Skillnaden mellan ingångar och sessioner

Läs om varför antalet ingångar kan skilja sig från antalet sessioner i rapporterna.

Översikt

Analytics beräknar ingångar på ett annat sätt än sessioner. Du förväntar dig troligen att antalet ingångar ska vara lika med antalet sessioner, men de båda mätvärdena kan skilja sig åt i rapporterna.

Antalet ingångar räknas upp vid den första sidvisnings- eller skärmvisningsträffen under en session. Antalet sessioner räknas däremot upp vid den första träffen under sessionen, oberoende av dess typ. Därför kan det förekomma avvikelser mellan antalet ingångar och sidvisningar eller skärmvisningar för egendomar där den första träffen under sessionen kan vara en händelseträff.

Avvikelser förekommer när du jämför ingångar direkt med sessioner, och när du använder dimensionen Datum i vissa rapporter.

I detalj

I det här exemplet kommer en användare till webbplatsen och besöker två sidor:

ingång → sida A → sida B → utgång

Följande data visas för respektive sida:

  • Sida A: 1 ingång, 1 session, 1 sidvisning
  • Sida B: 0 ingång, 0 session, 1 sidvisning

Användaren kom till webbplatsen på sida A (som också räknas som en sidvisning). Användaren fortsätter sedan till sida B innan hon lämnar webbplatsen och avslutar sessionen.

Om den första träffen under sessionen är en händelseträff, inte en sidträff, kan sessionen se ut så här:

ingång → händelse 1 (kopplas till sida B via en sidparameter) → sida A → sida B → utgång

I rapporterna visas följande data för respektive sida:

  • Sida A: 1 ingång, 0 session, 1 sidvisning
  • Sida B: 0 ingång, 1 session, 1 sidvisning

I det här exemplet kom användaren till webbplatsen och utlöste omedelbart en Analytics-händelse på sida B (enligt webbplatsutvecklarens definition med sidparametern ”dl”). Händelsen skedde visserligen på sida B, men den är ändå en händelseträff, inte en sidträff. Händelsen kan därför inte tillskrivas sida B. Ingången tillskrivs sida A, eftersom den första sidträffen under sessionen skickas till Analytics när användaren navigerar till sida A omedelbart efter att ha utlöst händelsen.

Nu ska vi ta en titt på en annan situation som är en motsats till det förra exemplet. I det här exemplet visas lika många ingångar och sid- eller skärmvisningar om både händelseträffen och sidträffen inträffar på samma sida under sessionen:

ingång → händelse (kopplas till sida A via en sidparameter) → sida A → sida B → utgång

Följande data visas i rapporterna:

  • Sida A: 1 ingång, 1 session, 1 sidvisning
  • Sida B: 0 ingång, 0 session, 1 sidvisning

Här skickades händelseträffen från sida A. Sida A var dessutom den första sidan som skickade en sidträff. Ingången och sessionen tillskrivs samma sida i sessionen.

Om du har en session med noll sid- eller skärmträffar, kan det visas fler sessioner än ingångar. Om det inte skickas någon sid- eller skärmträff alls, visas inte heller några ingångar i Analytics-rapporterna.

I det här exemplet förekommer det bara två träffar under sessionen, och båda är händelseträffar:

ingång → händelse 1 → händelse 2 → utgång

Därför visas noll ingångar och noll sidvisningar i rapporterna:

  • 0 ingång, 1 session, 0 sidvisning

Detta kan hända om du skapar ett segment i rapporterna som innehåller noll sidvisningar, och sedan använder det på ett antal olika rapporter, till exempel en anpassad rapport och rapporten Händelser.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?