, ar tam tikras veiksmas buvo peržiūrėtas, ir padidina tą veiksmą 1 kanalo vizualizacijos ataskaitoje.

Įėjimas į kanalą visada priskiriamas veiksmui naudotojo kelyje, kuris buvo pirmiausias kanale (t. y. veiksmui, kurio skaičius mažiausias), net jei naudotojas iš tiesų įėjo atlikdamas vėlesnį veiksmą kanale. Išėjimas į kanalą priskiriamas veiksmui naudotojo kelyje, kuris buvo paskutinis kanale (t. y. veiksmui, kurio skaičius didžiausias), net jei naudotojas iš tiesų išėjo atlikdamas ankstesnį veiksmą kanale. Todėl galite matyti įėjimus iš netikėtų puslapių / ekranų ar išėjimus iš jų,

Pavyzdžiui, tarkime, kad jūsų kanalas apibrėžtas kaip /step1 > /step2 > /step3.html > goal.html. Naudotojas vykdė tokį seansą: /xyz > /step3 > /step2 > /abc. Konversijos proceso vizualizacijos ataskaitoje būtų parodytas įėjimas iš /xyz į /step2, toliau į /step3 ir išėjimas iš /step3 į /abc.

Taip. Pagal Kanalo vizualizacijos stulpelyje pateiktą pavyzdį, Tikslo srauto ataskaitoje būtų rodomas įėjimas į /step3 iš pirminio aspekto, sugrįžimas į /step2 ir išėjimas (raudonos spalvos krioklys) iš /step2 į /abc.

Istorinė informacija

Jei pridėsiu naują kanalą prie tikslo arba pakeisiu esamą kanalą, ar galėsiu matyti to kanalo istorinę informaciją?

Ne. Kanalo vizualizacijos ataskaitoje pateikiami tik tolesni duomenys ir nerodomi ankstesni duomenys.

Taip. Tikslo srauto ataskaitoje rodomi ankstesni duomenys.

100 proc. išėjimų rodiklis ir tęsimo rodiklis

Kodėl kartais matau veiksmo 100 proc. išėjimų rodiklį arba 100 proc.tęsimo rodiklį?

Kanalo vizualizacijos ataskaitoje galite matyti 100 proc. išėjimų rodiklį iš pirmojo veiksmo arba 100 proc. tęsimo rodiklį, jei keliuose veiksmuose yra tie patys puslapiai arba ekranai. Atminkite, kad kanalo veiksmai priima įprastus posakius. Pavyzdžiui, jei pirmas veiksmas yra jūsų pagrindinis puslapis (t. y. „/“), jis iš tikrųjų atitinka visus puslapius, kurie apima arba prasideda „/“. Šiame pavyzdyje matytumėte to pirmo veiksmo 100 proc. išėjimų rodiklį. Kad išspręstumėte šią problemą, koreguokite įprastus posakius, kuriuos naudojate savo kanalo veiksmuose.

Tikslo srauto ataskaitoje pateikiamos kiekvieno kanalo veiksmo puslapio / ekrano peržiūros, todėl labai retai matysite 100 proc. veiksmo išėjimų rodiklį ar 100 proc. tęsimo rodiklį.

Išplėstinis segmentavimas

Ar galiu peržiūrėti konkretaus seansų segmento kanalą?

Ne. Kanalo vizualizacijos ataskaitoje nepalaikomas išplėstinis segmentavimas.

Taip. Tikslo srauto ataskaitoje palaikomas išplėstinis segmentavimas. Vienu metu ataskaitoje galite pritaikyti vieną įprastą arba tinkintą segmentą. Be to, galite naudoti aspektų rinkiklį ataskaitos viršuje, kairėje, kad pakeistumėte aspektą, pagal kurį ataskaita segmentuojama.

Datos palyginimas

Ar galiu lyginti dvi dienų sekas?

Konversijos proceso vizualizacijos ataskaitos datos palyginimo funkcija parodo, kaip skiriasi konkretaus tikslo konversijų rodiklis, tačiau nerodo to skirtumo pagal įvairius konversijos proceso veiksmus.

Taip. Naudokite tikslo srauto ataskaitos kalendoriaus funkciją, kad palygintumėte dvi visų kanalo veiksmų dienų sekas.

Būtinas pirmas veiksmas

Kas nutiks, jei nustatymuose pirmą kanalo veiksmą pažymėsiu kaip būtiną?

Būtinas pirmas veiksmas taikomas tik Kanalo vizualizacijos kanale. Kai pažymite pirmą veiksmą kaip būtiną, į kanalo vizualizacijos ataskaitą įtraukiamos tik tikslo konversijos, įvykdytos atlikus būtiną veiksmą. Kiti seansai tiesiog panakinami iš ataskaitos.

