Rozdíl mezi vstupy a návštěvami

Zjistěte, proč se ve vašich přehledech liší počet vstupů od počtu návštěv.

Stručný přehled

Analytics počítá Vstupy jiným způsobem než Návštěvy. I když by se dalo očekávat, že počet vstupů bude stejný jako počet návštěv, můžete ve svých přehledech zaznamenat u těchto metrik různou hodnotu.

Hodnota Vstupy se zvýší při prvním požadavku návštěvy na zobrazení stránky nebo na zobrazení obrazovky. Na rozdíl od hodnoty Návštěva, která se zvýší při prvním požadavku návštěvy na server, bez ohledu na typ požadavku. Z toho důvodu může u služeb, kde může být první požadavek návštěvy na server požadavkem na událost, dojít k neshodě mezi hodnotou Vstupy a Zobrazení stránky, resp. Zobrazení obrazovky.

K těmto neshodám dochází, když přímo porovnáváte Vstupy a Návštěvy, nebo když v některých přehledech používáte dimenzi Datum.

Podrobný popis

V tomto příkladu uživatel vstoupí na web a přejde na dvě stránky:

Vstup → stránka A → stránka B → odchod

U každé stránky by se zobrazily následující údaje:

  • Stránka A: 1 vstup, 1 návštěva, 1 zobrazení stránky
  • Stránka B: 0 vstupů, 0 návštěv, 1 zobrazení stránky

Uživatel vstoupil na stránku A (což se také počítá jako zobrazení stránky). Pak se uživatel přesunul na stránku B, načež web opustil a návštěvu ukončil.

Pokud je první požadavek návštěvy na server požadavkem na událost a ne požadavkem na stránku, mohla by návštěva vypadat nějak takto:

Vstup → událost 1 (přidružená ke stránce B pomocí parametru stránky) → stránka A → stránka B → odchod

Ve vašich přehledech by se zobrazily následující údaje přidružené k jednotlivým stránkám:

  • Stránka A: 1 vstup, 0 návštěva, 1 zobrazení stránky
  • Stránka B: 0 vstupů, 1 návštěva, 1 zobrazení stránky

V tomto příkladu vstoupil uživatel na web a okamžitě spustil událost Analytics, která byla hostovaná na stránce B (na základě parametru stránky „dl‟ definovaného vývojářem webu). I když byla událost hostovaná na stránce B, stále jde o požadavek na událost a ne o požadavek na stránku. Služba Analytics tedy nemůže tento vstup přisoudit stránce B. Vstup bude přisouzen stránce A, protože první požadavek na stránku v rámci této návštěvy je odeslán službě Analytics v okamžiku přechodu uživatele na stránku A, což je další krok po spuštění události.

Teď se podívejme na jinou situaci na rozdíl od té nastíněné v předchozím příkladu. V následujícím příkladu by se zobrazil stejný počet vstupů a zobrazení stránky, resp. obrazovky jak u hodnoty Událost, tak u požadavku návštěvy na první stránku, ke kterému došlo na stejné stránce:

Vstup → událost (přidružená ke stránce A pomocí parametru stránky) → stránka A → stránka B → odchod

Ve vašich přehledech by se zobrazily následující údaje:

  • Stránka A: 1 vstup, 1 návštěva, 1 zobrazení stránky
  • Stránka B: 0 vstupů, 0 návštěv, 1 zobrazení stránky

Tady byl požadavek na událost odeslán ze stránky A. Stránka A byla také první stránkou, která odeslala požadavek na stránku. Vstup i návštěva jsou v rámci této návštěvy přisouzeny stejné stránce.

Pokud máte návštěvu s nulovými požadavky na zobrazení stránky, resp. obrazovky, může se objevit více návštěv než vstupů. Pokud nejsou odeslány žádné požadavky na zobrazení stránky ani obrazovky, Analytics nezapočítá ve vašich přehledech žádné vstupy.

V tomto příkladu jsou v rámci návštěvy pouze dva požadavky a oba jsou požadavky na událost.

Vstup → událost 1 → událost 2 → odchod

Proto máte ve svých přehledech nula vstupů a nula zobrazení stránek.

  • 0 vstupů, 1 návštěva, 0 zobrazení stránek

S touto situací se můžete setkat, pokud ve svých přehledech vytvoříte segment, který zahrnuje nulová zobrazení stránek, a pak jej použijete na několik různých přehledů, například na vlastní přehled nebo na přehled Události.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?