Lag eller endre innholdsgrupper

Du må ha redigeringstillatelse for rapporteringsvisningen der du vil opprette en innholdsgruppe.
Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Oversikt

Først oppretter du en innholdsgruppering på øverste nivå. Deretter lager du innholdsgrupper enkeltvis innenfor den aktuelle innholdsgrupperingen ved hjelp av en av disse metodene:

 • Endre sporingskoden på hver av sidene du ønsker å gruppere
 • Trekk ut sider med oppfangede utvalg for regulære uttrykk
 • Opprett regler for å ta med sider i en gruppe.

Analytics behandler sporingskoden først, så det regulære uttrykket og deretter reglene. Behandlingen avsluttes straks det finnes samsvar, og innholdet ditt grupperes i henhold til denne matchen.

Tenk deg for eksempel at du har et nettsted der det selges herre- og dameklær, og at du har følgende generelle kleskategorier:

 • Herre
  • Skjorter
  • Bukser
  • Tilbehør
 • Dame
  • Overdeler
  • Bukser
  • Skjørt og kjoler
  • Tilbehør

Med disse vareslagene kan det være lurt å gjennomføre følgende typer analyser:

 • sammenligne det totale salget av herre- og dameklær
 • sammenligne salget for de ulike vareslagene for herre og dame

Med den typen analyser du ønsker å gjennomføre, kan du lage følgende innholdsgrupperinger, og i disse grupperingene kan du lage følgende grupper:

Sammenlign salget av herre- og dameklær:

 • Innholdsgruppering: Klær
 • Innholdsgrupper: Herre og Dame

Sammenlign vareslagene i innholdsgruppen Herre:

 • Innholdsgruppering: Herre
 • Innholdsgrupper: Skjorter, Bukser, Tilbehør

Sammenlign vareslagene i innholdsgruppen Dame:

 • Innholdsgruppering: Dame
 • Innholdsgrupper: Overdeler, Bukser, Skjørt og kjoler, Tilbehør

Med konfigurasjonen ovenfor får du følgende:

 • Klær, Herre og Dame er alternativer Hoveddimensjon > Innholdsgruppering-menyen.
 • Når du velger Klær som hoveddimensjon, er Herre og Dame dimensjonsverdiene i den første kolonnen i rapporttabellen.
 • Når du velger Herre som hoveddimensjon, er Skjorter, Bukser og Tilbehør dimensjonsverdiene i den første kolonnen i tabellen.
 • Når du velger Dame som hoveddimensjon, er Overdeler, Bukser, Skjørt og kjoler og Tilbehør dimensjonsverdiene i tabellens første kolonne.

For hver dimensjonsverdi (innholdsgruppe) ser du atferdsberegninger, som for eksempel sidevisninger og fluktfrekvens.

Når du ser på detaljert informasjon om en innholdsgruppe, ser du atferdsberegninger for hver side i den aktuelle gruppen.

Sånn kan du opprette du innholdsgrupperinger

Du kan opprette inntil fem innholdsgrupperinger.

Innholdsgrupperinger kan ikke slettes. Du kan endre definisjonen av den aktuelle grupperingen eller deaktivere den.

 1. Logg på Analytics-kontoen din.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til den aktuelle rapporteringsvisningen.
 3. Klikk på Innholdsgruppering i RAPPORTERINGSVISNING-kolonnen.
 4. Klikk på Opprett en ny innholdsgruppering.
 5. Skriv inn et navn for den nye grupperingen.
 6. Velg hvilke metoder du vil bruke for å opprette innholdsgrupper (sporingskode, ekstrahering eller regler).
   

Slik lager du en innholdsgruppe ved hjelp av sporingskoden

 1. Klikk på Aktiver sporingskode under GRUPPÉR ETTER SPORINGSKODE.
 2. Sjekk at «Aktiver» er .
 3. Velg et indeksnummer (1–5) for å identifisere innholdsgrupperingen din.
 4. Klikk på Ferdig.

Når du endrer sporingskoden din, bruker du et indeksnummer (1–5) for å identifisere innholdsgrupperingen og et gruppenavn for å identifisere innholdsgruppen din:

 • gtag.js: gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', {'content_group<Index Number>': '<Group Name>'});
 • analytics.js: ga('set', 'contentGroup<Index Number>', '<Group Name>');

Hvis du for eksempel konfigurerer en innholdsgruppering for klær som identifiseres av indeksnummer 1, og du oppretter en innholdsgruppe kalt Herre i denne grupperingen, blir koden seende slik ut:

 • gtag.js: gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', {'content_group1': 'Men'});
 • analytics.js: ga('set', 'contentGroup1', 'Men');

For hvert contentGroup- eller _setPageGroup-oppkall kan du identifisere bare ett par av indeksnummer og gruppenavn.

