יצירה/עריכה של קבוצות תוכן

חייבת להיות לכם הרשאת עריכה עבור התצוגה המפורטת שבה אתם רוצים ליצור קבוצת תוכן.
במאמר זה:

סקירה

תחילה עליכם ליצור קיבוץ תוכן ברמה העליונה, ולאחר מכן, בתוכו, ליצור קבוצות תוכן שונות באחת מהשיטות הבאות:

 • שינוי קוד המעקב בכל דף שברצונכם לקבץ
 • חילוץ דפים באמצעות קבוצות לחילוץ עם ביטוי רגולרי
 • יצירת כללים להכללת דפים בקבוצה

מערכת Analytics מעבדת תחילה את קוד המעקב, לאחר מכן את הביטוי הרגולרי ולבסוף את הכללים. בהתאמה הראשונה שהיא מוצאת, העיבוד מסתיים והתוכן שלכם מקובץ לפי התאמה ראשונה זו.

נניח, לדוגמה, שיש לכם אתר שמוכר בגדים לגברים ולנשים, וקטגוריות הביגוד הכלליות שלכם הן:

 • גברים
  • חולצות
  • מכנסיים
  • אביזרים
 • נשים
  • חולצות
  • מכנסיים
  • חצאיות ושמלות
  • אביזרים

בהתאם לקווי מוצרים אלה, תוכלו לערוך את סוגי הניתוח הבאים:

 • השוואת המכירות הכוללות בין גברים לנשים
 • השוואת המכירות בין קווי המוצרים השונים בקרב גברים ונשים

בהתאם לסוג הניתוח שברצונכם לערוך, תוכלו ליצור את קיבוצי התוכן הבאים, ובתוכם את הקבוצות הבאות:

השוואה בין גברים לנשים

 • קיבוץ תוכן: ביגוד
 • קבוצות תוכן: גברים ונשים

השוואת קווי מוצרים בקרב גברים:

 • קיבוץ תוכן: גברים
 • קבוצות תוכן: חולצות, מכנסיים, אביזרים

השוואת קווי מוצרים בקרב נשים:

 • קיבוץ תוכן: נשים
 • קבוצות תוכן: חולצות, מכנסיים, חצאיות ושמלות, אביזרים

עם ההגדרות שלמעלה:

 • האפשרויות ביגוד, גברים ונשים מופיעות בתפריט מאפיין ראשי > קיבוץ תוכן.
 • כשמגדירים את המאפיין ביגוד כמאפיין הראשי, הערכים גברים ונשים יוצגו בעמודה הראשונה של הטבלה בדוח.
 • כשמגדירים את המאפיין גברים כמאפיין הראשי, הערכים חולצות, מכנסיים ואביזרים יוצגו בעמודה הראשונה של הטבלה בדוח.
 • כשמגדירים את המאפיין נשים כמאפיין הראשי, האפשרויות חולצות, מכנסיים, חצאיות ושמלות ואביזרים מופיעות כערכי המאפיין בעמודה הראשונה בטבלה.

עבור כל ערך מאפיין (קבוצת תוכן), תראו ערכי התנהגות כגון 'הצגות דף' ו'שיעור העזיבה'.

בעת הצגת פירוט של קבוצת תוכן, תראו ערכי התנהגות לכל דף בקבוצה.

יצירת קיבוץ תוכן

ניתן ליצור עד חמישה קיבוצי תוכן.

לא ניתן למחוק קיבוץ תוכן. ניתן לשנות את ההגדרה או להשבית אותה.

 1. נכנסים לחשבון Analytics.
 2. לוחצים על מנהל מערכת ועוברים אל התצוגה המפורטת שרוצים לבצע בה את הפעולה.
 3. בעמודה תצוגה מפורטת לוחצים על קיבוץ תוכן.
 4. לוחצים על יצירת קיבוץ תוכן חדש.
 5. מזינים שם לקיבוץ החדש.
 6. בוחרים את השיטות שרוצים להשתמש בהן (קוד מעקב, חילוץ או כללים) כדי ליצור קבוצות תוכן.
   

