Kostnadsdata og verktøyet for sammenligning av modeller

Analysér importerte kostnadsdata ved hjelp av attribusjonsmodellering.

Hvis du har importert Google Ads-kostnadsdataene dine eller andre kostnadsdata i Analytics-kontoen din, er disse dataene oppført i ekstra kolonner i verktøyet for sammenligning av modeller. (Disse kolonnene vises ikke hvis du ikke har importert kostnadsdata.) I Kostnader-kolonnen ser du de samlede kostnadene for datoperioden du har valgt.

Velg enten Konverteringer og CPA eller Konverteringsverdi og avkastning på annonseringsutgifter (ROAS) i rullegardinmenyen for valg av beregninger i tabellen for å se beregninger av kostnadsdataverdier for hver enkelt attribusjonsmodell du har valgt. CPA (kostnad per kjøp) beregnes ved å dele de samlede kostnadene på antallet konverteringer som er tilknyttet en kanal under en bestemt modell. ROAS (avkastning på annonseringsutgifter) beregnes ved å dele konverteringsverdien (basert på netthandelsinntekt eller målverdi) på kostnadene for kanalen.

I % endring-kolonnen kan du se variasjonen i prosent for beregningen som er valgt, ved bruk av de ulike attribusjonsmodellene. Ettersom ROAS er basert på konverteringsverdien, er den prosentvise endringen for de ulike modellene identisk med konverteringsverdien og vises ikke i tabellen.

Ved siden av hver enkelt prosentverdi i % endring-kolonnen er det oppført et symbol:

  • En grå prikk angir at det ikke er identifisert noen endring mellom referanse- og sammenligningsmodellen. De to modellene gir altså samme anslag for markedsføringsaktiviteten.
  • Pil opp angir en positiv endring i forhold til anslaget i referansemodellen.
  • Pil ned angir en negativ endring i forhold til anslaget i referansemodellen.

Hvis forskjellen i absolutt verdi mellom attribusjonsmodellene er ti prosent eller større, har pilene også farger som forteller om endringen er positiv eller ikke.

  • Grønt angir en endring til fordel for sammenligningsmodellen, f.eks. redusert CPA i sammenligningsmodellen. En økning i antallet konverteringer angis også med en grønn pil.
  • Rødt angir en endring til fordel for referansemodellen, f.eks. økt CPA i sammenligningsmodellen.

Betydningen av «0» og «—» i tabelloppføringer

Både «0» og «—» (em dash) kan bli vist i Kostnader- og Konverteringer-kolonnen.

Kostnader-kolonnen

  • «NOK 0,00»: Kostnadsdata er tilgjengelig for en gitt kanal, kilde, medium, søkeord osv., men de totale kostnadene for den valgte datoperioden er NOK 0.
  • «—»: Kostnadsdata er utilgjengelig (f.eks. fordi du ikke har lastet opp kostnadsdata), eller det gjelder en kanal uten kostnader (f.eks. Henvisninger).

Konverteringer-kolonnen

  • «0,00»: Denne attribusjonsmodellen gir ingen konverteringskreditt til denne tabelloppføringen for den aktuelle datoperioden.
  • «—»: Konverteringstraktdata er utilgjengelig for denne tabelloppføringen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?