Kontrola funkčnosti automatického značkovania v službe Google Ads

Zistite, či môžete na svojom webe použiť automatické značkovanie služby Google Ads, a vyriešte problémy s nastavením.

Automatické značkovanie v službe Google Ads má viacero výhod, preto vám odporúčame používať ho namiesto manuálneho nastavovania vlastného značkovania kampane.

Obsah tohto článku:

Čo je to automatické značkovanie

Automatické značkovanie je nastavenie vo vašom účte Google Ads. Keď je aktivované, dopĺňa identifikátor kliknutia Google (GCLID) na koniec vašej webovej adresy pred akékoľvek útržky (známe aj ako pomenované ukotvenia a označené prítomnosťou mriežky #). Ak vaša webová adresa už obsahuje parameter (označený prítomnosťou otáznika (?,)) pred identifikátor GCLID bude namiesto otáznika ? pridaný ampersand &.

Príklady
 • example.com/foo?a=b&gclid=Tester123#xyz
 • example.com/foo?gclid=Tester123#xyz

Ak váš web obsahuje presmerovania, je dôležité, aby ste v presmerovaní zachovali parameter webovej adresy identifikátora GCLID. Google Analytics a značky gtag.js očakávajú, že parameter GCLID bude na stránke, kde sa načítavajú značky, predstavovať parameter najvyššej úrovne.

Overenie funkčnosti automatického značkovania pre váš web

Ak chcete skontrolovať funkčnosť automatického značkovania na svojom webe ešte pred jeho nastavením, použite Nástroje pre vývojárov prehliadača Chrome a postupujte podľa pokynov v tomto článku.

Ak po úplnom načítaní stránky nevidíte, že by k webovým adresám bol pripojený parameter gclid, je pravdepodobné, že váš web nie je nakonfigurovaný na spracovanie parametrov dopytov spôsobom, ktorý by umožňoval fungovanie automatického značkovania.

 1. Otvorte novú kartu v prehliadači Chrome. Otvorte ponuku prehliadača Chrome a potom kliknutím na položky Nástroje > Nástroje pre vývojárov otvorte Nástroje pre vývojárov prehliadača Chrome. Kliknite na kartu Sieť. Tento panel zobrazuje žiadosti siete (HTTP) o načítanie stránky a je nutné ho otvoriť ešte pred načítaním stránky.
 2. Skopírujte svoju cieľovú webovú adresu služby Google Ads.

  Poznámka: Ak používate cieľovú webovú adresu so šablónou sledovania alebo vlastnými parametrami, získajte webovú adresu na kliknutie (webovú adresu, na ktorú zákazníci v skutočnosti kliknú) podľa týchto pokynov.

  Prilepte túto webovú adresu do panela s adresou Chromu, ale stránku zatiaľ nenačítajte. V paneli s adresou pripojte testovací parameter dopytu automatického značkovania služby Google Ads, napríklad gclid=TeSter-123. Úplná webová adresa bude vyzerať takto: http://www.example.com/?gclid=TeSter-123.

  Ak vaša cieľová webová adresa už obsahuje otáznik (?), za ktorým nasleduje parameter dopytu, vložte pred parameter gclid symbol &. Príklad: http://www.example.com/?parameter=1&gclid=TeSter-123.

  Ak cieľová webová adresa obsahuje symbol mriežky #, pripojte parameter GCLID pred symbol #. Príklad: http://www.example.com/?parameter=1&gclid=TeSter-123#bookmark.

 3. Načítajte webovú adresu adresu URL a sledujte načítavanie žiadostí siete.

Ak chcete nájsť riešenie, postupujte podľa sekcie riešenie problémov nižšie.

Riešenie problémov

Problémy vám pomôžu vyriešiť Nástroje pre vývojárov prehliadača Chrome.

Presmerovania webovej adresy

 1. V nástrojoch pre vývojárov prehliadača Chrome zapnite možnosť Záznam (čierny kruh na spodnej lište na karte Sieť). Do panela s adresou zadajte pôvodnú cieľovú webovú adresu s pripojeným testovacím parametrom gclid. Stlačením klávesu Enter načítajte webovú adresu.
 2. Pod kartou Sieť a vpravo na table Hlavičky kliknite na niektorú z prvých uvedených žiadostí. Vo všeobecnosti nepôjde o typ špecifických žiadostí (žiadne prípony súborov kódu alebo súborov s obrázkami).
 3. V žiadosti vyhľadajte stavový kód HTTP 301 alebo 302. Tieto kódy označujú presmerovanie.
 4. V sekcii Hlavičky odpovede vyhľadajte hodnotu Umiestnenie, ktorá informuje o tom, kam bol prehliadač presmerovaný. (Upozorňujeme, že presmerovania môžu pozostávať z viacerých odbočiek, takže možno bude potrebné skontrolovať niekoľko žiadostí HTTP stránky, aby ste zistili, kde sa stratil parameter gclid).
 5. Ak nová webová adresa neobsahuje parameter automatického značkovania a hodnotu, ktorú ste zadali skôr, potom je pravdepodobné, že Analytics nedokáže uchovávať hodnotu parametra gclid.

V niektorých prípadoch nemusíte vidieť parameter gclid v cieľovej adrese vstupnej stránky, ale kód Analytics z predchádzajúcej stránky ho stále môže odosielať v procese presmerovania (k tomuto zvyčajne dochádza tak rýchlo, že to nezachytíte voľným okom). Ak chcete skontrolovať, či bol parameter gclid odoslaný kódom Analytics na predchádzajúcej stránke, pozrite si žiadosť collect vykonanú touto stránkou. Použite ikonu filtra na pomoc pri zoraďovaní alebo vyhľadávaní žiadostí collect.

