Údaje o nákladoch a nástroj na porovnávanie modelov

Analyzujte importované údaje o nákladoch pomocou atribučných modelov.

Ak ste importovali svoje údaje o nákladoch služby Google Ads alebo iné údaje o nákladoch do svojho účtu Analytics, môžete tieto údaje zobraziť v ďalších stĺpcoch v nástroji na porovnávanie modelov. Ak ste neimportovali žiadne údaje o nákladoch, stĺpce sa nezobrazia. Celkové náklady za zvolený rozsah dátumov sa zobrazia v stĺpci Výdavky.

Ak chcete zobraziť príslušné metriky údajov o nákladoch pre každý vybratý atribučný model, v rozbaľovacej ponuke metrík v tabuľke vyberte položku Konverzie a CZA alebo Hodnota konverzie a návratnosť výdavkov na inzerciu (ROAS). CZA (cena za akvizíciu) sa vypočíta vydelením výdavkov kanála počtom konverzií pripísaných kanálu patriacemu ku konkrétnemu modelu. ROAS (návratnosť výdavkov na inzerciu) sa vypočíta vydelením hodnoty konverzie (na základe výnosov z elektronického obchodu alebo hodnoty cieľa) výdavkami kanála.

V stĺpci % zmeny sa zobrazuje percento, ktorým sa vybraná metrika líši v jednotlivých atribučných modeloch. Keďže návratnosť výdavkov na inzerciu (ROAS) je metrika vypočítaná na základe hodnoty konverzie, jej % zmeny medzi modelmi je rovnaké ako pri hodnote konverzie a v tabuľke sa nezobrazuje.

Vedľa každej číselnej hodnoty v stĺpci % zmeny sa nachádza symbol:

  • Sivá bodka naznačuje, že nedošlo k žiadnej identifikovateľnej zmene medzi referenčným a porovnávaným modelom, čo znamená, že oba modely zhodnocujú marketingové aktivity rovnakým spôsobom.
  • Šípka nahor naznačuje kladný posun v porovnaní s hodnotami referenčného modelu.
  • Šípka nadol naznačuje záporný posun v porovnaní s hodnotami referenčného modelu.

Ak absolútna hodnota rozdielu medzi atribučnými modelmi predstavuje desať alebo viac percent, šípky sú farebne odlíšené a signalizujú tak, či ide o priaznivý posun.

  • Zelená označuje posun v prospech porovnávaného modelu, napr. zníženie CZA v porovnávanom modeli. Zvýšenie počtu konverzií bude tiež indikované zelenou farbou.
  • Červená označuje posun v prospech referenčného modelu, napr. zvýšenie CZA v porovnávanom modeli.

Význam hodnôt „0“ a „—“ v tabuľke

V stĺpcoch Výdavky a Konverzie sa môžu zobrazovať aj hodnoty „0“ a „—“.

Stĺpec Výdavky

  • „$0.00“: údaje o nákladoch sú k dispozícii pre daný kanál, zdroj, médium, kľúčové slovo atď., ale celkové výdavky za vybratý rozsah dátumov sú nulové.
  • „—“: údaje o nákladoch nie sú k dispozícii, napríklad ak ste nenahrali údaje o nákladoch alebo ak ide o kanál bez nákladov, ako napríklad Sprostredkovania.

Stĺpec Konverzie

  • „0,00“: vybratý atribučný model nepripisuje danej položke tabuľky žiadne zásluhy za konverziu za požadovaný rozsah dátumov.
  • „—“: údaje konverznej cesty nie sú pre danú položku tabuľky k dispozícii.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?