Költségadatok és a Modell-összehasonlító eszköz

Importált költségadatok elemzése hozzárendelési modellezéssel.

Ha importálta Google Ads-költségadatait vagy egyéb költségadatait a Analytics-fiókjába, az adatok a Modell-összehasonlító eszközben további oszlopokban jelennek meg. Ha nem importált költségadatokat, ezek az oszlopok nem jelennek meg. A Kiadás oszlopban megtekintheti a kiválasztott dátumtartományra vonatkozó teljes kiadását.

A mutató legördülő választójából válassza a Konverzió és CPA vagy a Konverziós érték és ROAS lehetőséget a kiválasztott hozzárendelési modellekhez tartozó költségadat-mutatók megjelenítéséhez. A CPA (ügyfél-szerzésenkénti költség) kiszámításához a csatorna Kiadásait el kell osztani az egyes csatornákhoz az adott modelleken belül érvényes konverziók számával. A ROAS (hirdetési költségek megtérülése) kiszámításához a konverziós értéket (E-kereskedelmi bevétel vagy Célérték) el kell osztani a csatorna kiadásaival.

A %-os változás oszlopban megjelenő százalékos érték a kiválasztott mutató eltéréseit mutatja a különböző hozzárendelési modellekben. Mivel a ROAS a konverziós érték alapján kiszámított mutató, a különböző modellek közötti százalékos változása megegyezik a konverziós értékkel, így nem jelenik meg a táblázatban.

Az egyes százalékértékek mellett a % változás oszlopban egy-egy szimbólum látható:

  • A szürke pont azt jelzi, hogy nincs azonosítható változás a referencia és az összehasonlító modell között, azaz a két modell azonos módon értékeli a marketingtevékenységet.
  • A felfelé nyíl pozitív elmozdulást jelez a referenciamodell értékétől.
  • A lefelé nyíl negatív elmozdulást jelez a referenciamodell értékétől.

Ha a hozzárendelési modellek közötti különbség abszolút értéke 10% vagy nagyobb, a nyilak színesek lesznek, és a színek azt jelzik, hogy az elmozdulás kedvező-e.

  • A zöld az összehasonlító modell számára kedvező elmozdulást jelez, azaz a CPA csökkenését az összehasonlító modell alatt. A konverziók számának növekedését is egy zöld nyíl jelzi.
  • A piros a referenciamodell számára kedvező elmozdulást jelez, azaz a CPA növekedését az összehasonlító modell alatt.

A „0” és a „—” jelentése táblázatbejegyzésekben

A „0” és a „—” (nagykötőjel) egyaránt megjelenhet a Kiadás és a Konverziók oszlopban.

A Kiadás oszlop

  • „0,00 USD”: van elérhető költségadat adott csatornához, forráshoz, médiumhoz, kulcsszóhoz stb. de a kiválasztott dátumtartomány teljes kiadása 0 USD.
  • "—": nincs elérhető költségadat, ha például nem töltött fel költségadatokat vagy a csatorna nem rendelkezik költséggel, például a Hivatkozók esetén.

A Konverziók oszlop

  • "0,00": a kiválasztott hozzárendelési modell nem ad konverziós jóváírást annak a táblának a kiválasztott dátumtartományban.
  • "—": konverziósútvonal-adatok nem érhetők az adott táblabejegyzéshez.
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?