Data om innholdsgrupper i rapporter

Du finner statistikk for innholdsgrupperinger i innholdsrapportene som har Innholdsgruppering som hoveddimensjon.

Du kan også bruke Innholdsgruppe som dimensjon i egendefinerte rapporter.

Navnene du angir, vises som valgbare alternativer i Primær dimensjon > Innholdsgruppering-menyen i rapportene dine:

(not set) er en samling av de sidene som ikke er tilordnet noen gruppe.

Klikk på ett av gruppenavnene for å se statistikk for de enkelte sidene i den aktuelle gruppen.

Unike visninger-beregningen

Unike visninger-antallet for en gitt innholdsgruppe representerer antallet økter der en side i den aktuelle gruppen ble sett én eller flere ganger.

Denne beregningen omfatter ikke flere visninger av sider i samme gruppe i løpet av én økt. Hvis for eksempel en bruker går til en nettside på nettstedet ditt og i løpet av den samme økten returnerer til den aktuelle siden ti ganger, teller dette som ti sidevisninger, men bare én unik visning.

For rader merket med (not set), er verdien for den aktuelle raden alltid null. Når beregningene for innholdsgrupper beregnes i Analytics, er de basert på indeksnummeret som er angitt på siden eller skjermen. Når en side eller skjerm ikke har noe indeksnummer, blir det ikke kjørt noen beregninger, og siden eller skjermen blir tatt med under (not set).

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?