Därför visar en anpassad rapport fler användare än sessioner

Använd Unika sidvisningar i stället för Sessioner när du vill se antalet sessioner där en viss sida visades.

Översikt

Om du använder en dimension på sidnivå, (som Sida eller Sidrubrik) eller dimensionen Timme i en anpassad rapport, kan det visas fler Användare än Sessioner.

Om du vill registrera antalet sessioner där en viss sida visades, ska du använda mätvärdet Unika sidvisningar i stället för Sessioner.

I detalj

Scenario 1: När du använder en dimension på sidnivå

Om du skapar en anpassad rapport som innehåller dimensioner på sidnivå (som Sida eller Sidrubrik) eller en anpassad variabel på sidnivå, kan det hända att värdet i Användare blir större än värdet i Sessioner. Detta kan inträffa när du kombinerar Sessioner med en dimension på sidnivå, eftersom värdet i Sessioner är kopplat till och räknas upp för den första träffen under sessionen.

Dessutom kan det hända att värdet i Användare blir större än värdet i Sessioner om du använder ett anpassat rapportfilter som medför att bara en viss sida eller grupp sidor tas med i räkningen.

Som tumregel motsvarar Sessioner mätvärdet Ingångar när Sessioner kombineras med en dimension på sidnivå. I vissa fall kan det emellertid bli en mindre avvikelse mellan Ingångar och Sessioner. Ingångar räknar den första träffen under sessionen som utgörs av en sida. Sessioner räknar den första träffen under sessionen, som kan vara en händelse, transaktion eller annan typ av träff.

Här följer ett exempel med två sessioner från två olika användare:

Session 1:

 • Användaren kommer till sida A
 • Användaren navigerar till sida B
 • Användaren navigerar tillbaka till sida A
 • Slut på sessionen

Session 2:

 • Användaren kommer till webbplatsen på sida C
 • Användaren navigerar till sida B
 • Slut på sessionen

Översikt

 • Sida A: 2 sidvisningar, 1 session, 1 unik sidvisning, 1 användare, 1 ingång
 • Sida B: 2 sidvisningar, 0 session, 2 unika sidvisningar, 2 användare, 0 ingång
 • Sida C: 1 sidvisning, 1 session, 1 unik sidvisning, 1 användare, 1 ingång
 • Summa: 5 sidvisningar, 2 sessioner, 4 unika sidvisningar, 2 användare, 2 ingångar

I session 1 får sida A en session. Det får inte sida B, eftersom den inte var den första träffen under sessionen. På samma sätt gäller, att under session 2 får bara sida C en session.

I det här scenariot bör du använda Unika sidvisningar i stället för Sessioner om du vill se hur många sessioner som inbegrep en visning av den aktuella sidan.

Scenario 2: När du använder dimensionen Timme

En anpassad rapport som kombinerar Timme eller Timme på dagen med Sessioner och Användare kan visa fler användare än sessioner under en given timme. Om en session sträcker sig över flera timmar, räknas bara den första timmen, men användaren räknas varje timme som sessionen är aktiv. Om en session till exempel inleds kl. 8.50 och slutar kl. 9.10, registreras en användare kl. 8.00 och 9.00, men ingen session registreras kl. 9.00. Därför visas det en användare men inga sessiokl. 9.00.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?