יצירה של קבוצת תוכן באמצעות קוד המעקב

 1. בקטע קיבוץ לפי קוד מעקב, לוחצים על הפעלת קוד מעקב.
 2. בודקים שהאפשרות 'הפעלה' נמצאת במצב מופעל.
 3. בוחרים מספר אינדקס (1-5) כדי לזהות את קיבוץ התוכן.
 4. לוחצים על סיום.

כשמשנים את קוד המעקב, צריך להשתמש במספר אינדקס (1-5) כדי לזהות את קיבוץ התוכן, ולהשתמש בשם קבוצה כדי לזהות את קבוצת התוכן:

 • ‎gtag.js: gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', {'content_group<Index Number>': '<Group Name>'});
 • ‎analytics.js: ga('set', 'contentGroup<Index Number>', '<Group Name>');

לדוגמה, אם מגדירים קיבוץ תוכן עבור 'Clothing' [בגדים] המזוהה לפי מספר האינדקס 1, ובתוך קיבוץ זה יוצרים קבוצת תוכן שנקראת Men [גברים], צריך לעדכן את הקוד באופן הבא:

 • ‎gtag.js: gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', {'content_group1': 'Men'});
 • ‎analytics.js: ga('set', 'contentGroup1', 'Men');

בכל קריאה ל-contentGroup או ‎_setPageGroup, אפשר לזהות רק צמד אחד של 'מספר אינדקס - שם קבוצה'.

יש לפעול לפי הדוגמה המודגשת בשיטת היישום שלכם:

שינוי קטע הקוד gtag.js

יש לשנות את קוד המעקב כדי לכלול את הפרמטר והערך של קיבוץ התוכן כפי שמתואר בדוגמה שלמטה:

<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>
<script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];‎
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}‎
   gtag('js', new Date());‎
 
   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', {'content_group5': '/news/sports'});‎
<‎/script>
שינוי קטע הקוד של analytics.js

יש לשנות את קוד המעקב כך שיכלול קריאה לפונקציה ‎_set ממש לפני הקריאה לפונקציה ‎_send, כמוצג בדוגמה הבאה:

‎<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){‎
‎(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),‎
‎m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)‎
‎})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');‎

‎ga('create', 'UA-XXXXXXXX-Y', 'example.com');‎
ga('set', 'contentGroup5', '/news/sports');
‎ga('send', 'pageview');‎

<‎/script>
שינוי קטע הקוד של Android-SDK
‎Tracker tracker = GoogleAnalytics.getInstance(this).getTracker("UA-XXXX-Y");‎
tracker.set(contentGroup(5), "/news/sports");‎
שינוי קטע הקוד של iOS-SDK
‎id tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithTrackingId:@"UA-XXXX-Y"];‎
‎[tracker set:[GAIFields contentGroupForIndex:5]‎
value:@"/news/sports"];‎

צריך לשנות את הקוד באופן הזה בכל דף שרוצים לכלול בקבוצת תוכן.

לאחר שעדכנתם את הדפים שלך בקוד המעקב, דפים אלה מקובצים בהתאם לאופן שבו זיהיתם אותם לפי מספר אינדקס ושם קבוצה.

אם תבצעו קריאה לאותו מספר אינדקס פעמים מרובות באותו דף, רק הקריאה האחרונה למספר אינדקס זה תישלח ל-Analytics.

כל דף שלא יכלול את הפונקציה ‎_setPageGroup ייכלל בקיבוץ התוכן (not set).

הקצאת תוכן על ידי חילוץ

ניתן לחלץ דפים לפי כתובת דף, כותרת דף או שם מסך. יש לזהות כל דף על ידי קבוצה לחילוץ עם ביטוי רגולרי ‏(Analytics משתמש בקבוצה לחילוץ הראשונה של כל ביטוי).

