Giriş Sayısı ile Oturum Sayısı arasındaki farklılık

Raporlarınızdaki giriş sayısının oturum sayısından neden farklı olabileceğini öğrenin.

Özet

Analytics, Giriş Sayısı'nı Oturum Sayısı'ndan farklı bir şekilde hesaplar. Giriş sayısı ile oturum sayısının aynı olmasını beklemenize rağmen, raporlarınızda bu metrikler için farklı değerler görebilirsiniz.

Giriş Sayısı, bir oturumda gerçekleşen ilk sayfa görüntüleme veya ekran görüntülenme isabeti sonucunda artar. Öte yandan, Oturum Sayısı, isabet türünden bağımsız olarak bir oturumdaki ilk isabet sonucunda artar. Dolayısıyla, bir oturumdaki ilk isabetin etkinlik isabeti olabileceği mülkler için Giriş Sayısı ile Sayfa Görüntüleme Sayısı veya Ekran Görüntülenme Sayısı birbirini tutmayabilir.

Bazı raporlarda Giriş Sayısı ile Oturum Sayısı metriklerini doğrudan karşılaştırdığınızda veya Tarih boyutunu kullandığınızda uyuşmazlıklar görülür.

Ayrıntı

Bu örnekte, bir kullanıcı web sitesine girer ve ve iki sayfaya gider:

Giriş → Sayfa A → Sayfa B → Çıkış

Her bir sayfa için göreceğiniz veriler aşağıdaki gibidir:

  • Sayfa A: 1 Giriş, 1 Oturum, 1 Sayfa Görüntüleme
  • Sayfa B: 0 Giriş, 0 Oturum, 1 Sayfa Görüntüleme

Kullanıcı, Sayfa A'dan giriş yapmıştır (bu aynı zamanda bir sayfa görüntüleme olarak sayılır). Ardından, siteden ayrılıp oturumu sonlandırmadan önce Sayfa B'ye geçmiştir.

Oturumdaki ilk isabet, sayfa isabeti değil de bir etkinlik isabeti ise oturum şöyle görünebilir:

Giriş → Etkinlik 1 (sayfa parametresi aracılığıyla Sayfa B ile ilişkilendirilir) → Sayfa A → Sayfa B → Çıkış

Raporlarınızda her bir sayfa ile şu verilerin ilişkilendirildiğini görürsünüz:

  • Sayfa A: 1 Giriş, 0 Oturum, 1 Sayfa Görüntüleme
  • Sayfa B: 0 Giriş, 1 Oturum, 1 Sayfa Görüntüleme

Bu örnekte, kullanıcı siteye giriş yapmış ve hemen Sayfa B'de barındırılan bir Analytics etkinliğini tetiklemiştir (site geliştiricisi tarafından dl sayfa parametresi kullanılarak tanımlandığı şekliyle). Etkinliğin Sayfa B'de barındırılması, onun bir sayfa isabeti değil, etkinlik isabeti olduğu gerçeğini değiştirmez. Dolayısıyla, Analytics, girişi Sayfa B ile ilişkilendiremez. Giriş yine Sayfa A ile ilişkilendirilir, çünkü oturumdaki ilk sayfa isabeti Analytics'e, kullanıcı etkinliği tetikledikten sonraki adım olarak Sayfa A'ya geçiş yaptığında gönderilir.

Bir önceki örnekte yaşanan durumun tersini göstermek için şimdi de başka bir duruma bakalım. Aşağıdaki örnekte, bir Etkinlik ve oturumdaki ilk sayfa isabeti aynı sayfada gerçekleştiği takdirde eşit sayıda giriş ve sayfa görüntüleme veya ekran görüntülenme görebilirsiniz:

Giriş → Etkinlik (sayfa parametresi aracılığıyla Sayfa A ile ilişkilendirilir) → Sayfa A → Sayfa B → Çıkış

Raporlarınızda şu verileri görürsünüz:

  • Sayfa A: 1 Giriş, 1 Oturum, 1 Sayfa Görüntüleme
  • Sayfa B: 0 Giriş, 0 Oturum, 1 Sayfa Görüntüleme

Burada, etkinlik isabeti Sayfa A'dan gönderilmiştir. Sayfa A ayrıca bir sayfa isabeti gönderen ilk sayfadır. Giriş ve oturum, bu oturumda aynı sayfa ile ilişkilendirilir.

Hiç sayfa veya ekran isabeti içermeyen bir oturumunuz varsa girişlerden daha fazla oturum görebilirsiniz. Hiç sayfa veya ekran isabeti gönderilmezse Analytics, raporlarınıza giriş kaydedemez.

Bu örnekte, oturumda yalnızca iki isabet gerçekleşmiştir ve bunların her ikisi de etkinlik isabetidir:

Giriş → Etkinlik 1 → Etkinlik 2 → Çıkış

Bu nedenle, raporlarınızda sıfır giriş ve sıfır sayfa görüntüleme gösterilir:

  • 0 Giriş, 1 Oturum, 0 Sayfa Görüntüleme

Raporlarınızda sıfır sayfa görüntüleme içeren bir segment oluşturur ve bu segmenti özel rapor veya Etkinlikler raporu gibi birkaç farklı rapora uygularsanız verilerinizde aynı durumla karşılaşabilirsiniz.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?