Sprawdzanie działania automatycznego tagowania Google Ads

Sprawdź, czy możesz stosować w witrynie automatyczne tagowanie Google Ads, oraz ewentualnie rozwiąż problemy z jego konfiguracją.

Automatyczne tagowanie Google Ads ma wiele zalet, więc zalecamy z niego skorzystać zamiast samodzielnie konfigurować niestandardowe tagowanie w kampanii.

Tematy w tym artykule:

Czym jest automatyczne tagowanie

Automatyczne tagowanie to jedno z ustawień dostępnych na koncie Google Ads. Włączenie tego ustawienia powoduje dodanie identyfikatora kliknięcia Google (GCLID) na końcu każdego adresu URL, przed jakimikolwiek fragmentami (zwanymi również „kotwicami z nazwami”, oznaczanymi znakiem #). Jeśli Twój URL posiada już parametr (oznaczony znakiem ?), gclid zostanie poprzedzony znakiem & zamiast ?.

Przykłady
 • example.com/foo?a=b&gclid=Tester123#xyz
 • example.com/foo?gclid=Tester123#xyz

Jeśli Twoja strona zawiera przekierowania, musisz pamiętać o zachowaniu parametru gclid adresu URL po przekierowaniu. Tagi Google Analytics oraz gtag.js oczekują, że parametr gclid będzie parametrem najwyższego poziomu na stronie wczytywania tagów.

Jak sprawdzić, czy automatyczne tagowanie działa w danej witrynie

Przed skonfigurowaniem automatycznego tagowania użyj Narzędzi Chrome dla programistów oraz wykonaj podane tu instrukcje, by sprawdzić, czy automatyczne tagowanie działa w Twojej witrynie.

Jeśli po całkowitym wczytaniu strony do adresów URL nie jest dołączany parametr gclid, oznacza to, że prawdopodobnie konfiguracja witryny nie pozwala na obsługę parametrów zapytań w sposób umożliwiający działanie automatycznego tagowania.

 1. Otwórz nową kartę w przeglądarce Chrome. Otwórz menu Chrome i kliknij Narzędzia > Narzędzia dla programistów, aby otworzyć Narzędzia Chrome dla programistów. Kliknij kartę Sieć. W panelu zostaną wyświetlone żądania sieci (HTTP) dla wczytywanej strony. Musi on zostać otwarty przed wczytaniem strony.
 2. Skopiuj końcowy adres URL Google Ads.

  Uwaga: jeśli korzystasz z końcowego URL z szablonem śledzenia lub niestandardowymi parametrami, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby uzyskać klikany URL, czyli URL, który faktycznie będzie klikany przez klientów.

  Wklej ten URL na pasku adresu Chrome, ale jeszcze nie wczytuj strony. Na pasku adresu dodaj testowy parametr zapytania automatycznego tagowania Google Ads, np. gclid=TeSter-123. W ten sposób pełny adres URL wygląda następująco: http://www.example.com/?gclid=TeSter-123.

  Jeśli końcowy adres URL zawiera już znak zapytania (?) z następującym po nim parametrem zapytania, umieść przed parametrem gclid symbol „&”. Na przykład: http://www.example.com/?parameter=1&gclid=TeSter-123.

  Jeśli końcowy adres URL zawiera symbol „#”, dodaj parametr gclid przed haszem (#). Na przykład: http://www.example.com/?parameter=1&gclid=TeSter-123#bookmark.

 3. Otwórz adres URL i obserwuj wczytywanie żądań sieciowych.

Informacje o sposobie eliminowania nieprawidłowości znajdziesz poniżej w sekcji Rozwiązywanie problemów.

Rozwiązywanie problemów

Użyj Narzędzi Chrome dla programistów, aby łatwiej rozwiązywać problemy.

Przekierowania adresów URL

 1. Włącz rejestrowanie w Narzędziach Chrome dla programistów (czarne kółko na dolnym pasku karty Sieć). Wpisz w pasku adresu oryginalny końcowy adres URL z dołączonym testowym parametrem gclid. Naciśnij Enter, by wczytać adres URL.
 2. Na karcie Sieć w panelu Nagłówki po prawej stronie kliknij niektóre z pierwszych żądań na liście – zasadniczo nie będą to żądania specyficzne dla jakiegoś typu (brak rozszerzeń pliku obrazu lub kodu).
 3. Sprawdź, czy w obrębie żądania znajduje się kod stanu HTTP o wartości 301 lub 302. Kody te wskazują na przekierowanie.
 4. W sekcji Nagłówki odpowiedzi znajdź wartość Lokalizacja, która wskazuje, dokąd nastąpiło przekierowanie w przeglądarce. (Pamiętaj, że przekierowania mogą składać się z kilku części, przez co konieczne może być sprawdzenie kilku żądań stron HTTP, by wykryć, gdzie tracony jest parametr gclid).
 5. Jeśli nowy adres URL nie ma parametru automatycznego tagowania ani określonej wcześniej wartości, oznacza to, że prawdopodobnie usługa Analytics nie była w stanie zapisać wartości gclid.

Niekiedy parametru gclid nie ma w końcowym adresie URL strony docelowej, ale mimo to został on wysłany przez kod Analytics z poprzedniej strony w procesie przekierowania (zwykle dzieje się to zbyt szybko, by dało się zauważyć). Aby sprawdzić, czy parametr gclid został wysłany przez kod Analytics na poprzedniej stronie, sprawdź wysłane przez stronę żądanie collect. Posortuj żądania za pomocą ikony filtra lub wyszukaj żądania collect.

