Användarbehörigheter

Du kan tilldela användarbehörigheter på konto-, egendoms- och vynivå.

Så här tilldelar du behörigheter:

  1. Klicka på Administratör.
  2. Klicka på Användarhantering i kolumnen KONTO, EGENDOM eller VY.

Du kan välja en eller flera av följande fyra behörighetstyper:

Behörighet Förklaring
Hantera användare Kan hantera kontoanvändare (lägga till/radera användare, tilldela behörigheter). Inbegriper inte Redigera och Samarbeta. Kan ge fullständiga behörigheter till alla användare, inklusive sig själva, för alla konton, egendomar och vyer för vilka de har denna behörighet.
Redigera Kan utföra administrativa och rapportrelaterade funktioner (till exempel lägga till/redigera/radera konton, egendomar, vyer, filter och mål, men inte hantera användare) och se rapportdata.

Redigeringsbehörighet på kontonivå krävs för att skapa filter. Redigeringsbehörighet på vynivå krävs för att använda filter.

Omfattar Samarbeta.
Samarbeta Kan skapa, redigera, radera och dela personliga tillgångar. Kan samarbeta om delade tillgångar. Inbegriper Läsa och analysera.

Delade tillgångar inkluderar:
Läsa och analysera Kan se rapport- och konfigurationsdata, manipulera data i rapporter (till exempel filtrera tabeller, lägga till sekundära dimensioner och skapa segment), skapa och dela personliga tillgångar samt se delade tillgångar. Kan inte samarbeta om delade tillgångar.

Överordnade behörigheter ärvs som standard (konto > egendom > vy). Om du till exempel ger en användare behörighet på kontonivå får användaren samma behörigheter för alla egendomar och vyer i det kontot.

Underordnade behörigheter överträffar överordnade.

När du kommer längre ned i hierarkin kan du ge fler behörigheter, men inte färre. Om en användare till exempel har Läs och analysera-behörighet på kontonivå kan du även ge Redigera-behörighet på egendoms- eller vynivå. Om en användare däremot har Ändra-behörighet på kontonivå kan du inte begränsa behörigheten till bara Läs och analysera på egendomsnivå.

Du kan välja bland ett par olika metoder när du vill se vilka användare som har vilka behörigheter. Öppna sidan Användarhantering på konto-, egendoms- eller vynivå:

  • Sök efter användarens namn om du vill se hans eller hennes behörigheter.
  • Klicka på kolumnrubriken Kontobehörigheter om du vill sortera listan efter behörigheter.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?