Omkostningsdata og værktøjet til modelsammenligning

Analysér importerede omkostningsdata med attributionsmodellering.

Hvis du har importeret dine Google Ads-omkostningsdata eller andre omkostningsdata i din Analytics-konto, kan du se disse data i ekstra kolonner i værktøjet til modelsammenligning. Hvis du ikke har importeret nogen omkostningsdata, vises kolonnerne ikke. I kolonnen Udgift kan du se den samlede udgift for det valgte datointerval.

Vælg enten Konverteringer og CPA eller Konverteringsværdi og ROAS på rullemenuen til valg af metrics i tabellen for at få vist de tilsvarende omkostningsdata-metrics for hver tilskrivningsmodel, du har valgt. CPA (pris pr. anskaffelse) beregnes ved at dividere udgiften til en kanal med det antal konverteringer, en kanal er blevet tilskrevet i henhold til en bestemt model. ROAS (Return on Advertising Spend (afkast af annonceudgifter)) beregnes ved at dividere konverteringsværdien (baseret på indtjening fra e-handel eller målværdi) med udgiften til kanalen.

I kolonnen Procentvis ændring kan du se den procentvise forskel mht. den valgte metric i de forskellige tilskrivningsmodeller. Da ROAS (Return on Advertising Spend) er en metric, der er beregnet ud fra konverteringsværdi, er den procentvise ændring fra model til model lig med konverteringsværdien, og denne metric vises derfor ikke i tabellen.

Der vises et symbol ud for hver af de numeriske procentangivelser i kolonnen Procentvis ændring:

  • En grå prik angiver, at der ikke er nogen mærkbar ændring fra referencemodellen til den model, der sammenlignes med, hvilket betyder, at markedsføringsaktiviteterne værdisættes på samme måde i de to modeller.
  • En pil, der peger opad, angiver en positiv ændring i forhold til værdisætningen i referencemodellen.
  • En pil, der peger nedad, angiver en negativ ændring i forhold til værdisætningen i referencemodellen.

Hvis den absolutte værdi af ændringen fra den ene tilskrivningsmodel til den anden er 10 % eller større, har pilene også en farve, der angiver, om ændringen er fordelagtig.

  • Grøn angiver, at ændringen falder ud til fordel for den model, der sammenlignes med, f.eks. et fald i CPA ved brug af den model, der sammenlignes med. En stigning i antallet af konverteringer ville også blive markeret med en grøn pilAn increase in the number of conversions would also be indicated by a green arrow.
  • Rød angiver, at ændringen falder ud til fordel for referencemodellen, f.eks. en stigning i CPA ved brug af den model, der sammenlignes med.

Betydningen af "0" og "—" i tabelposter

Både "0" og "—" (em dash) kan blive vist i kolonnerne Udgift og Konverteringer.

Kolonnen Udgift

  • "0,00 DKK": Omkostningsdata er tilgængelige for en given kanal eller kilde, et givet medium eller søgeord osv., men den samlede udgift for det valgte datointerval er 0 DKK.
  • "—": Omkostningsdata er ikke tilgængelige, eksempelvis hvis du ikke har uploadet omkostningsdata, eller hvis der er tale om en kanal uden omkostninger, f.eks. henvisninger.

Kolonnen Konverteringer

  • "0,00": I den valgte tilskrivningsmodel tildeles den aktuelle tabelpost ingen konverteringskredit for det anmodede datointerval.
  • "—": Data vedrørende konverteringssti er ikke tilgængelige for den pågældende tabelpost.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?