Ten artykuł dotyczy usługi Universal Analytics. Jeśli korzystasz z nowej wersji Google Analytics, zapoznaj się z artykułem dotyczącym usług Google Analytics 4 w Centrum pomocy.

Dane o kosztach i Narzędzie porównywania modeli

Analizuj zaimportowane dane o kosztach za pomocą modelu atrybucji.

Jeśli do Twojego konta Analytics zostały zaimportowane dane o kosztach Google Ads lub inne dane o kosztach, będą one widoczne w dodatkowych kolumnach w Narzędziu porównywania modeli. Jeżeli dane o kosztach nie zostały zaimportowane, kolumny te nie będą widoczne. Kolumna Wydatki przedstawia łączne wydatki w wybranym przez Ciebie zakresie dat.

Wybierz Konwersje i CPA lub Wartość konwersji i ROAS w menu wyboru danych w tabeli, by wyświetlić dane o kosztach dla każdego wybranego przez Ciebie modelu atrybucji. CPA (koszt pozyskania) jest obliczony przez podzielenie wydatków w kanale przez liczbę konwersji przypisanych do kanału w określonym modelu. ROAS (zwrot z nakładów na reklamę) to iloraz wartości konwersji (na podstawie przychodów z e-commerce lub wartości celu) i wydatków na dany kanał.

Kolumna % zmiany przedstawia odsetek rozbieżności wybranego wskaźnika w różnych modelach odniesień. ROAS jest wyliczany na podstawie wartości konwersji, dlatego jego procent zmiany w różnych modelach jest taki sam jak odsetek zmiany wartości konwersji i nie przedstawiamy go w tabeli.

Obok każdej wartości procentowej w kolumnie % zmiany znajduje się symbol:

  • Szara kropka wskazuje brak zauważalnej zmiany między modelem odniesienia a modelem porównania, tzn. oba modele tak samo wyceniają działanie marketingowe.
  • Strzałka w górę wskazuje dodatnią zmianę wyceny w stosunku do modelu odniesienia.
  • Strzałka w dół wskazuje ujemną zmianę wyceny w stosunku do modelu odniesienia.

Jeśli bezwzględna różnica między modelami przypisania wynosi co najmniej 10%, strzałki są także pokolorowane. Kolor wskazuje, czy zmiana jest pożądana.

  • Kolor zielony oznacza zmianę na korzyść modelu porównania, tzn. spadek CPA w modelu porównania. Wzrost liczby konwersji także jest ilustrowany zieloną strzałką.
  • Kolor czerwony oznacza zmianę na korzyść modelu odniesienia, tzn. wzrost CPA w modelu porównania.

Znaczenie znaków „0” i „—” w tabeli

W kolumnach Wydatki i Konwersje mogą pojawić się znaki „0” i „—” (długi myślnik).

Kolumna Wydatki

  • „0,00 PLN”: dane o kosztach są dostępne dla danego kanału, źródła, medium, słowa kluczowego itp., ale łączne wydatki dla wybranego zakresu wynoszą 0 PLN.
  • „—”: dane o kosztach są niedostępne, np. jeśli nie zostały przesłane lub jest to kanał bez kosztów, taki jak Odesłania.

Kolumna Konwersje

  • „0.00”: wybrany model atrybucji nie przypisuje udziału w konwersji tego wpisu w tabeli dla żądanego zakresu dat.
  • „—”: dane ścieżki konwersji są niedostępne dla tego wpisu w tabeli.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false