 1. W Narzędziach Chrome dla programistów na karcie Sieci kliknij w lewym panelu żądanie collect.
 2. W panelu Nagłówki po prawej stronie, w sekcji Parametry ciągu kwerendy znajdź parametr dl w żądaniu collect.
 3. Powinna być widoczna wartość gclid=TeSter-123. Jeśli jej nie widzisz, oznacza to, że parametr gclid nie został pomyślnie przeanalizowany i zapisany przez Analytics.

Aby rozwiązać problem usuwania parametru automatycznego tagowania Analytics podczas przekierowania:

 • Spróbuj zaktualizować docelowy adres URL Google Ads do postaci końcowego adresu URL. Jeśli na przykład Twój docelowy adres URL to www.example.com/redirect-page, ale ta strona w rzeczywistości przekierowuje do www.example.com/new-url, zastosuj właśnie ten adres jako docelowy adres URL reklamy.
 • Jeśli przekierowanie jest spowodowane przez regułę po stronie serwera, spróbuj ponownie skonfigurować ustawienia serwera, aby przerwać przekierowanie. Każdy serwer sieciowy jest inny, więc metody mogą być różne. Na przykład w serwerach Apache plik używany do konfigurowania reguł przekierowania to .htaccess. Jeśli nie można przerwać przekierowania, skonfiguruj serwer w taki sposób, aby zezwalał na przekazywanie parametrów zapytania (np. gclid) z początkowego adresu URL do końcowego adresu URL. Jeśli na przykład końcowy adres URL z automatycznym tagowaniem ma postać www.example.com/redirecting-page?gclid=TeSter-123, to po przekierowaniu powinien prowadzić użytkownika do strony www.example.com/new-url?gclid=TeSter-123 (zwróć uwagę, że parametr gclid pozostaje taki sam mimo zmiany adresu URL strony).

Błędy kodu śledzenia

Fragment kodu śledzenia Analytics może powodować błąd, jeśli nie zostanie prawidłowo skonfigurowany na stronie. Używając Narzędzi Chrome dla programistów, wyszukaj żądanie collect na karcie Żądania sieci. Jeśli żądanie collect nie jest wczytywane na danej stronie, oznacza to, że kod śledzenia Analytics nie został prawidłowo skonfigurowany.

Co więcej, w przypadku Google Ads kod śledzenia musi zostać umieszczony na każdej stronie docelowej.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o sprawdzaniu konfiguracji kodu śledzenia.

Ramki treści

Analytics można stosować wewnątrz ramek HTML, np. <iframe>. Ramki podrzędne nie mogą odczytywać adresu URL ramki nadrzędnej. Oznacza to, że dla kodu śledzenia Analytics umieszczonego w ramce iFrame wartość tagowania automatycznego (gclid) pozostaje niedostępna, nawet jeśli jest widoczna na pasku adresu otwartej strony.

Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że kod Analytics jest zainstalowany na stronie nadrzędnej. Więcej informacji o konfigurowaniu śledzenia w wielu domenach w ramkach iFrame znajdziesz w przewodniku dla programistów.

Zmiana wielkości liter w adresie URL

Jeśli wielkość liter wartości automatycznego tagowania (GCLID) zostanie zmieniona przez mechanizm ponownego zapisywania adresów URL na Twoim serwerze (np. parametr gclid=TeSter zostaje zamieniony na postać gclid=tester), Analytics nie może określić, które kliknięcie Google Ads jest powiązane z daną sesją. Jeśli występuje dowolny parametr GCLID, dane są rozpoznawane jako pochodzące z Google (source=google) poprzez CPC (medium=cpc), ale pozostałe wartości związane z kliknięciami, np. kampania (campaign), grupa reklam (adgroup) czy słowo kluczowe (keyword), są oznaczone w raportach Analytics jako nieustawione (not set).

Aby rozwiązać ten problem, skonfiguruj serwer sieciowy pod kątem akceptowania wszystkich niezastrzeżonych znaków adresu URL, w tym wielkich liter i symboli takich jak „-” (łącznik) i „_” (podkreślenie), ponieważ mogą one być stosowane przez Google Ads podczas generowania niepowtarzalnego parametru GCLID dla kliknięcia.

Długość parametru GCLID

Wartość parametru gclid może mieć do 100 znaków. Upewnij się, że systemy dziennika, pamięci i przekierowania są w stanie obsłużyć parametry gclid o takiej długości. Aby sprawdzić, czy witryna nie będzie obcinać długich parametrów gclid, powtórz powyższe kroki rozwiązywania problemów, używając następującej wartości: gclid=TeSter-123-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-abcdefghijklmnopqrstuvwxyz-0123456789-AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl.

Jeśli nie udało Ci się znaleźć rozwiązania na podstawie przykładów podanych w tym artykule, rozważ korzystanie z niestandardowego śledzenia kampanii zamiast z automatycznego tagowania Google Ads.

Jeśli odnotowujesz rozbieżności między kliknięciami a sesjami, możesz wykryć i wyeliminować ich przyczyny, korzystając z narzędzia do rozwiązywania problemów z kliknięciami i sesjami.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?