[UA] Różnica między wejściami a sesjami

Dowiedz się, dlaczego w raportach liczba wejść może się różnić od liczby sesji.
Ten artykuł dotyczy wejść i sesji w Universal Analytics. Informacje o wejściach i sesjach w Google Analytics 4 znajdziesz w artykule [GA4] Wejścia i wyjścia.

W skrócie

Analytics oblicza liczbę wejść w inny sposób niż liczbę sesji. Dlatego też w swoich raportach możesz zobaczyć różne wartości dla tych danych, chociaż mogłoby się wydawać, że powinny być takie same.

Liczba wejść zwiększa się z każdą pierwszą odsłoną strony lub ekranu w danej sesji. W przeciwieństwie do tego liczba sesji rośnie wraz z pierwszym działaniem w danej sesji, niezależnie od jego rodzaju. Dlatego w przypadku usług, w których pierwsze działanie może być zdarzeniem, występują czasami rozbieżności między liczbą wejść a liczbą odsłon strony lub ekranu.

Rozbieżności występują przy bezpośrednim porównywaniu liczby wejść i sesji oraz przy korzystaniu w niektórych raportach z wymiaru Data.

Szczegółowo

W tym przykładzie użytkownik odwiedza witrynę i wyświetla dwie strony:

Wejście → Strona A → Strona B → Wyjście

Zobaczysz następujące dane o poszczególnych stronach:

  • Strona A: 1 wejście, 1 sesja, 1 odsłona
  • Strona B: 0 wejść, 0 sesji, 1 odsłona

Użytkownik dostał się do witryny przez stronę A (co liczy się także jako odsłona). Następnie przeszedł na stronę B, a potem opuścił witrynę i zakończył sesję.

Jeśli pierwsze działanie w ramach sesji jest zdarzeniem, a nie stroną, sesja może wyglądać następująco:

Wejście → Zdarzenie 1 (związane ze stroną B przez parametr strony) → Strona A → Strona B → Wyjście

W raportach widoczne będą wtedy następujące dane o poszczególnych stronach:

  • Strona A: 1 wejście, 0 sesji, 1 odsłona
  • Strona B: 0 wejść, 1 sesja, 1 odsłona

W tym przykładzie użytkownik odwiedził witrynę i od razu wywołał zdarzenie w Analytics, które było powiązane ze stroną B (co zostało określone przez programistę strony za pomocą parametru strony dl). Chociaż zdarzenie miało miejsce na stronie B, nadal pozostaje ono zdarzeniem, a nie odsłoną, więc Analytics nie może przypisać wejścia do strony B. Wejście zostanie w tym wypadku powiązane ze stroną A, ponieważ pierwsze wyświetlenie strony w tej sesji zostało przesłane do Analytics, gdy użytkownik przeszedł na stronę A po tym, jak wywołał zdarzenie.

Przyjrzyjmy się teraz innej sytuacji, która jest przeciwieństwem poprzedniego przykładu. Tym razem liczba wejść może być równa liczbie odsłon strony lub ekranu, jeśli zdarzenie i pierwsze wyświetlenie strony w danej sesji dotyczą tej samej strony:

Wejście → Zdarzenie (powiązane ze stroną A przez parametr strony) → Strona A → Strona B → Wyjście

W raporcie pojawią się następujące dane:

  • Strona A: 1 wejście, 1 sesja, 1 odsłona
  • Strona B: 0 wejść, 0 sesji, 1 odsłona

Działanie związane ze zdarzeniem zostało tu przesłane ze strony A. Strona A była też pierwszą stroną, która przesłała wyświetlenie strony. Dlatego też wejście i sesja są przypisane w ramach tej sesji właśnie do strony A.

W przypadku sesji bez odsłon strony lub ekranu w raportach możesz pojawi więcej odwiedzin bądź sesji niż wejść. Jeśli nie zostaną przesłane żadne wyświetlenia strony ani ekranu, narzędzie Analytics nie będzie mogło naliczyć wejść w raportach.

W tym przykładzie sesja składa się tylko z dwóch działań i oba są zdarzeniami:

Wejście → Zdarzenie 1 → Zdarzenie 2 → Wyjście

W takim przypadku w raportach zobaczysz zero wejść i zero odsłon.

  • 0 wejść, 1 sesja, 0 odsłon

Takie dane możesz zobaczyć, jeśli utworzysz w raportach segment, który obejmuje zero wyświetleń strony, a potem zastosujesz go do kilku różnych raportów, np. do niestandardowego raportu lub raportu Zdarzenia.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne