Özel Rapor neden oturum sayısından daha fazla kullanıcı gösterir?

Bir sayfanın görüntülendiği oturum sayısını görmek için Oturumlar yerine Benzersiz Sayfa Görüntülemeleri'ni kullanın.

Bir bakışta

Sayfa düzeyinde bir boyut kullanıyorsanız (Sayfa ya da Sayfa Başlığı gibi) ya da özel bir raporda Saat boyutunu kullanıyorsanız, Kullanıcı sayısı Oturum sayısından daha büyük olabilir.

Belli bir sayfanın görüntülendiği oturum sayısını görmek için, Oturumlar yerine Benzersiz Sayfa Görüntülemeleri metriğini kullanın.

Ayrıntı

1. Senaryo: Bir sayfa seviyesi boyutu kullanırken

Sayfa seviyesi boyutları içeren (Sayfa, Sayfa Başlığı, ya da sayfa seviyesi özel değişkeni gibi) bir özel rapor oluşturduğunuzda, Kullanıcılar Oturumlar'dan daha fazla olabilir. Bu durum, Oturumlar herhangi bir sayfa seviyesi boyutuyla birleştirirken ortaya çıkabilir çünkü Oturumlar oturumun ilk isabetiyle ilişkilidir ve buna göre artırılır.

Kullanıcılar, yalnızca belli bir sayfa ya da sayfa grubunu dahil etmek üzere bir özel rapor filtresi uyguladığınızda da Oturumlar'dan fazla çıkabilir.

Genel bir kural olarak, Oturumlar'ı belli bir sayfa seviyesi boyutuyla birleştirdiğinizde Oturumlar Girişler'e karşılık gelir. Ancak bazı durumlarda Girişler ile Oturumlar arasında ufak tutarsızlıklar olabilir. Girişler aynı zamanda bir sayfa olan oturum için ilk isabet sayımı yaparken, Oturumlar Etkinlik ve işlem gibi diğer isabet türleri de dahil olacak şekilde oturum için ilk isabetleri yakalar.

İki farklı kullanıcıdan iki farklı oturum örneği:

1. Oturum:

 • Kullanıcı A Sayfasına girer
 • Kullanıcı B sayfasına gider
 • Kullanıcı A sayfasına geri gider
 • Oturum sonu

2. Oturum

 • Kullanıcı C Sayfasına girer
 • Kullanıcı B sayfasına gider
 • Oturum sonu

Özet

 • A Sayfası: 2 Sayfa Görüntüleme, 1 Oturum, 1 Benzersiz Sayfa Görüntüleme, 1 Kullanıcı, 1 Giriş
 • B Sayfası: 2 Sayfa Görüntüleme, 0 Oturum, 2 Benzersiz Sayfa Görüntüleme, 2 Kullanıcı, 0 Giriş
 • C Sayfası: 1 Sayfa Görüntüleme, 1 Oturum, 1 Benzersiz Sayfa Görüntüleme, 1 Kullanıcı, 1 Giriş
 • Toplam: 5 Sayfa Görüntüleme, 2 Oturum, 4 Benzersiz Sayfa Görüntüleme, 2 Kullanıcı, 2 Giriş

Birinci oturumda A sayfası bir oturum alırken, oturumun ilk isabeti olmadığından B sayfası almıyor. Aynı şekilde, ikinci oturumda yalnızca C sayfası oturum alıyor.

Bu senaryoda, kaç oturumda belli bir sayfaya yönelik görüntüleme gerçekleştiğini görmek üzere Oturumlar yerine Benzersiz Sayfa Görüntülemeleri metriğini kullanın.

2. Senaryo: Saat boyutunu kullanırken

Oturumlar ve Kullanıcılar ile Saat ya da Günün Saati'ni kullanan bir özel rapor, belli bir saat için oturumlardan daha fazla kullanıcı gösterebilir. Oturum süresi birkaç saati kapsıyorsa, oturum için yalnızca ilk saat boyunca sayım yapılır ancak kullanıcı sayımı oturumun etkin olduğu saat başına yapılır. Örneğin, bir oturum 8:50'de başlar ve 9:10'da biterse kullanıcı saat 8'den 9'a kadar atanır, böylece 8'e bir oturum ve 9'a sıfır oturum düşer. Bu nedenle, saat dokuzda bir kullanıcı ve sıfır oturum olacaktır.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?