Turinio grupės duomenys jūsų ataskaitose

Turinio grupių statistika pasiekiama turinio ataskaitose, kurios turinio grupavimą siūlo kaip pagrindinį aspektą.

Turinio grupę kaip aspektą galite naudoti ir tinkintose ataskaitose.

Jūsų apibrėžti pavadinimai bus rodomi kaip parinktys, iš kurių galėsite rinktis savo ataskaitų meniu Pagrindinis aspektas > Turinio grupavimas:

(not set)“ yra jokiai grupei nepriskirtų puslapių rinkinys.

Spustelėkite vienos iš grupių pavadinimą, kad pamatytumėte atskirų tos grupės puslapių statistiką.

Unikalių peržiūrų metrika

Tam tikros turinio grupės unikalių peržiūrų skaičius – tai seansų, kai tos grupės puslapis buvo peržiūrėtas vieną ar daugiau kartų, skaičius.

Į šią metriką neįtraukiamos kelios tos pačios grupės puslapių peržiūros per vieną seansą. Pvz., jei naudotojas apsilanko svetainės tinklalapyje ir per tą patį seansą grįžta į tą puslapį 10 kartų, tai skaičiuojama kaip 10 puslapio peržiūrų, bet tik 1 unikali peržiūra.

Jei eilute nustatoma kaip „(not set)“, tos eilutės vertė visada bus 0. Kai „Analytics“ skaičiuoja turinio grupių metriką, šie skaičiavimai remiasi puslapyje ar ekrane nurodytu indekso numeriu. Kai puslapis ar ekranas neapima indekso numerio, neatliekamas joks skaičiavimas ir jis įtraukiamas į „(not set)“.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?