Maliyet verileri ve Model Karşılaştırma Aracı

İçe aktarılan maliyet verilerini ilişkilendirme modelleme ile analiz edin.

Google Ads maliyet verilerinizi veya diğer maliyet verilerinizi Analytics hesabınıza aktardıysanız, bu verileri Model Karşılaştırma Aracı'ndaki ek sütunlarda görebilirsiniz. Maliyet verilerini içe aktarmadıysanız sütunlar görünmez. Harcama sütununda, seçmiş olduğunuz tarih aralığına ait toplam harcamayı görürsünüz.

Seçmiş olduğunuz her bir ilişkilendirme modelinin maliyet verileri metriğini görüntülemek için, tablodaki metrik açılır seçicisinden Dönüşümler ve EBM'yi veya Dönüşüm Değeri ve ROAS'ı (Reklam Harcamasının Getirisi) seçin. EBM (edinme başına maliyet), kanal Harcamasının, belirli bir model altında bir kanalla ilişkilendirilen dönüşümlerin sayısına bölünmesiyle hesaplanır. ROAS (reklam harcamasının getirisi), Dönüşüm Değeri'nin (E-ticaret Geliri veya Hedef Değeri'ne göre) kanal Harcamasına bölünmesiyle hesaplanır.

Değişim yüzdesi sütununda, seçili metriğin ilişkilendirme modelleri arasındaki değişim yüzdesini görürsünüz. ROAS, Dönüşüm Değeri'ne göre hesaplanan bir metrik olduğundan, modeller arasındaki değişim yüzdesi Dönüşüm Değeri'ninkiyle aynıdır ve tabloda gösterilmez.

Değişim yüzdesi sütunundaki her bir sayısal yüzdenin yanında bir simge bulunur:

  • Gri nokta, referans ve karşılaştırma modeli arasında hiçbir değişim saptanamadığını, yani iki modelin, pazarlama etkinliği için aynı şekilde değerleme yaptığını gösterir.
  • Yukarı ok, referans modelin değerlemesinden pozitif yönde bir kayma olduğunu gösterir.
  • Aşağı ok, referans modelin değerlemesinden negatif yönde bir kayma olduğunu gösterir.

Ayrıca, ilişkilendirme modelleri arasındaki farkın mutlak değeri %10 veya daha fazlaysa, oklar kaymanın uygun olup olmadığını göstermek için renklendirilir.

  • Yeşil, karşılaştırma modelinin lehine bir kayma (ör. karşılaştırma modelinde EBM'de bir azalma) olduğunu gösterir. Dönüşüm sayısındaki artış da yeşil okla gösterilir.
  • Kırmızı, referans modelin lehine bir kayma (ör. karşılaştırma modelinde EBM'de bir artış) olduğunu gösterir.

Tabloda girişlerindeki "0" ve "—" ifadelerinin anlamı

Harcama ve Dönüşümler sütunlarda hem "0" hem de "—" (uzun çizgi) görünebilir.

Spend sütunu

  • "0,00 TL": Belirli bir kanal, kaynak, aracı, anahtar kelime vb. için maliyet verileri mevcuttur ancak seçili tarih aralığı için toplam harcama 0 TL'dir.
  • "—": Maliyet verileri mevcut değildir (ör. maliyet verilerini yüklemediyseniz veya Yönlendirmeler gibi, maliyeti olmayan bir kanal söz konusuysa).

Dönüşümler sütunu

  • "0,00": Seçili ilişkilendirme modeli, istenen tarih aralığı için söz konusu tablo girişine dönüşüm kredisi vermemektedir.
  • "—": Söz konusu tablo girişi için dönüşüm yolu verileri mevcut değildir.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?