 1. V Nástrojoch pre vývojárov Chromu prejdite na kartu Siete a potom na ľavom paneli kliknite na žiadosť collect.
 2. Na table Hlavičky vpravo v sekcii Parametre reťazcov dopytu vyhľadajte v žiadosti collect parameter dl.
 3. Mal by sa zobraziť parameter gclid=TeSter-123. Ak sa táto hodnota nezobrazuje, parameter GCLID nebol úspešne analyzovaný a uložený službou Analytics.

Ak chcete vyriešiť problém, pri ktorom dochádza k odstraňovaniu parametra automatického značkovania služby Analytics pri presmerovaní, môžete vyskúšať tieto kroky:

 • Skúste aktualizovať koncovú webovú adresu v službe Google Ads na cieľovú webovú adresu. Ak má koncová webová adresa napríklad tvar www.example.com/redirect-page, ale táto stránka sa v skutočnosti presmeruje na adresu www.example.com/new-url, potom ako koncovú webovú adresu reklamy použite druhú z adries.
 • Ak je presmerovanie spôsobené pravidlom na strane servera, skúste zmeniť konfiguráciu nastavení servera, aby sa presmerovanie zastavilo. Každý webový server je iný, takže spôsoby sa budú líšiť. Servery Apache napríklad používajú na konfiguráciu pravidiel presmerovania súbor .htaccess. Ak presmerovanie nemôžete zastaviť, nakonfigurujte server tak, aby presmerovania mohli prenášať parametre dopytu (napríklad GCLID) z pôvodnej na cieľovú webovú adresu. Ak má napríklad cieľová webová adresa s automatickým značkovaním tvar: www.example.com/redirecting-page?gclid=TeSter-123, pri presmerovaní by používateľ mal byť presmerovaný na adresu www.example.com/new-url?gclid=TeSter-123 (parameter GCLID zostáva v tomto prípade rovnaký, aj keď webová adresa stránky sa mení).

Chyby kódu sledovania

Ak útržok kódu sledovania Analytics na stránke nie je nastavený správne, môže spôsobovať problémy. Pomocou nástroja pre vývojárov prehliadača Chrome vyhľadajte žiadosť collect na karte Žiadosti siete. Ak sa žiadosť collect nenačítava na stránku, útržok s kódom sledovania služby Analytics nie je nastavený správne.

Pri sledovaní služby Google Ads je navyše potrebné umiestniť kód sledovania na každú vstupnú stránku.

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si článok o tom, ako skontrolovať nastavenie kódu sledovania webu.

Obsah v rámcoch

Analytics môžete používať v rámci HTML, ako je rámec <iframe>. Keďže podriadené rámce nedokážu čítať webovú adresu svojho nadradeného rámca, kód sledovania Analytics vložený v rámci iframe nedokáže zaznamenať hodnotu automatického značkovania (gclid), aj keď sa hodnota zobrazuje na paneli s adresou stránky v prehliadači, na ktorú sa pozeráte.

Ak chcete vyriešiť tento problém, uistite sa, že na nadradenej stránke je nainštalovaný kód Analytics. Ďalšie informácie o tom, ako nastaviť sledovanie viacerých domén v rámcoch iFrame, nájdete v príručke vývojára.

Zmena veľkosti písmen v rámci webovej adresy

Ak nástroj na prepisovanie webových adries na serveri zmení veľkosť písmen hodnoty GCLID automatického značkovania (napríklad ak sa hodnota gclid=TeSter zmení tak, že sa v nej použijú iba malé písmená, čiže na hodnotu gclid=tester), Analytics nedokáže určiť, ktoré kliknutie v službe Google Ads je priradené k tejto relácii. Ak parameter GCLID neexistuje, údaje sa identifikujú ako pochádzajúce zo zdroja source=google a média medium=cpc, ale všetky ostatné údaje špecifické pre dané kliknutie (napríklad kampaň, reklamná skupina, kľúčové slovo atď.) sa v prehľadoch služby Analytics zobrazia s hodnotou (not set).

Ak chcete vyriešiť tento problém, nakonfigurujte webový server tak, aby povolil všetky nerezervované znaky webovej adresy vrátane veľkých písmen a symbolov ako - (spojovník) a _ (podčiarkovník), keďže ich Google Ads môže použiť na vygenerovanie jedinečného parametra GCLID pre kliknutie.

Dĺžka parametra GCLID

Hodnota parametra gclid môže mať dĺžku až 100 znakov. Uistite sa, že vaše systémy denníkov, úložiska a presmerovania dokážu spracovať parametre gclid s touto veľkosťou. Ak chcete skontrolovať, či váš web neskráti dlhé parametre GCLID, zopakujte postup riešenia problémov uvedený vyššie s použitím tejto hodnoty: gclid=TeSter-123-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-abcdefghijklmnopqrstuvwxyz-0123456789-AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl.

Ak vám príklady v tomto článku neponúkajú žiadne riešenie, zvážte namiesto automatického značkovania služby Google Ads použitie vlastného sledovania kampaní.

Ak zaznamenávate nezrovnalosti medzi kliknutiami a reláciami, môžete použiť nástroj na riešenie problémov s kliknutiami a reláciami. Tento nástroj vám pomôže identifikovať problémy a vyriešiť ich.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka