Maskovanie adries IP

Maskovanie IP adries je prispôsobenie kódu sledovania JavaScript služby Analytics, ktoré mení spôsob, akým bude služba Analytics v účte používať a ukladať IP adresy používateľov webových stránok.

Služba Analytics je predvolene nastavená tak, že používa celé adresy IP používateľov webových stránok s cieľom poskytovať všeobecné prehľady s geografickými údajmi. Keď je funkcia maskovania adries IP zapnutá, nástroj Analytics odstráni posledné 8-bitové číslo z adresy IP používateľa skôr, než ju použije a uloží. To nepatrne znižuje presnosť geografických prehľadov.

Viac informácií nájdete v časti Anonymizácia adries IP v službe Analytics alebo v prehľade zabezpečenia a ochrany osobných údajov .

Podrobné pokyny pre nastavenie adries IP nájdete v príručke pre vývojárov pre platformu Universal Analytics (gtag.js), klasickú službu Analytics (ga.js) alebo ako parameter EasyTracker v súprave SDK pre aplikácie platformy Android.

Zmeny webových stránok, ktoré je nutné vykonať, závisia od toho, ktorý kód sledovania používate. Zistite, či používate kód klasickej verzie služby Analytics (ga.js) alebo platformy Universal Analytics (gtag.js).
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?