Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Recente wijzigingen in de gebruikersinterface van Analytics kunnen van invloed zijn op de instructies in dit Help-artikel. Lees deze blogpost voor meer informatie. Binnenkort volgen updates van het Helpcentrum.

Gebruikersrechten

U kunt gebruikersrechten toewijzen op account-, property- en dataweergaveniveau. Als u rechten wilt toewijzen, selecteert u het tabblad Beheerder en klikt u op Gebruikersbeheer in de kolom ACCOUNT, PROPERTY of DATAWEERGAVE.

Er zijn vier verschillende rechten beschikbaar die u afzonderlijk of gecombineerd kunt toepassen:

Recht Uitleg
Gebruikers beheren Voor het beheer van accountgebruikers (gebruikers toevoegen/verwijderen, rechten toewijzen). Bevat niet Bewerken of Samenwerken.
Bewerken Gebruikers kunnen beheer- en rapportgerelateerde functies uitvoeren (bijv. accounts, property's, dataweergaven, filters, doelen enz. toevoegen/bewerken/verwijderen, maar geen gebruikers beheren) en rapportgegevens bekijken.

Voor het maken van filters zijn bewerkingsrechten op accountniveau vereist. Voor het toepassen van filters zijn bewerkingsrechten op dataweergaveniveau vereist.

Bevat Samenwerken.
Samenwerken Voor het maken en delen van persoonlijke items. Gebruikers kunnen samenwerken aan gedeelde items, bijvoorbeeld een dashboard of annotatie bewerken. Bevat 'Lezen en analyseren'.
Lezen en analyseren Gebruikers kunnen rapport- en configuratiegegevens weergeven, gegevens binnen rapporten manipuleren (bijv. een tabel filteren, een tweede dimensie toevoegen, een segment maken), persoonlijke items maken en delen, en gedeelde items weergeven. Kan niet samenwerken aan gedeelde items.

Bovenliggende rechten worden standaard overgenomen (account > property > dataweergave). Als u bijvoorbeeld rechten instelt voor een gebruiker op accountniveau, heeft die gebruiker dezelfde rechten voor alle property's en dataweergaven in dat account.

Rechten die zijn ingesteld voor een onderliggend niveau vervangen de rechten die zijn ingesteld voor het bovenliggende niveau.

Naarmate u lager in de hiërarchie komt, kunt u meer rechten toewijzen, maar niet minder. Als een gebruiker bijvoorbeeld rechten voor Lezen en analyseren heeft op accountniveau, kunt u die gebruiker ook rechten voor Bewerken geven op property- of dataweergaveniveau. Maar als een gebruiker rechten voor Bewerken heeft op accountniveau, kunt u die rechten niet beperken tot alleen Lezen en analyseren op propertyniveau.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?