שיטות מומלצות לעבודה עם קבוצות תוכן

Analytics מאפשר לך ליצור תצוגה מפורטת שבה ניתן להפעיל מסננים לשינוי שמות של כתובות אתרים. מאחר שפעולה זו מחליפה לצמיתות את נתוני כתובות האתרים בתצוגה זו, תוכל להציג את הנתונים רק בפורמט שלאחר השינוי, ולא תוכל להציג פירוט של הדפים השונים מתצוגת הקבוצה.

מגבלה נוספת בפעולה זו נובעת משיטת הקיבוץ. לעתים, מבנה כתובת האתר כשלעצמו אינו מספיק לזיהוי הקבוצה הרעיונית שאליה ברצונך להקצות תוכן. לדוגמה, מערכות ניהול תוכן מסוימות מציגות את כל כתובות האתרים באופן כמעט זהה, והן נבדלות רק במספרי הזיהוי של התוכן. במקרים אלה, כתובות האתרים זהות עד כדי כך שאפילו תצוגה מסוננת אינה יכולה לקבץ אותן בצורה יעילה. בנסיבות כאלה, כדאי להקצות תוכן באמצעות קוד המעקב.

אם השתמשת בעבר בתצוגות מסוננות כדי לדמות קבוצות תוכן, כדאי שתשקול במקום זאת להגדיר את התכונה החדשה של קיבוץ תוכן. לאחר שתפעיל קיבוץ תוכן, צור תצוגה מפורטת חלופית עבור הנתונים שלא מופעלים עליהם מסנני הקיבוץ הישנים. כדאי שתשמור את התצוגה המסוננת הישנה לצורך השוואה היסטורית.

ניתן לכלול תוכן בקבוצות מרובות בכל אחת משלוש השיטות. עם זאת, כשאתה משתמש בקוד המעקב, אתה יכול לכלול תוכן בחמש קבוצות בלבד (מספרי אינדקס 1-5); ואם תבצע קריאה לאותו מספר אינדקס שוב בהתאמה מאוחרת יותר, קריאה מאוחרת יותר זו תקבל עדיפות.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?