מדוע דוח מותאם אישית מציג יותר משתמשים מפעילויות באתר

כדי לראות את מספר הפעילויות באתר שבהן הייתה צפייה בדף, השתמש בערך צפיות ייחודיות בדף במקום בערך פעילויות באתר.

בקצרה

אם אתה משתמש במאפיין ברמת הדף (כגון דף או כותרת דף) או במאפיין שעה בדוח מותאם אישית, ייתכן שהספירה של משתמשים תהיה גבוהה מהספירה של פעילויות באתר.

כדי לדווח על מספר הפעילויות באתר שבהן דף מסוים נצפה, השתמש בערך צפיות ייחודיות בדף במקום בערך פעילויות באתר.

הסבר מפורט

תרחיש 1: בעת שימוש במאפיין ברמת הדף

אם אתה יוצר דוח מותאם אישית שמכיל מאפיינים ברמת הדף (כגון 'דף', 'כותרת דף') או במשתנה מותאם אישית ברמת הדף, ייתכן שהערך משתמשים יהיה גבוה מהערך פעילויות באתר. מצב זה יכול להתרחש כשמשלבים את הערך פעילויות באתר עם מאפיין ברמת הדף, מפני שהערך פעילויות באתר מתווסף להתאמה הראשונה של הפעילות באתר ומשויך אליה.

כמו כן, ייתכן שהספירה של משתמשים תהיה גבוהה מהספירה של פעילויות באתר אם אתה מחיל מסנן על דוח מותאם אישית, כך שיכלול רק דף מסוים או קבוצה מסוימת של דפים.

ככלל, הערך פעילויות באתר תואם את הערך כניסות כשמשלבים את פעילויות באתר עם מאפיין ברמת הדף. עם זאת, במקרים מסוימים ייתכן שתהיה אי-התאמה קלה בין כניסות לבין פעילויות באתר. בספירה של כניסות נספרת ההתאמה הראשונה של הפעילות באתר שהיא גם דף, בעוד שבספירה של פעילויות באתר נספרת ההתאמה הראשונה של הפעילות באתר, גם אם היא אירוע, עסקה או התאמה מסוג אחר.

הנה דוגמה לשתי פעילויות באתר משני משתמשים שונים:

פעילות מס' 1 באתר:

 • המשתמש נכנס לדף א'
 • המשתמש מנווט לדף ב'
 • המשתמש חוזר לדף א'
 • סיום הפעילות באתר

פעילות מס' 2 באתר:

 • המשתמש נכנס לדף ג'
 • המשתמש מנווט לדף ב'
 • סיום הפעילות באתר

סיכום

 • דף א': 2 צפיות בדף, פעילות אחת באתר, צפייה ייחודית אחת בדף, משתמש אחד, כניסה אחת
 • דף ב': 2 צפיות בדף, 0 פעילויות באתר, 2 צפיות ייחודיות בדף, 2 משתמשים, 0 כניסות
 • דף ג': צפייה אחת בדף, פעילות אחת באתר, צפייה ייחודית אחת בדף, משתמש אחד, כניסה אחת
 • סה"כ: 5 צפיות בדף, 2 פעילויות באתר, 4 צפיות ייחודיות בדף, 2 משתמשים, 2 כניסות

בפעילות 1 באתר, דף א' מקבל ספירה של פעילות באתר בניגוד לדף ב'. הסיבה לכך היא שזו לא ההתאמה הראשונה של הפעילות באתר. באופן דומה, בפעילות 2 באתר, רק דף ג' מקבל ספירה של פעילות באתר.

בתרחיש זה השתמש בערך צפיות ייחודיות בדף במקום בערך פעילויות באתר כדי לראות כמה פעילויות באתר כללו צפייה בדף הספציפי.

תרחיש 2: בעת שימוש במאפיין שעה

דוח מותאם אישית המשלב את הערכים שעה או שעה ביום עם הערכים פעילויות באתר ומשתמשים, עשוי להציג יותר משתמשים מפעילויות באתר בשעה מסוימת. אם פעילות באתר נמשכת על פני מספר שעות, היא תיספר עבור השעה הראשונה בלבד אך המשתמש ייספר עבור כל שעה שבה הפעילות באתר הייתה פעילה. לדוגמה, אם פעילות באתר מתחילה בשעה 08:50 ומסתיימת בשעה 09:10, משתמש ייספר בשעה 8 ובשעה 9, פעילות אחת באתר תיספר בשעה 8 ואפס פעילויות באתר ייספרו בשעה 9. לכן, בשעה 9 ייספר משתמש אחד ואפס פעילויות באתר.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?