Khác biệt giữa Số lần truy cậpSố phiên

Tìm hiểu lý do tại sao số lần truy cập có thể khác so với số phiên trong báo cáo của bạn.

Sơ lược

Analytics tính Số lần truy cập theo cách khác với Số phiên. Mặc dù bạn có thể dự kiến cố lượng lần truy cập giống như số phiên, nhưng bạn có thể thấy giá trị khác nhau cho những chỉ số này trong báo cáo của bạn.

Số lần truy cập tăng lên trong lượt xem trang hoặc lượt xem màn hình đầu tiên của phiên. Ngược lại, Số phiên tăng lên trong lượt xem trang đầu tiên của phiên, bất kể loại lượt xem trang. Như vậy, có thể có sự chênh lệch giữa Số lần truy cậpLượt xem trang hoặc Lượt xem màn hình cho thuộc tính mà lượt truy cập đầu tiên của phiên có thể là lượt truy cập sự kiện.

Sự chêch lệch xảy ra khi bạn so sánh trực tiếp Số lần xem trang với Số phiên hoặc khi bạn sử dụng tham số Ngày trong một số báo cáo.

Thông tin chuyên sâu

Trong ví dụ này, người dùng truy cập vào một trang web và điều hướng đến hai trang:

Truy cập → TrangA → TrangB → Thoát

Bạn sẽ thấy dữ liệu sau cho mỗi trang:

  • TrangA: 1 Lần truy cập, 1 Phiên, 1 Lượt xem trang
  • TrangB: 0 lần truy cập, 0 phiên, 1 lượt xem trang

Người dùng truy cập vào TrangA (cũng được tính là một lượt xem trang). Sau đó, người dùng chuyển sang TrangB trước khi rời khỏi trang web và kết thúc phiên.

Nếu lượt truy cập đầu tiên của phiên là lượt truy cập sự kiện thay vì truy cập trang, phiên có thể trông như thế này:

Truy cập → Sự kiện 1 (được gắn liền với TrangB thông qua tham số trang) → TrangA → TrangB → Thoát

Bạn sẽ nhìn thấy dữ liệu sau đây gắn liền với mỗi trang trong báo cáo của bạn:

  • TrangA: 1 Lần truy cập, 0 Phiên, 1 Lượt xem trang
  • TrangB: 0 Lần truy cập, 1 Phiên, 1 Lượt xem trang

Trong ví dụ này, người dùng đã truy cập vào trang web và ngay lập tức kích hoạt sự kiện Analytics được lưu trữ trên TrangB (như được nhà phát triển trang web xác định bằng cách sử dụng tham số trang dl). Mặc dù sự kiện được lưu trữ trên TrangB, nó vẫn là lượt truy cập sự kiện chứ không phải là lượt truy cập trang, do đó Analytics không thể quy lần truy cập đó cho TrangB. Lần truy cập đó vẫn được quy cho TrangA, do lượt truy cập đầu tiên trong phiên được gửi tới Analytics khi người dùng di chuyển sang TrangA như bước tiếp theo sau khi kích hoạt sự kiện.

Bây giờ hãy xem tình huống khác để đối chiếu với những gì đã xảy ra trong ví dụ trước. Trong ví dụ sau, bạn có thể thấy số lần truy cập và lượt xem trang hoặc màn hình bằng nhau nếu cả lượt truy cập Sự kiện và trang đầu tiên của phiên xảy ra trên cùng trang:

Truy cập → Sự kiện (được gắn liền với TrangA thông qua tham số trang) → TrangA → TrangB → Thoát

Bạn sẽ thấy dữ liệu sau trong báo cáo của mình:

  • TrangA: 1 Lần truy cập, 1 Phiên, 1 Lượt xem trang
  • TrangB: 0 lần truy cập, 0 phiên, 1 lượt xem trang

Ở đây, lượt truy cập sự kiện được gửi từ TrangA. TrangA cũng là trang đầu tiên gửi lượt truy cập trang. Số lần truy cập trang và số phiên được quy cho cùng một trang trong phiên đó.

Nếu bạn có một phiên không có lượt truy cập trang hoặc màn hình, bạn có thể thấy nhiều phiên hơn số lần truy cập. Nếu không có lượt truy cập trang hoặc màn hình nào được gửi, Analytics không thể tính bất kỳ lần truy cập nào trong báo cáo của bạn.

Trong ví dụ này, chỉ có hai lượt truy cập trong phiên và cả hai đều là lượt truy cập sự kiện.

Truy cập → Sự kiện 1 → Sự kiện 2 → Thoát

Do đó, không có lần truy cập và không có lượt xem trang nào trong báo cáo của bạn:

  • 0 Lần truy cập, 1 Phiên, 0 Lượt xem trang

Bạn có thể thấy điều này xảy ra với dữ liệu của bạn nếu bạn tạo phân đoạn trong báo cáo bao gồm 0 lượt xem trang rồi áp dụng nó vào một vài báo cáo khác, như báo cáo tùy chỉnh hoặc báo cáo Sự kiện.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?