Uživatelská oprávnění ve službě Google Analytics

Uživatelská oprávnění můžete v Analytics udělovat na úrovni účtu, služby a výběru dat.

Postup udělení oprávnění:

  1. Klikněte na Správce.
  2. Klikněte ve sloupci ÚČET, SLUŽBA nebo VÝBĚR DAT na položku Správa uživatelů.

K dispozici máte čtyři oprávnění, která můžete použít samostatně nebo v kombinaci:

Oprávnění Vysvětlení
Správa uživatelů Umožňuje spravovat uživatelské účty (přidávat a odstraňovat uživatele, udělovat oprávnění). Nezahrnuje oprávnění k úpravě ani spolupráci. Může udělit plné oprávnění jakémukoli uživateli, včetně sebe, pro kterýkoli účet, službu nebo výběr dat, pro které má toto oprávnění.
Úpravy

Umožňuje vykonávat administrativní funkce a funkce související s přehledy (např. přidat, upravit či smazat účet, službu, výběr dat, filtr, cíl, seskupení kanálů atd., ale ne spravovat uživatele) a zobrazovat údaje přehledů.

Pokud máte oprávnění k úpravám a přidáte účet, službu nebo výběr dat, budete mít plná oprávnění k objektu, který přidáte, včetně správy uživatelů.

K vytváření filtrů potřebujete oprávnění k úpravám na úrovni účtu. K používání filtrů potřebujete oprávnění k úpravám na úrovni výběru dat.

Zahrnuje oprávnění ke spolupráci.

Spolupráce Umožňuje vytvářet, editovat, odstraňovat a sdílet osobní podklady. Umožňuje spolupracovat na sdílených podkladech. Zahrnuje oprávnění číst a analyzovat.

Mezi sdílené podklady patří:
Čtení a analýza Umožňuje zobrazovat přehledy a konfigurační údaje, pracovat s údaji v přehledech (např. filtrovat tabulku, přidat sekundární dimenzi, vytvořit segment), vytvářet a sdílet osobní podklady a sdílené podklady zobrazovat. Neumožňuje však na sdílených podkladech spolupracovat.

Oprávnění se ve výchozím nastavení dědí z nadřízených úrovní (účet > služba > výběr dat). Nastavíte-li například oprávnění pro určitého uživatele na úrovni účtu, získá daný uživatel stejná oprávnění pro všechny služby a výběry dat v rámci tohoto účtu.

Oprávnění k podřízenému prvku mají přednost před oprávněními k nadřazenému prvku.

Jak v hierarchii postupujete směrem dolů, můžete přidávat další oprávnění, ale nemůžete oprávnění ubírat. Pokud má uživatel například na úrovni účtu oprávnění Číst a analyzovat, můžete mu na úrovni služby nebo výběru dat udělit i oprávnění Upravit. Pokud však má uživatel oprávnění Upravit už na úrovni účtu, nemůžete ho na úrovni služby omezit jen na Číst a analyzovat.

Jaká oprávnění mají různí uživatelé, můžete zjistit několika způsoby. Použijte stránku Správa uživatelů na úrovni účtu, služby nebo výběru dat:

  • Vyhledejte jméno konkrétního uživatele a zjistíte, jaká má oprávnění.
  • Kliknutím na hlavičku sloupce Oprávnění k účtu seřaďte seznam podle oprávnění.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?