Doporučené postupy pro skupiny obsahu

Služba Analytics umožňuje vytvořit zobrazení, ve kterém lze pomocí filtrů přepsat názvy adres URL. Vzhledem k tomu, že tento přístup trvale nahrazuje údaje adres URL v tomto zobrazení, vidíte pouze data ve změněné podobě. Ze zobrazení skupiny tak není možné přecházet na jednotlivé stránky.

Další omezení tohoto přístupu vyplývá z metodiky seskupení. Struktura adresy URL často sama o sobě nestačí k identifikaci koncepční skupiny, do které chcete obsah přiřadit. Některé systémy správy obsahu například zobrazují všechny adresy URL prakticky totožně a odlišují pouze ID obsahu. V takových případech jsou si adresy URL tak podobné, že ani filtrovaným zobrazením je nelze efektivně seskupit. Za těchto okolností je vhodné přiřazovat obsah pomocí kódu sledování.

Pokud jste dříve používali filtrovaná zobrazení k simulaci skupin obsahu, můžete využít novou funkci seskupení obsahu. Jakmile aktivujete seskupení obsahu, vytvořte alternativní zobrazení údajů, u kterého nejsou aktivní původní filtry seskupení. Může být vhodné ponechat i původní filtrované zobrazení pro porovnání historických údajů.

Je možné zahrnout obsah v několika skupinách kterýmkoli z uvedených tří způsobů. Pokud však využíváte měřicí kód, můžete zahrnout obsah pouze v pěti skupinách (čísla indexu 1–5). Pokud v následujícím požadavku na server použijete stejné číslo indexu, bude mít toto pozdější volání přednost.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?