Datele de cost și Instrumentul de comparare a modelelor

Analizați datele de cost importate cu modele de atribuire.

Dacă ați importat datele de cost Google Ads sau alte date de cost în contul Analytics, datele respective vor apărea în coloanele suplimentare din Instrumentul de comparare a modelelor. Dacă nu ați importat nicio dată de cost, coloanele nu vor apărea. În coloana Cheltuieli, vor apărea cheltuielile totale pentru intervalul de date selectat.

Alegeți fie Conversii și CPA, fie Valoarea conversiei și rentabilitatea cheltuielilor publicitare din selectorul drop-down de valori din tabel pentru a afișa valorile corespunzătoare ale costurilor de date pentru fiecare model de atribuire selectat. Valoarea CPA (cost pe achiziție) este calculată prin împărțirea Cheltuielilor pentru canal la numărul de conversii atribuit unui canal dintr-un anumit model. Rentabilitatea cheltuielilor publicitare se calculează prin împărțirea valorii conversiilor (pe baza venitului din comerțul electronic sau a valorii obiectivelor) la Cheltuielile pentru canalul respectiv.

În coloana Modificare procentuală, va apărea procentajul prin care diferă valoarea selectată față de modelele de atribuire. Întrucât rentabilitatea cheltuielilor publicitare este o valoare calculată pe baza valorii conversiilor, modificarea procentuală a acesteia de la un model la altul este identică cu cea a valorii conversiilor și nu apare în tabel.

Fiecare procent din coloana Modificare procentuală este însoțit de un simbol:

  • un punct gri indică faptul că nu există o modificare ce se poate identifica între modelul de referință și modelul comparat, adică, cele două modele apreciază activitatea de marketing în același fel;
  • o săgeată în sus indică o schimbare pozitivă față de valoarea modelului de referință;
  • o săgeată în jos indică o schimbare negativă față de valoarea modelului de referință.

Dacă valoarea absolută a diferenței dintre modelele de atribuire este de 10% sau mai mare, săgețile sunt și colorate pentru a indica dacă schimbarea este sau nu favorabilă.

  • Verde indică o schimbare în favoarea modelului comparat, de ex., o reducere a valorii CPA în modelul comparat. Creșterea numărului de conversii este indicată, de asemenea, printr-o săgeată verde.
  • Roșu indică o schimbare în favoarea modelului de referință, de ex., o creștere a valorii CPA aferente modelului comparat.

Semnificația valorii „0” și a caracterului „—” în intrările din tabel

Atât valoarea „0”, cât și caracterul „—” (linie de dialog) pot apărea în coloanele Cheltuieli și Conversii.

Coloana Cheltuieli

  • „0,00 RON”: datele de cost sunt disponibile pentru un canal, o sursă, o modalitate, un cuvânt cheie etc. specificate, dar cheltuielile totale pentru intervalul de date selectat sunt 0 RON.
  • „—”: datele de cost nu sunt disponibile, de ex., dacă nu ați încărcat date de cost sau dacă este un canal fără costuri, cum ar fi Recomandări.

Coloana Conversii

  • „0,00”: modelul de atribuire selectat nu oferă merit pentru conversie în intrarea de tabel respectivă pentru intervalul de date solicitat.
  • „—”: datele din calea spre conversie nu sunt disponibile pentru intrarea respectivă din tabel.
A fost util?
Cum putem să îmbunătățim această pagină?