Gode fremgangsmåter for innholdsgrupper

Med Analytics kan du lage et datautvalg som du bruker filtre på for å gi nytt navn til nettadresser. Med denne tilnærmingen erstattes nettadressedataene i det aktuelle datautvalget permanent, og derfor kan du bare se dataene dine i det endrede formatet. Du kan ikke se detaljer for de enkelte sidene fra gruppedatautvalget.

En ytterligere begrensning for denne fremgangsmåten er et resultat av grupperingsmetoden. Selve nettadressekonstruksjonen er ofte ikke nok til å identifisere begrepsgruppen du ønsker å tilordne innhold til. Med enkelte innholdsstyringssystemer blir for eksempel alle nettadressene vist på en nesten identisk måte. Det er bare innholds-ID-numrene som er forskjellige. I slike tilfeller er nettadressene så like at de ikke kan grupperes på en effektiv måte – selv ikke av et filtrert datautvalg. I slike situasjoner er det lurt å tilordne innhold via sporingskoden.

Hvis du har brukt filtrerte datautvalg for å simulere innholdsgrupper tidligere, bør du vurdere å konfigurere den nye Innholdsgruppering-funksjonen i stedet. Når du har aktivert Innholdsgruppering, lager du et alternativt datautvalg for dataene dine som de gamle grupperingsfiltrene ikke er brukt på. Det kan være lurt å beholde det gamle filtrerte datautvalget i tilfelle du ønsker å sammenligne gamle og nye datautvalg på et senere tidspunkt.

Det er mulig å ta med innhold i flere grupper ved å bruke én av de tre metodene. Når du bruker sporingskoden, kan du imidlertid ta med innhold i bare fem grupper (indeksnumrene 1–5). Hvis du kaller opp det samme indeksnummeret igjen i et senere treff, prioriteres det siste oppkallet.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?