Jei kitose ataskaitose matote konversijų rodiklį, o Kanalo vizualizacijos ataskaitoje rodomas nulinis konversijų rodiklis, tai reiškia, kad būtinas veiksmas nebuvo peržiūrėtas per seansus, kurių metu vyko konversijos.

Peržiūrint Tikslo srauto ataskaitą į būtiną pirmą veiksmą neatsižvelgi Pvz., jei naudotojas praleidžia pirmą veiksmą, tada rodomas srautas iš pradinio aspekto į antrą veiksmą.

Bendras konversijų rodiklis

Kodėl skiriasi ataskaitų konversijų rodiklis?

Kanalo vizualizacijos ataskaitoje nurodytas konversijų rodiklis yra seansų, kai buvo įgyvendintas tikslas, skaičius, padalytas iš seansų, kai buvo įeita į kanalą, skaičiaus. Seansų, kai buvo įeita į kanalą, skaičius gali būti mažesnis nei bendras seansų svetainėje skaičius. Galite skaičiuoti bendrą seansų, kai buvo įeita į kanalą, skaičių sudėdami paryškintus skaičius kiekvieno veiksmo kairėje.

Atminkite, jei pirmas veiksmas būtinas, tai taip pat turės įtakos, kiek naudotojų įeina ir įgyvendina tikslą kanalo vizualizacijos ataskaitoje.

Tikslo srauto ataskaitoje konversijų rodiklis apskaičiuojamas taip pat kaip ir kitose „Analytics“ ataskaitose; tai yra seansų, kurių metu pasiektas tikslas, skaičius, padalytas iš viso svetainės seansų skaičiaus.

Duomenų atranka

Kada atrenkami ataskaitos duomenys?

Kanalo vizualizacijos ataskaitoje rodoma iki 50 000 kasdienių unikalių kelių. Jei turite daugiau nei 50 000 unikalių kelių per dieną, ataskaitoje galite matyti (kita).

Tikslo srauto ataskaita sudaroma atsižvelgiant į 100 000 seansų. Jei norite sumažinti seansų skaičių, pabandykite sumažinti dienų seką.

Duomenų naujumas

Kada galiu tikėtis, kad ataskaitoje bus pateikti duomenys?

Kanalo vizualizacijos ataskaitoje pateikiami duomenys turėtų atitikti jūsų įprastus duomenų naujumo lūkesčius. Įprastose paskyrose duomenų pateikimas gali užtrukti iki 24 val., o „360“ paskyrose turėtų užtrukti 4 val.

Tikslo srauto ataskaitoje paprastao yra didesnė duomenų naujumo delsa. Įprastose ir „360“ ataskaitose gali nebūti pateikti dabartinės dienos duomenys.

Tikslas įvykdytas kelis kartus per 1 seansą

Ar tikslų skaičius didėja kaskart naudotojui įgyvendinus tą patį tikslą per vieną seansą?

Ne. Kiekvienas tikslas yra padidinamas tik kartą per seansą.

Ne. Kiekvienas tikslas yra padidinamas tik kartą per seansą.

Po diagrama pateiktoje lentelėje bus pateiktas seansų, kurių metu buvo įvykdytas kiekvienas veiksmas, skaičius.

Unikalios puslapio / ekrano peržiūros

Kodėl įgyvendintų tikslų skaičius ne visada atitinka unikalių puslapio / ekrano peržiūrų skaičių?

Tikslai yra skaičius, kiek seansų pasiekė tam tikrą puslapį / ekraną arba puslapių / ekranų grupę. Šis skaičius nebūtinai turi atitikti unikalių puslapio / ekrano peržiūrų skaičių. Pavyzdžiui, naudotojas ėjo į /index > /step1 > /thankyou > /thankyou/confirmation, o jūs savo tikslą nurodėte kaip /thankyou naudodami pagrindinę atitiktį arba įprasto posakio atitiktį. Šiame pavyzdyje yra 2 unikalios /thankyou puslaio peržiūros ir 1 įvykdytas tikslas.

Žiniatinklio peržiūrose unikalios puslapio peržiūros nustatomos pagal URI ir puslapio pavadinimo derinius. Pvz., jei turėtumėte URI /thankyouconfirmation pav. „Thank You“ (dėkojame) ir „Confirmation“ (patvirtinimas), būtų 2 unikalios puslapio peržiūros, bet tik 1 tikslas.

(Tas pats)

Tikslų tipai

Ar galiu kurti visų tikslų tipų konversijos procesus?

Ne. Galite kurti tik Paskirties vietos tikslų kanalus. Šiuo metu kanalai neveikia nustačius kitų tipų tikslus.

(Tas pats)

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?