IP-masking

IP-masking is een aanpassing die u kunt toepassen op uw Analytics JavaScript-trackingcode. Hiermee wijzigt u de wijze waarop Analytics de IP-adressen van websitegebruikers in uw account gebruikt en opslaat.

Standaard gebruikt Analytics de volledige IP-adressen van websitegebruikers voor het rapporteren van algemene geografische gegevens. Wanneer IP-masking is ingeschakeld, verwijdert Analytics het laatste octet van het IP-adres van de gebruiker voordat dit wordt gebruikt en wordt opgeslagen. Dit vermindert enigszins de nauwkeurigheid van de geografische rapportage.

Lees meer over IP-anonimisering in Analytics of bezoek ons beveiligings- en privacyoverzicht voor meer informatie.

Voor meer informatie over het instellen van IP-masking volgt u de instructies in de handleiding voor ontwikkelaars voor Universal Analytics (gtag.js), of voor klassieke Analytics (ga.js), of als EasyTracker-parameter in de SDK voor Android-apps.

De wijzigingen die u moet aanbrengen om uw webpagina's zijn afhankelijk van de trackingcode die u gebruikt. Ga na of u Classic Analytics (ga.js) of Universal Analytics (gtag.js) gebruikt.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?