לוחצים על הוספת חילוץ ובוחרים באפשרות כתובת הדף, שם הדף או שם המסך.

בשדה שמשמאל, מזינים את הערך שאליו צריכה להיות התאמה. לדוגמה:

 • הערך 'דף' > /גברים/(.*)/
  • ייצור קבוצת תוכן עבור כל ספריית משנה של /גברים/, ויוסיף את הדפים בכל ספריית משנה לקבוצת התוכן המתאימה
 • הערך 'כותרת דף' > ‏(.*חולצות).*
  • ייצור קבוצות תוכן של דפים שכוללים את המילה חולצות

   לדוגמה, אם מוגדרות באתר הספריות הבאות, שיש בהן דפים שמופיעה בהם המילה חולצות:
   • /גברים/ג_חולצות_מחויטות.html
   • /גברים/ג_חולצות_טי.html
   • /בנים/ב_חולצות_מחויטות.html
   • /בנים/ב_חולצות_טי.htm.

   הן יכללו את קבוצות התוכן והדפים הבאים:
   • גברים (ג_חולצות_מחויטות.html, ג_חולצות_טי.html)
   • בנים (ב_חולצות_מחויטות.html, ב_חולצות_טי.html)
 • שם מסך > (‎.*מכנסיים).*
  • ייצור קבוצות תוכן של שמות מסכים שכוללים את המילה מכנסיים

בסיום הגדרת החילוץ לוחצים על סיום.

כאן אפשר למצוא עוד דוגמאות לשימוש בקבוצות regex לחילוץ כדי לחלץ תכנים.

הקצאת תוכן באמצעות מערכת כללים

אם תשתמשו באפשרות זו, יהיה עליכם ליצור כללים כדי להקצות תוכן.

כדי לפתוח את עורך הכללים, לוחצים על יצירת קבוצת כללים.

עבור כל כלל:

 1. מזינים את השם שרוצים לקרוא בו לקבוצת התוכן.
 2. בקטע הגדרת כללים, בוחרים כתובת הדף, כותרת הדף או שם המסך.
 3. בוחרים אפשרות התאמה ומזינים ערך להתאמה. לדוגמה:
  • דף > מכיל > /מכנסיים/
   • הוספת כל הדפים שכתובת האתר שלהם מכילה את המונח /מכנסיים/ לקבוצת התוכן
 4. לוחצים על OR או על AND כדי להוסיף תנאי OR או תנאי AND לכלל. יש לבצע את ההוראות שלמעלה כדי להגדיר את התנאי הנוסף.
 5. כשמסיימים להגדיר את כל התנאים הרצויים, לוחצים על סיום.
 6. לאחר שמסיימים לקבוע את כל ההגדרות של הקבוצה, לוחצים על שמירה.

בחירת שם: הבחנה בין אותיות גדולות לקטנות וההשפעה של השם על נתונים היסטוריים

הבחנה בין אותיות גדולות לקטנות

בשמות של קבוצות תוכן, המערכת לא מבחינה בין אותיות גדולות לקטנות. לדוגמה, אם בכלל שלכם קבוצת תוכן מוגדרת כך:

הדף תואם במדויק ל-/Google+Redesign/Apparel

כל צורה של שם הדף תהיה תואמת לכלל. לדוגמה:

 • /Google+Redesign/Apparel
 • /Google+Redesign/apparel

השפעת השם על נתונים היסטוריים

שינוי שם של קיבוץ תוכן לא משפיע על הנתונים ההיסטוריים: כל הנתונים יוצגו מיד תחת השם החדש של קיבוץ התוכן.

אם משנים את השם של כלל שמגדיר קבוצת תוכן, נתונים שייאספו החל מרגע השינוי והלאה יוצגו תחת השם החדש של קבוצת התוכן ונתונים שנאספו לפני שינוי השם יוצגו תחת השם הקודם.

שם של קיבוץ תוכן, שם של כלל שמגדיר קבוצת תוכן.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?