Ten artykuł dotyczy usługi Universal Analytics, która wkrótce zostanie wycofana. Musisz przenieść ustawienia usługi w Universal Analytics do Google Analytics 4. Jeśli tego nie zrobisz, 1 lipca 2023 r. (1 lipca 2024 r. w przypadku usług w Analytics 360) zaczniesz tracić dane. Dowiedz się, jak przenieść ustawienia.

Dlaczego raport niestandardowy rejestruje więcej użytkowników niż sesji

Używanie unikalnych odsłon zamiast sesji, by sprawdzić liczbę sesji, podczas których została wyświetlona dana strona.

W skrócie

Jeśli używasz w niestandardowym raporcie wymiaru na poziomie strony (np. Strona lub Tytuł strony) albo wymiaru Godzina, możesz czasami zauważyć, że liczba użytkowników przekracza liczbę sesji.

Aby zmierzyć liczbę sesji, w których została wyświetlona dana strona, skorzystaj z parametru Unikalne odsłony, a nie z parametru Sesje.

Szczegółowo

Scenariusz 1: wymiar na poziomie strony

Jeśli utworzysz raport niestandardowy z wymiarami na poziomie strony (np. Strona, Tytuł strony lub niestandardowa zmienna na poziomie strony), liczba użytkowników może przekraczać liczbę sesji. Może to nastąpić w przypadku połączenia sesji z dowolnym wymiarem na poziomie strony, ponieważ liczba sesji jest zwiększana w zależności od pierwszego działania następującego w ramach sesji.

Liczba użytkowników może być też większa od liczby sesji, jeśli zastosujesz do niestandardowego raportu filtr, który uwzględnia tylko określoną stronę lub grupę stron.

Zapamiętaj jako ogólną regułę, że gdy wyświetlasz liczbę sesji z użyciem wymiaru na poziomie strony, liczba sesji odpowiada liczbie wejść. W niektórych przypadkach mogą jednak występować niewielkie rozbieżności między liczbą wejść a liczbą sesji. Liczba wejść jest określana przez zliczanie w ramach sesji pierwszych działań będących stronami, podczas gdy liczba sesji wskazuje liczbę wszystkich pierwszych działań w ramach sesji, nawet jeśli są one zdarzeniami, transakcjami czy też działaniami innego rodzaju.

Oto przykład dwóch sesji dwóch różnych użytkowników:

Sesja 1:

 • Użytkownik wyświetla stronę A
 • Użytkownik przechodzi do strony B
 • Użytkownik wraca do strony A
 • Koniec sesji

Sesja 2:

 • Użytkownik wyświetla stronę C
 • Użytkownik przechodzi do strony B
 • Koniec sesji

Podsumowanie

 • Strona A: 2 odsłony, 1 sesja, 1 unikalna odsłona, 1 użytkownik, 1 wejście
 • Strona B: 2 odsłony, 0 sesji, 2 unikalne odsłony, 2 użytkowników, 0 wejść
 • Strona C: 1 odsłona, 1 sesja, 1 unikalna odsłona, 1 użytkownik, 1 wejście
 • Łącznie: 5 odsłon, 2 sesje, 4 unikalne odsłony, 2 użytkowników, 2 wejścia

W przypadku sesji 1 stronie A zalicza się sesja, podczas gdy stronie B – nie, bo jej odsłona nie była pierwszym działaniem w ramach sesji. Podobnie w przypadku sesji 2 tylko stronie C zalicza się sesja.

W tym scenariuszu należy zamiast liczby sesji użyć liczby unikalnych odsłon, by określić w ilu sesjach nastąpiło wyświetlenie danej strony.

Scenariusz 2: wymiar Godzina

Raport niestandardowy, który łączy dane godzin lub pór dnia z sesjami i użytkownikami, może pokazać więcej użytkowników niż sesji dla danej godziny. Jeżeli sesja trwa wiele godzin, zostanie zaliczona tylko dla pierwszej godziny, natomiast liczba użytkowników będzie zwiększana o jeden dla każdej godziny trwania sesji. Jeśli na przykład sesja zaczyna się o 8:50, a kończy o 9:10, godziny 8:00 i 9:00 będą miały zaliczone po jednym użytkowniku, godzinie 8:00 przypadnie w udziale jedna sesja, a godzinie 9:00 – zero sesji. Dlatego godzina 9:00 będzie miała jednego użytkownika, ale zero sesji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
false
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
69256