Tento článek se týká služby Universal Analytics. Pokud používáte novou generaci služby Google Analytics, přečtěte v tomto centru nápovědy část věnovanou službám Google Analytics 4.

Kontrola fungování automatického značkování Google Ads

Zjistěte, zda lze na webu používat automatické značkování Google Ads, a odstraňte problémy s nastavením

Místo ručního nastavení vlastního značkování kampaní doporučujeme používat automatické značkování Google Ads, které má řadu výhod.

Obsah tohoto článku:

Co je automatické značkování

Automatické značkování je nastavení v účtu Google Ads. Pokud je povoleno, přidá ID kliknutí Google (gclid) na konec vaší adresy URL před jakékoli fragmenty (nazývané také „pojmenované kotvy“ a signalizované přítomností znaku #). Pokud vaše adresa URL již obsahuje parametr (signalizováno přítomností znaku ?), bude parametru gclid předcházet znak & namísto znaku ?.

Příklady
 • example.com/foo?a=b&gclid=Tester123#xyz
 • example.com/foo?gclid=Tester123#xyz

Pokud váš web obsahuje přesměrování, je důležité, abyste při přesměrování parametr gclid v adrese URL zachovali. Značky Google Analytics a gtag.js očekávají, že parametr gclid bude na stránce, kde se značky načítají, jako parametr nejvyšší úrovně.

Ověření, zda bude pro web automatické značkování fungovat

Než automatické značkování nastavíte, zkontrolujte podle návodu na stránce věnované nástrojům pro vývojáře v prohlížeči Chrome, zda bude tato funkce pro váš web fungovat.

Pokud po úplném načtení stránky nevidíte v URL parametr gclid, vaše webové stránky patrně nejsou nakonfigurovány pro zpracovávání parametrů v URL takovým způsobem, aby mohlo automatické značkování fungovat.

 1. V prohlížeči Chrome otevřete novou kartu. Otevřete nabídku prohlížeče Chrome a klikněte na Nástroje > Nástroje pro vývojáře. Tím spustíte nástroje pro vývojáře v prohlížeči Chrome. Klikněte na kartu Network (Síť). Toto podokno zobrazuje síťové požadavky (HTTP) načítané stránky a je nutné ho otevřít před načítáním stránky.
 2. Zkopírujte cílovou URL Google Ads.

  Poznámka: Pokud používáte cílovou URL s měřicí šablonou nebo vlastními parametry, podle těchto pokynů zjistěte adresu URL prokliku (adresu, na kterou zákazníci ve skutečnosti kliknou).

  Tuto adresu URL vložte do adresního řádku prohlížeče Chrome, ale zatím stránku nenačítejte. V adresním řádku připojte na konec adresy testovací parametr automatického značkování Google Ads, například gclid=TeSter-123. Celá adresa pak bude vypadat následovně: http://www.example.cz/?gclid=TeSter-123.

  Pokud cílová URL už obsahuje otazník (?) následovaný nějakým parametrem, vložte před parametr gclid znak &. Například: http://www.example.cz/?parameter=1&gclid=TeSter-123.

  Pokud cílová URL už obsahuje symbol #, vložte parametr gclid před něj. Například: http://www.example.cz/?parameter=1&gclid=TeSter-123#bookmark.

 3. Potvrďte adresu URL a sledujte načítání požadavků na síť.

Další informace najdete dále v části Odstraňování problémů.

Odstraňování problémů

K odstraňování problémů slouží nástroje pro vývojáře v prohlížeči Chrome.

Přesměrování adres URL

 1. Zapněte v nástrojích pro vývojáře Chrome záznam (černý kroužek na panelu na kartě Network (Síť)). Zadejte do adresního řádku původní cílovou URL s přidaným testovacím parametrem gclid. Stisknutím klávesy Enter stránku načtěte.
 2. Na kartě Network (Síť) v podokně Headers (Záhlaví) vpravo klikněte na některý z prvních uvedených požadavků. Obvykle se nebude jednat o požadavky specifického typu (nebudou mít přípony obrázkových souborů ani souborů kódu).
 3. V zobrazených informacích o požadavku hledejte stavový kód HTTP 301 nebo 302. Tyto kódy znamenají přesměrování.
 4. V části Response Headers (Záhlaví odezvy) najděte hodnotu Location (Místo), která ukazuje, kam byl prohlížeč přesměrován. Přesměrování může obsahovat více úseků. Abyste tedy zjistili, kde se gclid ztrácí, budete nejspíš muset zkontrolovat více požadavků HTTP stránek.
 5. Pokud nová URL neobsahuje parametr automatického značkování a hodnotu, kterou jste předtím zadali, služba Analytics patrně nemohla hodnotu gclid uložit.

