I denne artikkelen finner du informasjon om Universal Analytics. Hvis du bruker den neste generasjonen av Google Analytics, finner du mer informasjon i delen Google Analytics 4-områder i brukerstøtten.

Brukertillatelser i Google Analytics

Du kan tilordne brukertillatelser på konto-, område- og rapporteringsvisningsnivå i Analytics.

Sånn tilordner du tillatelser:

  1. Klikk på Administrator.
  2. Klikk på Brukeradministrering i KONTO-, OMRÅDE eller RAPPORTERINGSVISNING-kolonnen.

Fire tillatelser er tilgjengelige, og du kan bruke dem enkeltvis eller kombinert:

Tillatelse Forklaring
Administrer brukere Det betyr at du kan administrere kontobrukere (legge til og slette brukere, tildele tillatelser). Det innbefatter ikke redigerings- eller samarbeidstillatelsene. Du kan gi full tilgang til enhver bruker, innbefattet dem selv, til alle kontoer, områder eller rapporteringsvisninger som brukerne har den aktuelle tillatelsen for.
Rediger

Du kan utføre administrative og rapportrelaterte funksjoner (f.eks. legge til, endre og slette mål, filtre, kontoer, områder, kanalgrupperinger og rapporteringsvisninger, men ikke administrere brukere) og se rapportdata.

Hvis du har redigeringstilgang og legger til en konto, et område eller en rapporteringsvisning, har du alle tillatelser, deriblant tillatelse til å administrere brukere, for objektet du legger til.

Du må ha redigeringstilgang på kontonivå for å kunne opprette filtre. Du må ha redigeringstilgang på rapporteringsvisningsnivå for å kunne bruke filtre.

Her omfattes også samarbeidstillatelsen.

Samarbeid Du kan opprette, endre, slette og dele personlige elementer, og du kan også samarbeide om delte elementer. Det innbefatter lese- og analyseringstillatelse.

Delte elementer:
Les og analysér Det betyr at du kan se rapport- og konfigurasjonsdata, manipulere data i rapporter (f.eks. filtrere tabeller, legge til sekundære dimensjoner, opprette segmenter), opprette personlige ressurser, dele disse og se delte ressurser. Du kan ikke samarbeide om delte ressurser.

Overordnede tillatelser arves som standard (konto > område > datautvalg). Når du for eksempel angir tillatelser for en bruker på kontonivå, har brukeren de samme tillatelsene for alle områdene og datautvalgene i den aktuelle kontoen.

Tillatelser angitt på underordnet nivå overstyrer tillatelser på overordnet nivå.

Etter hvert som du går nedover i hierarkiet, kan du gi flere tillatelser, men ikke færre. Hvis en bruker for eksempel har lese- og analyseringstillatelse på kontonivå, kan du også innvilge redigeringstillatelse på område- eller datautvalgsnivå. Hvis en bruker derimot har redigeringstillatelse på kontonivå, kan du ikke begrense tillatelsen til bare lese- og analyseringstillatelse på områdenivå.

Om du vil se hvilke tillatelser de enkelte brukerne har, kan du gjøre dette på et par ulike måter. Gjør følgende på Brukeradministrasjon-siden på konto-, område- eller datautvalgsnivå:

  • Søk etter et bestemt brukernavn for å se tillatelsene denne brukeren har.
  • Klikk på Kontotillatelser-kolonnehodet for å sortere listen etter tillatelser.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false