ההבדל בין כניסות לפעילויות באתר

הסבר מדוע מספר הכניסות בדוחות שונה ממספר הפעילויות באתר.

בקצרה

Analytics מחשב כניסות באופן שונה מפעילויות באתר. אמנם מצופה לחשוב שמספר הכניסות יהיה זהה למספר הפעילויות באתר, אך ייתכן שתראה נתונים שונים לגבי הערכים האלו בדוחות שלך.

הערך כניסות מחושב באופן מצטבר מההתאמה הראשונה של צפייה בדף או צפייה במסך של הפעילות באתר. מנגד, הערך פעילויות באתר מחושב באופן מצטבר מההתאמה הראשונה של פעילות באתר, בלי קשר לסוג ההתאמה. לכן ייתכנו הבדלים בין הנתונים של כניסות לאלו של צפיות בדף או צפיות במסך, לגבי נכסים שבהם ההתאמה הראשונה של פעילות באתר יכולה להיות התאמת אירוע.

הבדלים כאלו ניכרים כשאתה מבצע השוואה ישירה בין כניסות לבין פעילויות באתר, או כשאתה משתמש במאפיין תאריך בדוחות מסוימים.

הסבר מפורט

בדוגמה הבאה, משתמש נכנס לאתר ומנווט לשני דפים:

כניסה ← דף א' ← דף ב' ← יציאה

אתה אמור לראות את הנתונים הבאים לגבי כל דף:

  • דף א': כניסה 1, פעילות 1 באתר, צפייה 1 בדף
  • דף ב': 0 כניסות, 0 פעילויות באתר, צפייה 1 בדף

המשתמש נכנס בדף א' (ולכן דף זה גם נספר כצפייה בדף). לאחר מכן המשתמש עבר לדף ב' לפני שעזב את האתר וסיים את הפעילות באתר.

אם ההתאמה הראשונה של הפעילות באתר היא התאמת אירוע ולא התאמת דף, ייתכן שהפעילות באתר תיראה כך:

כניסה ← אירוע 1 (משויך לדף ב' באמצעות פרמטר דף) ← דף א' ← דף ב' ← יציאה

אתה אמור לראות בדוחות את הנתונים הבאים משויכים לכל דף:

  • דף א': כניסה 1, 0 פעילויות באתר, צפייה 1 בדף
  • דף ב': 0 כניסות, פעילות 1 באתר, צפייה 1 בדף

בדוגמה זו, המשתמש נכנס לאתר ומיד הפעיל ב-Analytics אירוע שהתארח בדף ב' (כפי שהוגדר על ידי מפתח האתר באמצעות פרמטר הדף dl). אמנם האירוע התארח בדף ב', אך הוא עדיין נספר כהתאמת אירוע ולא כהתאמת דף ולכן Analytics לא יכול לייחס את הכניסה לדף ב'. הכניסה עדיין מיוחסת לדף א', מפני שהתאמת הדף הראשונה נשלחת אל Analytics כשהמשתמש עובר לדף א' כשלב הבא לאחר הפעלת האירוע.

כעת נבחן מצב אחר, המנוגד למה שקרה בדוגמה הקודמת. בדוגמה הבאה, ייתכן שתראה מספר שווה של כניסות וצפיות בדף או צפיות במסך, אם התאמת האירוע והתאמת הדף הראשונות של הפעילות באתר התרחשו באותו דף:

כניסה ← אירוע (משויך לדף א' באמצעות פרמטר דף) ← דף א' ← דף ב' ← יציאה

אתה אמור לראות בדוחות את הנתונים הבאים:

  • דף א': כניסה 1, פעילות 1 באתר, צפייה 1 בדף
  • דף ב': 0 כניסות, 0 פעילויות באתר, צפייה 1 בדף

בדוגמה הזו, התאמת האירוע נשלחה מדף א'. דף א' גם היה הדף הראשון ששלח התאמת דף. הכניסה והפעילות באתר מיוחסות לאותו דף בפעילות זו באתר.

אם יש לך פעילות באתר עם אפס התאמות דף או אפס התאמות מסך, ייתכן שתראה יותר פעילויות באתר מאשר כניסות. אם לא נשלחות התאמות דף או התאמות מסך כלל, Analytics לא יכול לספור כניסות בדוחות שלך.

בדוגמה זו, יש רק שתי התאמות בפעילות באתר ושתיהן התאמות אירוע:

כניסה ← אירוע 1 ← אירוע 2 ← יציאה

לכן בדוחות שלך מדווחות אפס כניסות ואפס צפיות בדף:

  • 0 כניסות, פעילות 1 באתר, 0 צפיות בדף

ייתכן שמצב זה יופיע בדוחות שלך אם אתה יוצר פלח שכולל אפס צפיות בדף, ולאחר מכן מחיל את הפלח על מספר דוחות אחרים כגון דוח מותאם אישית או הדוח אירועים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?