Αυτό το άρθρο αφορά στο Universal Analytics. Αν χρησιμοποιείτε την επόμενη γενιά του Google Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιοκτησίες του Google Analytics 4 αυτού του Κέντρου βοήθειας.

Δεδομένα κόστους και το Εργαλείο σύγκρισης μοντέλων

Αναλύστε εισηγμένα δεδομένα κόστους με τη μοντελοποίηση απόδοσης.

Αν έχετε εισαγάγει τα δεδομένα κόστους σας στο Google Ads ή άλλα δεδομένα κόστους στο λογαριασμό σας στο Analytics, μπορείτε να δείτε τα συγκεκριμένα δεδομένα σε επιπλέον στήλες στο Εργαλείο σύγκρισης μοντέλων. Αν δεν έχετε εισαγάγει δεδομένα κόστους, οι στήλες δεν θα εμφανιστούν. Στη στήλη Δαπάνες, θα δείτε τις συνολικές δαπάνες για το εύρος ημερομηνιών που έχετε επιλέξει.

Επιλέξτε Μετατροπές και CPA ή Τιμή μετατροπής και Απόδοση Διαφημιστικής Επένδυσης (ROAS) από τον επιλογέα αναπτυσσόμενου μενού μετρήσεων στον πίνακα, για εμφάνιση των αντίστοιχων μετρήσεων δεδομένων κόστους για κάθε μοντέλο απόδοσης που έχετε επιλέξει. Το CPA (κόστος ανά απόκτηση) υπολογίζεται διαιρώντας τη Δαπάνη του καναλιού με τον αριθμό των μετατροπών που αποδίδονται σε κάποιο κανάλι σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Η ROAS (απόδοση διαφημιστικής επένδυσης) υπολογίζεται διαιρώντας την Τιμή μετατροπής (με βάση τα Έσοδα ηλεκτρονικού εμπορίου ή την Τιμή στόχου) με τη Δαπάνη του καναλιού.

Στη στήλη Ποσοστιαία αλλαγή, εμφανίζεται το ποσοστό κατά το οποίο διαφέρει η επιλεγμένη μέτρηση στα μοντέλα απόδοσης. Επειδή η ROAS είναι μια μέτρηση που υπολογίζεται με βάση την Τιμή μετατροπής, η ποσοστιαία αλλαγή της μεταξύ των μοντέλων είναι η ίδια με εκείνη της Τιμής μετατροπής και δεν εμφανίζεται στον πίνακα.

Κάθε αριθμητικό ποσοστό στη στήλη Ποσοστιαία αλλαγή έχει ένα σύμβολο δίπλα του:

  • Η γκρι κουκκίδα υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει αλλαγή με δυνατότητα προσδιορισμού ανάμεσα στο μοντέλο αναφοράς και σύγκρισης. Δηλαδή, τα δύο μοντέλα αποτιμούν τη δραστηριότητα μάρκετινγκ με τον ίδιο τρόπο.
  • Το βέλος προς τα επάνω υποδεικνύει μια θετική μετατόπιση από την αποτίμηση του μοντέλου αναφοράς.
  • Το βέλος προς τα κάτω υποδεικνύει μια αρνητική μετατόπιση από την αποτίμηση του μοντέλου αναφοράς.

Αν η απόλυτη τιμή της διαφοράς ανάμεσα στα μοντέλα απόδοσης είναι 10% ή μεγαλύτερη, τα βέλη θα χρωματίζονται επίσης, προκειμένου να δείξουν αν η μετατόπιση είναι ευνοϊκή ή όχι.

  • Το πράσινο υποδεικνύει μετατόπιση προς όφελος του μοντέλου σύγκρισης, π.χ. μια μείωση του CPA σύμφωνα με το μοντέλο σύγκρισης. Μια αύξηση στον αριθμό των μετατροπών υποδεικνύεται επίσης με ένα πράσινο βέλος.
  • Το κόκκινο υποδεικνύει μια μετατόπιση προς όφελος του μοντέλου αναφοράς, π.χ. μια αύξηση του CPA σύμφωνα με το μοντέλο σύγκρισης.

Η σημασία των συμβόλων "0" και "—" στις καταχωρίσεις πίνακα

Τόσο το "0" όσο και το "—" (μακριά παύλα) μπορεί να εμφανιστούν στις στήλες Δαπάνη και Μετατροπές.

Στήλη Δαπάνη

  • "0,00 €": Τα δεδομένα κόστους διατίθενται για ένα δεδομένο κανάλι, πηγή, μέσο, λέξη-κλειδί, κ.λπ., αλλά η συνολική δαπάνη για το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών είναι 0 €.
  • "—": Τα δεδομένα κόστους δεν είναι διαθέσιμα, π.χ. αν δεν έχετε μεταφορτώσει δεδομένα κόστους ή αν πρόκειται για κανάλι χωρίς κόστος, όπως Παραπομπές.

Στήλη Μετατροπές

  • "0.00": Το επιλεγμένο μοντέλο απόδοσης δεν αποδίδει μετατροπές στη συγκεκριμένη καταχώριση πίνακα για το ζητούμενο εύρος ημερομηνιών.
  • "—": Τα δεδομένα διαδρομής μετατροπής δεν είναι διαθέσιμα για τη συγκεκριμένη καταχώριση πίνακα.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false