Brukertillatelser

Du kan tilordne brukertillatelser på konto-, område- og datautvalgsnivå.

Slik tilordner du tillatelser:

  1. Klikk på Administrator.
  2. Klikk på Brukeradministrasjon i KONTO-, OMRÅDE- eller RAPPORTERINGSVISNING-kolonnen.

Fire tillatelser er tilgjengelige, og du kan bruke dem enkeltvis eller kombinert:

Tillatelse Forklaring
Administrer brukere Det betyr at du kan administrere kontobrukere (legge til og slette brukere, tildele tillatelser). Det innbefatter ikke redigerings- eller samarbeidstillatelsene. Du kan gi full tilgang til enhver bruker, innbefattet dem selv, til alle kontoer, områder eller rapporteringsvisninger som brukerne har den aktuelle tillatelsen for.
Endre Du kan utføre administrative og rapportrelaterte funksjoner (f.eks. legge til, endre og slette kontoer, områder, datautvalg, filtre, mål osv., men ikke administrere brukere) og se rapportdata.

Du må ha redigeringstillatelse på kontonivå for å kunne opprette filtre. Du må ha redigeringstillatelse på datautvalgsnivå for å kunne ta i bruk filtre.

Innbefatter tillatelsen «Samarbeid».
Samarbeid Du kan opprette, endre, slette og dele personlige elementer, og du kan også samarbeide om delte elementer. Det innbefatter lese- og analyseringstillatelse.

Her er de delte elementene:
Les og analysér Det betyr at du kan se rapport- og konfigurasjonsdata, manipulere data i rapporter (f.eks. filtrere tabeller, legge til sekundære dimensjoner, opprette segmenter), opprette personlige ressurser, dele disse og se delte ressurser. Du kan ikke samarbeide om delte ressurser.

Overordnede tillatelser arves som standard (konto > område > datautvalg). Når du for eksempel angir tillatelser for en bruker på kontonivå, har brukeren de samme tillatelsene for alle områdene og datautvalgene i den aktuelle kontoen.

Tillatelser angitt på underordnet nivå overstyrer tillatelser på overordnet nivå.

Etter hvert som du går nedover i hierarkiet, kan du gi flere tillatelser, men ikke færre. Hvis en bruker for eksempel har lese- og analyseringstillatelse på kontonivå, kan du også innvilge redigeringstillatelse på område- eller datautvalgsnivå. Hvis en bruker derimot har redigeringstillatelse på kontonivå, kan du ikke begrense tillatelsen til bare lese- og analyseringstillatelse på områdenivå.

Om du vil se hvilke tillatelser de enkelte brukerne har, kan du gjøre dette på et par ulike måter. Gjør følgende på Brukeradministrasjon-siden på konto-, område- eller datautvalgsnivå:

  • Søk etter et bestemt brukernavn for å se tillatelsene denne brukeren har.
  • Klikk på Kontotillatelser-kolonnehodet for å sortere listen etter tillatelser.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?