Følg det fremhevede eksempelet når du bruker implementeringsmetoden du har valgt:

Endre gtag.js-koden

Endre sporingskoden ved å ta med parameteren for innholdsgruppen og den tilhørende verdien som vist i eksempelet nedenfor:

<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>
<script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());
 
   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', {'content_group5': '/news/sports'});
</script>
Endre analytics.js-kodebiten

Du kan endre sporingskoden slik at den inkluderer et oppkall til _set-funksjonen umiddelbart før oppkallet til _send, som vist i eksempelet nedenfor:

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-XXXXXXXX-Y', 'example.com');
ga('set', 'contentGroup5', '/news/sports');
ga('send', 'pageview');

</script>
Endre kodebiten for Android-SDK-en
Tracker tracker = GoogleAnalytics.getInstance(this).getTracker("UA-XXXX-Y");
tracker.set(contentGroup(5), "/news/sports");
Endre kodebiten for iOS-SDK-en
id tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithTrackingId:@"UA-XXXX-Y"];
[tracker set:[GAIFields contentGroupForIndex:5]
value:@"/news/sports"];

Du må legge inn denne kodeendringen på alle sidene du vil ta med i en innholdsgruppe.

Når du har oppdatert sidene med sporingskoden, blir de aktuelle sidene gruppert i henhold til hvordan du identifiserte dem med indeksnummer og gruppenavn.

Hvis du kaller opp det samme indeksnummeret flere ganger på samme side, blir bare det siste oppkallet til det aktuelle indeksnummeret sendt til Analytics.

Eventuelle sider som ikke inneholder _setPageGroup-funksjonen, tas med i (not set)-innholdsgruppen.

Tildel innhold ved å bruke uttrekking

Du kan trekke ut sider etter sidens nettadresse, sidetittel eller skjermnavn. Du identifiser hver enkelt side ved hjelp av et oppfanget utvalg for regulære uttrykk (i Analytics brukes det første oppfangede utvalget for hvert uttrykk).

Klikk på Legg til ekstraksjon, og velg deretter Nettadresse til siden, Sidetittel eller Skjermnavn.

I feltet til høyre angir du verdien du ønsker å finne. Eksempel:

 • Side > /Herre/(.*)/
  • lager en innholdsgruppe for hver underkatalog under /Herre/ og legger til sidene i hver underkatalog i den tilsvarende innholdsgruppen.
 • Sidetittel > (.*skjorter).*
  • oppretter innholdsgrupper for sider som inneholder ordet skjorter.

   Sett at nettstedet ditt har følgende kataloger med skjorter-sider:
   • /herre/h_dresskjorter.html
   • /herre/h_t-skjorter.html
   • /gutt/g_dresskjorter.html
   • /gutt/g_t-skjorter.htm.

   I så fall må du ha følgende innholdsgrupper og sider i katalogene:
   • herre (h_dresskjorter.html, h_t-skjorter.html)
   • gutt (g_dresskjorter.html, g_t-skjorter.html)
 • Skjermnavn > (.*bukser).*
  • oppretter innholdsgrupper for skjermnavn som inneholder ordet bukser.

Når du har konfigurert uttrekkingen, klikker du på Ferdig.

Se flere eksempler på hvordan du trekker ut innhold ved hjelp av oppfangede utvalg for regulære uttrykk.

Slik tilordner du innhold ved hjelp av regelsett

Med dette alternativet oppretter du regler for å tilordne innhold.

For å åpne redigeringsprogrammet for regler klikker du på Lag et regelsett.

Gjør følgende for hver regel:

 1. Angi navnet du ønsker å bruke på innholdsgruppen.
 2. Velg enten Nettadresse for siden, Sidetittel eller Skjermnavn under Definer regler.
 3. Velg et samsvarsalternativ, og angi en verdi for samsvar. Eksempel:
  • Side > inneholder > /Bukser/
   • legger til alle sidene som har /Bukser/ i nettadressen, i innholdsgruppen
 4. Klikk på ELLER eller OG for å legge til en slik betingelse i regelen. Følg instruksjonene ovenfor for å angi tilleggsvilkåret.
 5. Etter at du har definert alle vilkårene du ønsker å bruke, klikker du på Ferdig.
 6. Når du har fullført all konfigurasjon for gruppen, klikker du på Lagre.

Navn: Skillet mellom små og store bokstaver og innvirkningen på historiske data

Skillet mellom små og store bokstaver

I navnene på innholdsgrupper skilles det ikke mellom små og store bokstaver. Sett at en innholdsgruppe defineres ved hjelp av den følgende regelen:

Siden samsvarer nøyaktig med /Google+Ny_design/Klær

I så fall samsvarer denne regelen med alle varianter av dette sidenavnet. Eksempel:

 • /Google+Ny_design/Klær
 • /Google+Ny_design/klær

Innvirkningen på historiske data

Hvis du endrer navnet på en innholdsgruppering, har dette ingen effekt på historiske data: Alle data vises umiddelbart under det nye navnet på innholdsgrupperingen.

Hvis du endrer navnet på regelen som definerer en innholdsgruppe, vises data deretter under det nye navnet på innholdsgruppen, mens dataene fra tiden før navneendringen vises under det gamle navnet.

Navn på innholdsgruppering, navn på regel for innholdsgruppe.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?