Někdy se může stát, že v adrese konečné vstupní stránky parametr gclid nevidíte, ale kód Analytics z předchozí stránky v rámci přesměrování ho přesto mohl odeslat. Obvykle to totiž proběhne příliš rychle, než abyste to mohli postřehnout. Chcete-li zkontrolovat, zda byl parametr gclid kódem Analytics na předchozí stránce odeslán, podívejte se na požadavek collect vznesený danou stránkou. Buď údaje setřiďte pomocí ikony filtru, nebo požadavky collect najděte pomocí vyhledávání.

 1. V nástrojích pro vývojáře v prohlížeči Chrome v kartě Networks (Sítě) klikněte v levém podokně na požadavek collect.
 2. Na kartě Headers (Záhlaví) na pravé straně najděte v části Query String Parameters (Parametry řetězce dotazu) parametr dl požadavku collect.
 3. Měl by znít gclid=TeSter-123. Pokud se tato hodnota nezobrazuje, parametr gclid nebyl službou Analytics úspěšně analyzován a uložen.

Chcete-li vyřešit problém, při kterém dochází během přesměrování k odstranění parametru automatického značkování Analytics, máte tyto možnosti:

 • Zkuste změnit koncovou URL Google Ads na cílovou URL. Pokud je například koncová URL www.example.com/redirect-page, ale ve skutečnosti tato stránka přesměrovává na www.example.com/new-url, použijte jako koncovou URL reklamy přímo tuto adresu.
 • Pokud je přesměrování způsobováno pravidlem na straně serveru, zkuste server přenastavit tak, aby k přesměrování nedocházelo. Webové servery jsou různé, použité metody se tedy budou lišit. Servery Apache například ke konfiguraci pravidel přesměrování používají soubor .htaccess. Pokud přesměrování zastavit nelze, nakonfigurujte server tak, aby povolil přesměrováním přenášet parametry v URL (například gclid) z počáteční URL do cílové URL. Příklad: Cílová URL s automatickým značkováním je www.example.com/redirecting-page?gclid=TeSter-123. Když dojde k přesměrování, mělo by uživatele zavést na adresu www.example.com/new-url?gclid=TeSter-123. (Všimněte si, že ačkoli se adresa URL stránky změnila, parametr gclid zůstal stejný.)

Chyby v měřicím kódu

Pokud není fragment měřicího kódu Analytics na stránce nastaven správně, může způsobovat problém. V nástrojích pro vývojáře v Chromu vyhledejte na kartě Network (Síť) požadavek collect. Pokud se požadavek collect na stránce nenačítá, měřicí kód Analytics není správně nastaven.

Navíc pro měření Google Ads musí být měřicí kód umístěn na každé vstupní stránce.

Další informace najdete v článku o kontrole nastavení měřicího kódu webu.

Rámce s obsahem

Kód Analytics můžete použít uvnitř rámce HTML jako <iframe>. Jelikož podřízené rámce nemohou číst adresu URL svého nadřazeného rámce, měřicí kód Analytics vložený v prvku iFrame nemůže zjistit hodnotu parametru automatického značkování (gclid), i když je v adresním řádku prohlížeče u zobrazené stránky uvedena.

Tento problém vyřešíte nainstalováním kódu Analytics na nadřazené stránce. Další informace naleznete v průvodci pro vývojáře v kapitole o nastavení měření ve více doménách v prvcích iFrame.

Změna velkých a malých písmen v adrese URL

Pokud systém přepisu adres URL na vašem serveru mění velikost písmen v hodnotách parametru gclid automatického značkování (například gclid=TeSter se změní na malými písmeny psané gclid=tester), Analytics nemůže určit, které kliknutí Google Ads je s návštěvou spojeno. Pokud je nějaký parametr gclid přítomen, jsou data identifikována jako přicházející ze zdroje google prostřednictvím média cpc. Všechny ostatní údaje o kliknutí (například kampaň, reklamní sestava, klíčové slovo atd.) se však v přehledech Analytics zobrazí jako (not set).

Chcete-li tento problém vyřešit, nakonfigurujte webový server tak, aby v adrese URL povoloval všechny nerezervované znaky, včetně velkých písmen a symbolů jako „-“ (spojovník) a „_“ (podtržítko). Tyto znaky může totiž služba Google Ads používat při generování unikátního parametru gclid pro kliknutí.

Délka parametru gclid

Hodnota gclid může mít až 100 znak. Vaše systémy protokolování, ukládání a přesměrovávání musí být schopné s parametry gclid této délky pracovat. Abyste ověřili, zda vaše webové stránky nebudou dlouhé parametry gclid zkracovat, zopakujte výše uvedený postup odstraňování problémů s touto hodnotou: gclid=TeSter-123-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-abcdefghijklmnopqrstuvwxyz-0123456789-AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl.

Pokud vám příklady v tomto článku nenabízejí vhodné řešení, můžete zkusit místo automatického značkování Google Ads použít měření vlastních kampaní.

Dochází-li k nesrovnalostem mezi počty kliknutí a návštěv, můžete zkusit problémy identifikovat a vyřešit pomocí nástroje pro odstraňování problémů s počty kliknutí a návštěv.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false